Zdjęcie przedstawia drewnianą cerkiew parafialną pw. Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Czyżach, która spłonęła 29 sierpnia 1984 r. Wraz z cerkwią spłonęły bezcenne zabytki, księgi parafialne, polichromie, ikonostas, ikony oraz obrazy świętych z XVII, XVIII i XIX w. Po pożarze przetrwał jedynie kamienny mur oraz zabytkowa brama. Widok na elewację zachodnią
OBIEKTY SAKRALNE PARAFII CZYŻE.

fot. A Stasiak 1977

Index page Next page Last page