www.ugczyze.pl  OFICJALNA STRONA INTERNETOWA                                                                         | Kontakty | Ogłoszenia i komunikaty |
 

O gminie...

Start
Historia
Sołectwa

Rada Gminy
Przyroda
Gospodarka

CEIDG

Podmioty gospodarcze

INSTYTUCJE
Podatki i opłaty
Świetlice

Atrakcje turystyczne
Agroturystyka
Wielokulturowość

Zespoły Śpiewacze

Sport
Parafie
Służba zdrowia
Harcerze

Ochotnicza Straż Pożarna
Mapa gminy
Galeria zdjęć
Film promocyjny
Ciekawe strony
Pogoda w Czyżach

Ogłoszenia mieszkańców

Petycja

Rewiry łowieckie

Projekty UE

Jednostki gminy

Urząd Gminy
Szkoła PODSTAWOWA

Ośrodek Kultury
Biblioteka

GOPS

e-Administracja

BIP

Uchwały Rady Gminy Czyże
Protokoły z sesji
Zamówienia publiczne
Skrzynka Podawcza-ePUAP
Skrzynka Podawcza - CU
Dziennik Urzędowy
Dziennik Ustaw
Monitor Polski

Poradniki


 

 

 

 

 

 

 

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 Informacja

  

POWIATOWEGO  LEKARZA  WETERYNARII

W  HAJNÓWCE

 

 

Wymagania dotyczące nadzoru nad ubojem cieląt do 6 miesiąca życia, owiec i kóz w gospodarstwach na użytek własny

 

      - hodowca przed ubojem ma obowiązek zgłosić osobiście fakt uboju do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Hajnówce,  wypełniając odpowiedni formularz;

 

      - po uboju materiał szczególnego ryzyka ( SRM ) należy umieścić  w oznakowanym pojemniku i przekazać do utylizacji dla wskazanej w wykazie firmy transportowej lub utylizacyjnej;

 

      - hodowca ma obowiązek przechowywania dokumentacji z przekazania do utylizacji materiału szczególnego ryzyka (SRM);

 

      - po weryfikacji danych z Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i  Modernizacji Rolnictwa, Powiatowy Lekarz Weterynarii może dokonać  kontroli w gospodarstwie w celu stwierdzenia prawidłowości dotyczących zgodnego z przepisami zagospodarowania materiału szczególnego ryzyka ( SRM );

 

     - w razie stwierdzenia uchybień, wdraża się postępowanie karne.

 

 

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii

w Hajnówce

Jan Dynkowski

 

 Materiał szczególnego ryzyka ( SRM )

Tabela nr 1

 

 

 

                           SRM

 

Bydło

 

Owce i kozy

 

 

do

6 miesięcy

 

do

12 miesięcy

 

od 12 miesięcy

 

Czaszka – łącznie z mózgiem i oczami

 

 

 

SRM

Migdałki

 

SRM

 

SRM

Jelita – od dwunastnicy do odbytnicy

 

SRM

 

 

Jelito biodrowe ( kręte)

 

 

SRM

SRM

Śledziona

 

 

SRM

SRM

Krezka

 

SRM

 

 

Rdzeń kręgowy

 

 

 

SRM

Stałe  UPPZ *  powstające przy uboju  i obróbce poubojowej mające kontakt  z SRM

 

SRM

 

SRM

 

SRM

  

       *  uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego

 

Firmy zarejestrowane do utylizacji i transportu materiału szczególnego ryzyka – SRM 

              Tabela nr 2

 

 

Firma

 

Adres

 

Kontakt

 

Utylizacja

 

 

„ EKO-STOK”

Spółka z o.o.

 

 

Górskie Ponikły-Stok 50;

18-312 Rutki Kossaki

 

( 86 )  271 04 91

zakład

przetwórczy

kategorii 1

 

Firma

 

Adres

 

Kontakt

 

Transport

 

 

MPO

Spółka z o.o. 

 

ul. 27 Lipca 62    

 

15-950 Białystok

 

 

( 08 ) 676 83 00

 

( 08 ) 676 83 50

transport ubocznych

produktów poch.

zwierzęcego;

 kat  1, 2 i 3

 

Usługi

Transportowe

Joanna Urbańska

 

 

ul. 11-go listopada 7B/4;

 

18-312 Rutki Kossaki

 

transport ubocznych

 produktów poch.

zwierzęcego

 

 

„ EKO-STOK”

Spółka z o.o.

 

 

 

Górskie Ponikły-Stok 50;

 

18-312 Rutki Kossaki

 

( 86 )  271 04 91

transport ubocznych

 produktów poch.

zwierzęcego

 

Usługi

Transportowe

Adam Godlewski;

 

 

Pęsy Lipno 9;

 

18-312 Rutki

 

transport ubocznych

 produktów poch.

zwierzęcego;

 

 

 

© Copyright by Urząd Gminy Czyże