www.ugczyze.pl  OFICJALNA STRONA INTERNETOWA                                                                         | Kontakty |
 

O gminie...

Start
Historia
Sołectwa

Rada Gminy
Przyroda
Gospodarka

CEIDG

Podmioty gospodarcze

INSTYTUCJE
Podatki i opłaty
Świetlice

Atrakcje turystyczne
Agroturystyka
Wielokulturowość

Zespoły Śpiewacze

Sport
Parafie
Służba zdrowia
Harcerze

Ochotnicza Straż Pożarna
Mapa gminy
Galeria zdjęć
Film promocyjny
Ciekawe strony
Pogoda w Czyżach

Ogłoszenia mieszkańców

Petycja

Rewiry łowieckie

Projekty UE

Jednostki gminy

Urząd Gminy
Szkoła PODSTAWOWA

Ośrodek Kultury
Biblioteka

GOPS

e-Administracja

BIP

Uchwały Rady Gminy Czyże
Protokoły z sesji
Zamówienia publiczne
Skrzynka Podawcza-ePUAP
Skrzynka Podawcza - CU
Dziennik Urzędowy
Dziennik Ustaw
Monitor Polski

Poradniki


 

 

 

 

 

 

 

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Rachunek do wpłat podatków 37 8071 0006 0014 6753 2000 0010
Rachunek do wpłat za odpady komunalne 59 8071 0006 0014 6753 2000 0390

Podatki i opłaty

Rodzaj opłaty

jednostka

stawka

uchwała

podatek rolny i leśny 

podatek rolny  1 ha

zł/ha fizycznego

292,75

stawka wg GUS

 podatek rolny powyżej 1 ha

zł/ha przeliczeniowego

146,375

stawka wg GUS

podatek leśny

zł/ha

43,3048

stawka wg GUS

podatek od nieruchomości

 

 

 

budynki mieszkalne

zł/m2

0,85

XVIII/110/2020

budynki pod działalnością

 

18,50

XVIII/110/2020

budynki pozostałe, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

zł/m2

8,37

XVIII/110/2020

budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym

zł/m2

11,62

XVIII/110/2020

budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych

zł/m2

5,06

XVIII/110/2020

grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej

zł/m2

0,99

XVIII/110/2020

grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych

zł/1 ha

4,99

XVIII/110/2020

grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

zł/m2

0,52

XVIII/110/2020

budowle

 

2% wartości budowli

XVIII/110/2020

 

stawki za odprowadzanie ścieków

odprowadzanie ścieków
6,
76 zł + 8%vat

zł/m3

7,30

Decyzja Nr BI.RET.070.559.2018.IT z dnia 11 października 2018 r. PGW Wody Polskie

opłata stała
3,83 zł + 8%vat

zł/mies.

4,14

Decyzja Nr BI.RET.070.559.2018.IT z dnia 11 października 2018 r. PGW Wody Polskie

ścieki dowożone wozem asenizacyjnym

 14,81 zł + 8%vat

zł/m3

16,00

Zarządzenie Wójta Gminy Czyże

Nr 175.2021

stawki za dostarczenie wody

zaopatrzenie w wodę
3,2
8 zł + 8%vat

zł/m3

3,54

Decyzja Nr BI.RET.070.559.2018.IT z dnia 11 października 2018 r. PGW Wody Polskie

opłata stała
2,
61 zł + 8%vat

zł/mies.

2,82

Decyzja Nr BI.RET.070.559.2018.IT z dnia 11 października 2018 r. PGW Wody Polskie

zaopatrzenie w wodę stawka obowiązująca we wsi Morze
1,9
1 zł + 8%vat

zł/m3

2,06

Decyzja Nr BI.RET.070.394.2018.TR z dnia 20 kwietnia 2018 r. PGW Wody Polskie

opłata stała dotyczy stawka obowiązująca we wsi Morze
2,20 zł + 8%vat

zł/mies.

2,38

Decyzja Nr BI.RET.070.394.2018.TR z dnia 20 kwietnia 2018 r. PGW Wody Polskie

stawki opłaty targowej

Uchwała Nr 16.83.2016

stawki podatku od środków transportowych

Uchwała Nr 16.82.2016

Opłata „śmieciowa”

selektywny

zł/osoba

21,50

XIX/114/2020

zmieszany

zł/osoba

43,00

XIX/114/2020

 

Archiwum:

2020

2018

2017

2015

2014

2012

 

 

© Copyright by Urząd Gminy Czyże