www.ugczyze.pl  OFICJALNA STRONA INTERNETOWA                                                                         | Kontakty |
 

O gminie...

Start
Historia
Sołectwa

Rada Gminy
Przyroda
Gospodarka

CEIDG

Podmioty gospodarcze

INSTYTUCJE
Podatki i opłaty
Świetlice

Atrakcje turystyczne
Agroturystyka
Wielokulturowość

Zespoły Śpiewacze

Sport
Parafie
Służba zdrowia
Harcerze

Ochotnicza Straż Pożarna
Mapa gminy
Galeria zdjęć
Film promocyjny
Ciekawe strony
Pogoda w Czyżach

Ogłoszenia mieszkańców

Petycja

Rewiry łowieckie

Projekty UE

Jednostki gminy

Urząd Gminy
Szkoła PODSTAWOWA

Ośrodek Kultury
Biblioteka

GOPS

e-Administracja

BIP

Uchwały Rady Gminy Czyże
Protokoły z sesji
Zamówienia publiczne
Skrzynka Podawcza-ePUAP
Skrzynka Podawcza - CU
Dziennik Urzędowy
Dziennik Ustaw
Monitor Polski

Poradniki


 

 

 

 

 

 

 

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

1. Na terenie województwa podlaskiego stwierdzono występowanie lokalnie barszczu Sosnowskiego. Barszcz Sosnowskiego jest rośliną zachwaszczającą teren, a wioski obecne na liściach i łodygach lei rośliny wydzielają substancję parzącą. Parzące działanie wydzielanego przez roślinę związku nasila się podczas słonecznej pogody i wysokiej temperatury oraz dużej wilgotności powietrza. Kontakt / tymi roślinami powoduje zapalenie skóry, powstawanie pęcherzy, nie gojące się rany. długo nie znikające blizny, zapalenie spojówek. Na szczególne niebezpieczeństwo narażeni są alergicy i dzieci. Czytaj całość…

2. Na podstawie § 1 pkt. 2 zarządzenia Nr 49/09 Wojewody Podlaskiego z dnia 7 maja 2009 roku oraz wniosku Pana Wójta z dnia 9 lipca 2012 roku powołuję Komisję ds. szacowania strat na obszarach dotkniętych gradem, który miały miejsce w dniu 4 lipca 2012 roku na terenie gminy Czyże Czytaj całość…

3. Pan Jarosław Daniluk przedsiębiorca i hodowca z terenu Gminy Czyże zdobył III miejsce podczas XIX Regionalnej Wystawy Zwierząt Hodowlanych w Szepietowie za krowę rasy białogrzbieta o imieniu Bielana. Czytaj całość…

4. Urząd Gminy Czyże informuje, że w dniach 7-8 maja 2012 roku nastąpi zbiórka worków foliowych po nawozach mineralnych. Zwinięte worki odpowiednio związane i ułożone w jeden worek mają być złożone w jednym miejscu w danej miejscowości zgodnie z poniższym wykazem Czytaj całość…

5. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Hajnówce informuje, że zgodnie z zatwierdzonym „Harmonogramem kontroli na 2012 rok" w miesiącu kwietniu i maju w ramach prowadzonego bieżącego nadzoru sanitarnego, będą przeprowadzone kontrole sanitarne miejscowości i tras dojazdowych, w tym prowadzących do przejścia granicznego w Białowieży, w Połowcach oraz w kierunku zbiornika Siemianówka. Czytaj całość…

6. Kalendarz imprez targowych w 2012 r. Czytaj całość…

7. O zwalczaniu szrotówka kasztanowcowiaczka w okresie wiosennym  Czytaj całość…

8. Afrykański pomór świń - (ang. African swine fever, ASF) - wybitnie zakaźna i zaraźliwa choroba wirusowa, występująca w warunkach naturalnych u świń domowych różnych ras i u dzików, niezależnie od wagi, wieku, płci Choroba nie atakuje ludzi. Wystąpienie przypadków tej choroby jest przyczyną poważnych strat ekonomicznych związanych z padnięciami zwierząt, wypłatą odszkodowań a przede wszystkim wstrzymaniem obrotu i eksportu świń oraz artykułów żywnościowych wyprodukowanych z mięsa wieprzowego  Czytaj całość…

9. Biuro Powiatowe ARiMR w Hajnówce zaprasza na bezpłatne szkolenie na temat: "JAK JESZCZE MOŻNA SKORZYSTAĆ Z DOPŁAT UE ?" oraz "JAK PRAWIDŁOWO ROZLICZYĆ SIĘ Z ZOBOWIĄZAŃ, by nie zwracać pozyskanych środków unijnych" Czytaj całość…

10. Urząd Gminy Czyże informuje, iż od dnia 1 stycznia 2012 roku, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U.Nr 163, poz. 981), istnieje możliwość, wydobywania piasków i żwirów Czytaj całość…

11. 25 listopada 2011 r. w Świetlicy Wiejskiej w Czyżach odbyło się pierwsze posiedzenie Powiatowej Rady Podlaskiej Izby Rolniczej  Czytaj całość…

12. Kontrola upraw kukurydzy na obecność chrząszczy zachodniej kukurydzianej stonki korzeniowej Czytaj całość…

13. Komunikat zatrucia pszczół środkami ochrony roślin Czytaj całość…

14. Komunikat dotyczący środków ochrony roślin Czytaj całość…

15. Komunikat w sprawie obowiązkowego badania sprawności technicznej opryskiwaczy Czytaj całość…

16. Czas na zmiany - dostosowanie umiejętności i kwalifikacji zawodowych rolników i domowników chcących z własnej  inicjatywy odejść z rolnictwa Czytaj całość…

17. W związku z przejęciem przez Polskę w dniu 1 lipca 2011 r., na okres sześciu miesięcy, Przewodnictwa w Unii Europejskiej, jak również nawiązując do licznych uchwał i stanowisk, dotyczących uznania spraw wsi i rolnictwa za priorytetowy kierunek działań Polski w ramach polskiej prezydencji w Unii Europejskiej Czytaj całość…

18. Wymagania dotyczące nadzoru nad ubojem cieląt do 6 miesiąca życia, owiec i kóz w gospodarstwach na użytek własny Czytaj całość…

19. Środki finansowe na szkolenia zawodowe dla mieszkańców obszarów wiejskich województwa podlaskiego Czytaj całość…

20. Podatki i opłaty lokalne

Rodzaj opłaty

jednostka

stawka

uchwała

podatek rolny i leśny

 

 

 

podatek rolny  1 ha

zł/ha

370,90

stawka wg GUS

podatek rolny powyżej 1 ha

zł/ha

185,45

stawka wg GUS

podatek leśny

zł/ha

41,0696

stawka wg GUS

podatek od nieruchomości

 

 

 

budynki mieszkalne

zł/m2

0,70

12.53.2011

budynki pod działalnością

 

15,00

12.53.2011

budynki pozostałe, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

zł/m2

7,36

12.53.2011

budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym

zł/m2

10,24

12.53.2011

budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych

zł/m2

4,45

12.53.2011

grunty z prowadzeniem działalności gospodarczej

zł/m2

0,84

12.53.2011

grunty pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych

zł/1 ha

4,33

12.53.2011

grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

zł/m2

0,43

12.53.2011

budowle

 

2% wartości budowli

12.53.2011

stawki za odprowadzanie ścieków

 

 

 

odprowadzanie ścieków
4,62 zł + 8%vat

zł/m3

4,99

Stawka wg Wodociągów Podlaskich

opłata stała
3,00 zł + 8%vat

zł/mies.

3,24

Stawka wg Wodociągów Podlaskich

ścieki dowożone wozem asenizacyjnym

 9,00 zł + 8%vat

zł/m3

9,72

Zarządzenie Wójta Gminy Czyże

 Nr 70.2011

stawki za dostarczenie wody

 

 

 

zaopatrzenie w wodę
2,20 zł + 8%vat

zł/m3

2,38

8.37.2011

opłata stała
2,00 zł + 8%vat

zł/mies.

2,16

8.37.2011

stawki opłaty targowej

Uchwała Nr VIII/59/03

stawki podatku od środków transportowych na rok 2012

Uchwała 12.52.2011

 

 

 

© Copyright by Urząd Gminy Czyże