www.ugczyze.pl  OFICJALNA STRONA INTERNETOWA                                                                         | Kontakty |
 

O gminie...

Start
Historia
Sołectwa

Rada Gminy
Przyroda
Gospodarka

CEIDG

Podmioty gospodarcze

INSTYTUCJE
Podatki i opłaty
Świetlice

Atrakcje turystyczne
Agroturystyka
Wielokulturowość

Zespoły Śpiewacze

Sport
Parafie
Służba zdrowia
Harcerze

Ochotnicza Straż Pożarna
Mapa gminy
Galeria zdjęć
Film promocyjny
Ciekawe strony
Pogoda w Czyżach

Ogłoszenia mieszkańców

Petycja

Rewiry łowieckie

Projekty UE

Jednostki gminy

Urząd Gminy
Szkoła PODSTAWOWA

Ośrodek Kultury
Biblioteka

GOPS

e-Administracja

BIP

Uchwały Rady Gminy Czyże
Protokoły z sesji
Zamówienia publiczne
Skrzynka Podawcza-ePUAP
Skrzynka Podawcza - CU
Dziennik Urzędowy
Dziennik Ustaw
Monitor Polski

Poradniki


 

 

 

 

 

 

 

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Podatki i opłaty

 

Rodzaj opłaty

jednostka

stawka

uchwała

podatek rolny i leśny 

podatek rolny  1 ha

zł/ha fizycznego

262,45

stawka wg GUS

 podatek rolny powyżej 1 ha

zł/ha przeliczeniowego

131,225

stawka wg GUS

podatek leśny

zł/ha

42,35

stawka wg GUS

podatek od nieruchomości

 

 

 

budynki mieszkalne

zł/m2

0,77

26.127.2017

budynki pod działalnością

 

17,00

26.127.2017

budynki pozostałe, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

zł/m2

7,77

26.127.2017

budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym

zł/m2

10,80

26.127.2017

budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych

zł/m2

4,70

26.127.2017

grunty z prowadzeniem działalności gospodarczej

zł/m2

0,91

26.127.2017

grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych

zł/1 ha

4,63

26.127.2017

grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

zł/m2

0,48

26.127.2017

budowle

 

2% wartości budowli

26.127.2017

stawki za odprowadzanie ścieków

odprowadzanie ścieków
5,40 zł + 8%vat

zł/m3

5,83

20.97.2017

opłata stała
4,00 zł + 8%vat

zł/mies.

4,32

20.97.2017

ścieki dowożone wozem asenizacyjnym

 12,96 zł + 8%vat

zł/m3

14,00

Zarządzenie Wójta Gminy Czyże

 Nr 109.2016

stawki za dostarczenie wody

zaopatrzenie w wodę
2,95 zł + 8%vat

zł/m3

3,19

20.97.2017

opłata stała
4,00 zł + 8%vat

zł/mies.

4,32

20.97.2017

zaopatrzenie w wodę stawka obowiązująca we wsi Morze
1,90 zł + 8%vat

zł/m3

2,05

Rady Gminy Orla Nr XXII/158/17

opłata stała dotyczy stawka obowiązująca we wsi Morze
2,20 zł + 8%vat

zł/mies.

2,38

Rady Gminy Orla Nr XXII/158/17

stawki opłaty targowej

Uchwała Nr 16.83.2016

stawki podatku od środków transportowych

Uchwała Nr 16.82.2016

Opłata „śmieciowa”

selektywny

zł/osoba

8,00

27.133.2017

zmieszany

zł/osoba

13,00

27.133.2017

Archiwum:

2017

2015

2014

2012

 

 

© Copyright by Urząd Gminy Czyże