www.ugczyze.pl  OFICJALNA STRONA INTERNETOWA                                                                         | Kontakty |
 

O gminie...

Start
Historia
Sołectwa

Rada Gminy
Przyroda
Gospodarka

CEIDG

Podmioty gospodarcze

INSTYTUCJE
Podatki i opłaty
Świetlice

Atrakcje turystyczne
Agroturystyka
Wielokulturowość

Zespoły Śpiewacze

Sport
Parafie
Służba zdrowia
Harcerze

Ochotnicza Straż Pożarna
Mapa gminy
Galeria zdjęć
Film promocyjny
Ciekawe strony
Pogoda w Czyżach

Ogłoszenia mieszkańców

Petycja

Rewiry łowieckie

Projekty UE

Jednostki gminy

Urząd Gminy
Szkoła PODSTAWOWA

Ośrodek Kultury
Biblioteka

GOPS

e-Administracja

BIP

Uchwały Rady Gminy Czyże
Protokoły z sesji
Zamówienia publiczne
Skrzynka Podawcza-ePUAP
Skrzynka Podawcza - CU
Dziennik Urzędowy
Dziennik Ustaw
Monitor Polski

Poradniki


 

 

 

 

 

 

 

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Rada Gminy

Rada Gminy Czyże

 

GAWRYLUK

Krystyna 

Przewodnicząca Rady Gminy

       

JAKONIUK

Jolanta

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy

Członek Komisji Budżetu, Finansów i Spraw Społecznych

       

ANTOSIUK

Danuta

Członek Komisji Budżetu, Finansów i Spraw Społecznych

       

BAZYLUK

Dariusz

Członek Komisji Rolnictwa Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska
       

FRANKOWSKA

Irena

Wiceprzewodnicząca Komisji Rolnictwa, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska

       

GAWRYLUK

Bazyli

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

       

IGNATIUK

Iwona

Członek Komisji Rewizyjnej

       

JANCZUK

Piotr

Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Spraw Społecznych

       
JEDNOCZKO Wiera Przewodnicząca Komisję Rolnictwa Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska
       
KOWALCZUK Krystyna Teresa Członek Komisji Rolnictwa Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska
       
KUPRIANOWICZ Agnieszka Członek Komisji Rewizyjnej
       

ROMANIUK

Anna

Przewodnicząca Komisji Budżetu, Finansów i Spraw Społecznych

       

SIEMIENIUK

Jerzy

Członek Komisji Rolnictwa, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska

       

SUREL

Jan

Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej
       

WAWRESZUK

Konstanty

Członek Komisji Budżetu, Finansów i Spraw Społecznych

Skargi i wnioski

Przewodniczący Rady lub Wiceprzewodniczący Rady przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek, a jeśli wtorek jest dniem wolnym od pracy, w następnym dniu roboczym w godzinach od 1400 do 1600

 

 

Komisje Rady Gminy Czyże

Komisja Rewizyjna:

1.    Gawryluk Bazyli            - przewodniczący

2.    Surel Jan                       - wiceprzewodniczący

3.     Ignatiuk Iwona                - członek

4.     Kuprianowicz Agnieszka   - członek

Komisja Budżetu, Finansów i Spraw Społecznych:

1.     Romaniuk Anna         – przewodnicząca

2.     Janczuk Piotr              – wiceprzewodniczący

3.     Jakoniuk Jolanta          – członek

4.     Androsiuk Danuta         – członek

5.     Wawreszuk Konstanty  – członek

Komisja Rolnictwa, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska:

1.     Jednoczko Wiera        – przewodnicząca

2.     Frankowska Irena      – wiceprzewodnicząca

3.     Bazyluk Dariusz            – członek

4.     Kowalczuk Krystyna      – członek

5.     Siemieniuk Jerzy          – członek

  Rada Gminy kadencji 2010 - 2014

 

 

© Copyright by Urząd Gminy Czyże