www.ugczyze.pl  OFICJALNA STRONA INTERNETOWA                                                                         | Kontakty |
 

O gminie...

Start
Historia
Sołectwa

Rada Gminy
Przyroda
Gospodarka

CEIDG

Podmioty gospodarcze

INSTYTUCJE
Podatki i opłaty
Świetlice

Atrakcje turystyczne
Agroturystyka
Wielokulturowość

Zespoły Śpiewacze

Sport
Parafie
Służba zdrowia
Harcerze

Ochotnicza Straż Pożarna
Mapa gminy
Galeria zdjęć
Film promocyjny
Ciekawe strony
Pogoda w Czyżach

Ogłoszenia mieszkańców

Petycja

Rewiry łowieckie

Projekty UE

Jednostki gminy

Urząd Gminy
Szkoła PODSTAWOWA

Ośrodek Kultury
Biblioteka

GOPS

e-Administracja

BIP

Uchwały Rady Gminy Czyże
Protokoły z sesji
Zamówienia publiczne
Skrzynka Podawcza-ePUAP
Skrzynka Podawcza - CU
Dziennik Urzędowy
Dziennik Ustaw
Monitor Polski

Poradniki


 

 

 

 

 

 

 

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

RYS HISTORYCZNY

     Historia powstania ochotniczej straży pożarnej w Klejnikach wiąże się z 1939 rokiem- tuż przed wybuchem II wojny światowej. Inicjatorem jej powstania 10 kwietnia 1939 r. byli: Ananij Gawryluk, Aleksy Gawryluk i Teodor Wawrzeniuk. Pierwszym sprzętem gaśniczym tej jednostki była pompa ręczna przekazana jako darowizna z Koła Łowieckiego w Hajnówce. Sprzęt ten nadzorował Paweł Gryc i był on przechowywany na jego posesji. Pierwszy wpis o działalności miejscowej jednostki strażaków – ochotników kronika OSP w Klejnikach odnotowuje na rok 1951. Według kroniki jej założycielami byli: Szeszko Jakim, Wakulewski Bazyli, Mikulski Henryk, Wakulewski Piotr, Topolewski Aleksy, Szyszko Ananij.

    Warto wspomnieć, że do wybuchu II wojny światowej jednostka klejnickich strażaków – ochotników liczyła 7 osób. Ale już ci strażacy brali udział w kilku akcjach gaśniczych na terenie wsi Klejniki i Gorodczyno.

     Znaczne uaktywnienie działalności OSP w Klejnikach rozpoczyna się po zakończeniu działań wojennych. Wówczas to jednostka ta powiększyła się o kolejnych 8 członków. Trochę niewystarczające było wyposażenie w stosunku do potrzeb. Do roku 1951 jednostka posiadała motopompę, 8 chełmów, 120 mb węży gaśniczych, 4 bosaki. Ze względu na drewniany charakter zabudowy, łatwopalne pokrycie dachowe (słomiane strzechy), brak instalacji odgromowej i zalesienie młodym drzewostanem – teren był znacznie zagrożony pożarowo.

     W roku 1975 jednostka otrzymała z Komendy Powiatowej PSP w Hajnówce samochód bojowy STAR – 21, a ochotnicy wybudowali pomieszczenie garażowe. Kierowcą tego samochodu był wówczas Włodzimierz Baczyński, Prezesem OSP w Klejnikach został Bazyl Łapiński a Naczelnikiem Mikołaj Osipiuk.

     Jednak cała historia funkcjonowania OSP w Klejnikach wiąże się z oddaniem do użytku w 1977 r. remizy i jednocześnie wiejskiego klubu kultury. Inwestycja została sfinansowana w połowie z funduszy miejscowej społeczności, a w połowie z dotacji PZU. W ramach tych funduszy wybudowano dwa pomieszczenia na samochody, pomieszczenie warsztatowe i salę widowiskową.

     W roku 2008 włączono jednostkę OSP w Klejnikach do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. Obecnie jednostka liczy 34 czynnych członków, w większości w młodym wieku. W latach 2007-2008 remizę w Klejnikach zmodernizowano doposażono w nowy sprzęt i mundury. W 2009 r. zamontowano nowe bramy wjazdowe a w 2010 r. ocieplono budynek i wykonano nową elewację.

 

 

 

 

© Copyright by Urząd Gminy Czyże