www.ugczyze.pl  OFICJALNA STRONA INTERNETOWA                                                                         | Kontakty |
 

O gminie...

Start
Historia
Sołectwa

Rada Gminy
Przyroda
Gospodarka

CEIDG

Podmioty gospodarcze

INSTYTUCJE
Podatki i opłaty
Świetlice

Atrakcje turystyczne
Agroturystyka
Wielokulturowość

Zespoły Śpiewacze

Sport
Parafie
Służba zdrowia
Harcerze

Ochotnicza Straż Pożarna
Mapa gminy
Galeria zdjęć
Film promocyjny
Ciekawe strony
Pogoda w Czyżach

Ogłoszenia mieszkańców

Petycja

Rewiry łowieckie

Projekty UE

Jednostki gminy

Urząd Gminy
Szkoła PODSTAWOWA

Ośrodek Kultury
Biblioteka

GOPS

e-Administracja

BIP

Uchwały Rady Gminy Czyże
Protokoły z sesji
Zamówienia publiczne
Skrzynka Podawcza-ePUAP
Skrzynka Podawcza - CU
Dziennik Urzędowy
Dziennik Ustaw
Monitor Polski

Poradniki


 

 

 

 

 

 

 

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

24 czerwca 2017 r. w Leniewie odbył się „XIII Festyn KUPALINKA”. W festynie tradycyjnie już oprócz zespołów Amatorskiego Ruchu Artystycznego Gminy Czyże i rozśpiewanych dziewcząt z Grupy Wokalnej Zespołu Szkół w Czyżach wystąpiły min. takie zespoły jak: „Przepiórka” i Studio Piosenki z Hajnowskiego Domu Kultury, „Orlanie” i „Werwoczki” z Orli, „Chutar” z Gródka, „Seven” z Bielska Podlaskiego, „Dawid Szymczuk Band” z Hajnówki oraz gwiazda festynu zespół „Jorrgus” z Białegostoku. Tradycyjną zabawę taneczną poprowadził zespół „Zorka” z Białegostoku.

Jak co roku obejrzeć było można tradycyjny „obrzęd kupalski”, pokaz sztucznych ogni oraz było można wziąć udział w różnych grach i konkursach zorganizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Czyżach. Swoje stoiska wraz z pokazem sprzętu zaprezentowała Państwowa Straż Pożarna z Hajnówki, Placówka Straży Granicznej z Białowieży oraz Komenda Powiatowa Policji z Hajnówki.

 

Projekt pn. „XIII Festyn KUPALINKA” zrealizowano przy wsparciu finansowym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

W trakcie festynu pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czyżach oraz członkowie zespołu interdyscyplinarnego w ramach projektu “Gmina Czyże bez przemocy”, pełnili dyżur na stoisku “Gmina Czyże bez przemocy”, informowali zainteresowanych mieszkańców o dyżurach specjalistów, udzielali porad dotyczących problemów związanych z przemocą i rozdawali materiały promocyjne związane z problematyką przemocy. Kampania skierowana jest do lokalnej społeczności i ma zwrócić uwagę na problematykę przemocy, podnieść świadomość na temat skutków przemocy w rodzinie a także wyczulić na akty przemocy.

Projekt współfinansowany jest przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu osłonowego “Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”.

 

 

Fotoreportaż

 

 

© Copyright by Urząd Gminy Czyże