www.ugczyze.pl  OFICJALNA STRONA INTERNETOWA                                                                         | Kontakty |
 

O gminie...

Start
Historia
Sołectwa

Rada Gminy
Przyroda
Gospodarka

CEIDG

Podmioty gospodarcze

INSTYTUCJE
Podatki i opłaty
Świetlice

Atrakcje turystyczne
Agroturystyka
Wielokulturowość

Zespoły Śpiewacze

Sport
Parafie
Służba zdrowia
Harcerze

Ochotnicza Straż Pożarna
Mapa gminy
Galeria zdjęć
Film promocyjny
Ciekawe strony
Pogoda w Czyżach

Ogłoszenia mieszkańców

Petycja

Rewiry łowieckie

Projekty UE

Jednostki gminy

Urząd Gminy
Szkoła PODSTAWOWA

Ośrodek Kultury
Biblioteka

GOPS

e-Administracja

BIP

Uchwały Rady Gminy Czyże
Protokoły z sesji
Zamówienia publiczne
Skrzynka Podawcza-ePUAP
Skrzynka Podawcza - CU
Dziennik Urzędowy
Dziennik Ustaw
Monitor Polski

Poradniki


 

 

 

 

 

 

 

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Kontakty


Dane kontaktowe do jednostek organizacyjnych i instytucji w Gminie Czyże.

 

Czyże 98

17-207 Czyże
tel.(85)
681-35-17 – Sekretariat
tel (85)
681-89-90 - Wójt Gminy
tel fax (85)681-89-91
Sekretarz Gminy (85)681-89-99
Skarbnik Gminy (85)681-89-95

  • Władze Gminy Czyże

Wójt Gminy Czyże
inż. Jerzy Wasiluk

tel. (85)681-89-90

e-mail:  ugczyze@ugczyze.pl

  • Urząd Gminy Czyże

Sekretarz Gminy
mgr Anna Stankowska

tel. (85)6818999
e-mail: a.stankowska@ugczyze.pl

Skarbnik Gminy
Maria Konach

tel. (85)6818995
e-mail:
m.konach@ugczyze.pl

Samodzielne stanowisko pracy d/s. organizacyjnych, kadrowych, i obsługi Rady Gminy

Alina Topolewska - Tomaszuk

tel. (85)6813517
e-mail:
ugczyze@ugczyze.pl

Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, pozamilitarnych ogniw obronnych i kancelarii tajnej
Walentyna Plewa

tel. (85)6818998
e-mail: wala.plewa@ugczyze.pl

Samodzielne stanowiska pracy d/s. księgowości budżetowej

Helena Szyryńska

Katarzyna Zabrocka

tel. (85)6818993

e-mail: h.szyrynska@ugczyze.pl
e-mail: k.misiejuk@ugczyze.pl

Samodzielne stanowisko pracy d/s. obsługi kasowej

i gospodarki odpadami komunalnymi

Julita Sadowska

tel. (85)6818992

e-mail: j.sadowska@ugczyze.pl

Samodzielne stanowisko pracy d/s. wymiaru podatku i opłat

Anna Paszkowska

tel. (85)6818993
e-mail:
a.paszkowska@ugczyze.pl

Samodzielne stanowisko pracy d/s. księgowości podatkowej
Diana Anna Rożkiewicz

tel. (85)6818993
e-mail:
d.rozkiewicz@ugczyze.pl

Samodzielne stanowisko pracy d/s. planowania przestrzennego inwestycji i rozwoju gospodarczego
Dawid Andrejuk

tel. (85)6818997
e-mail: d.andrejuk@ugczyze.pl

Samodzielne stanowisko pracy d/s. ewidencji działalności gospodarczej, oświaty i promocja gminy
Katarzyna Szyryńska

tel. (85)6818996
e-mail: k.szyrynska@ugczyze.pl

Referent do spraw gospodarki gruntami, mienia komunalnego i drogownictwa oraz ochrony środowiska
Milena Pryzowicz

tel. (85)6818996
e-mail: mpryzowicz@ugczyze.pl

  • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czyżach

Kierownik GOPS
mgr
Emilia Stepaniuk

tel. 85 655 44 19

e-mail: e.stepaniuk@ugczyze.pl

Starszy pracownik socjalny
Alina Iwaniuk

tel. 85 655 44 19

e-mail: gopsczyze@wp.pl

Pracownik socjalny
mgr Anna Kuprianowicz

tel. 85 655 44 19

e-mail: a.kuprianowicz@ugczyze.pl

Główna księgowa

mgr Małgorzata Borkowska - Androsiuk

tel. (85)6813531  

fax (85)6818991
e-mail: m.borkowska.androsiuk@ugczyze.pl

  • Gminny Ośrodek Kultury

Dyrektor GOK
Marcin Bołtryk

tel. (85)6813531  

fax (85)6818991
e-mail:
gok.czyze@wp.pl

Główna księgowa

mgr Małgorzata Borkowska - Androsiuk

tel. (85)6813531  

fax (85)6818991
e-mail: m.borkowska.androsiuk@ugczyze.pl

  • Gminna Biblioteka Publiczna

Bibliotekarz-asystent

Joanna Białowieżec

tel. (85)6813531

e-mail:  biblioteka.czyze@wp.pl

  • Parafie w Gminie Czyże

Czyże

Proboszcz Parafii
Leon Anchim

tel. (85)6813542

 

Wikariusz

Leszek Suproniuk

tel. (85)6813542

     

 

Klejniki

Proboszcz Parafii

Jerzy Kulik

tel. (85)6813011

 

 

Kuraszewo

Proboszcz Parafii

Piotr Kamieński 

tel. (85)6813563

 

  • Służba zdrowia

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Czyżach

tel. (85)6813513

 

  • Policja

Dzielnicowy Gminy Czyże
starszy aspirant

Jerzy Surel 

tel. 606-407-875  

 

  • Straż Pożarna

Straż Pożarna

tel. 998

 

  • Pogotowie Energetyczne 991

Zakład Sieci Bielsk Podlaski

tel. (85)6766300

Awarie (85)7405334

Biuro Obsługi Klienta

tel. (85)7305830 

    

Wodociągi Podlaskie Sp z o.o. Oddział w Bielsku Podlaskim tel./fax 85 730-35-16

Jarosław Rejecki
Kierownik Oddziału w Bielsku Podlaskim

 

tel. 604 754 029

 

Paweł Bartoszuk
Konserwator Wodociągu Czyże

tel. 604 773 683

Piotr Filimoniuk
Konserwator Wodociągu Klejniki

tel. 606 584 085

 

 

© Copyright by Urząd Gminy Czyże