www.ugczyze.pl  OFICJALNA STRONA INTERNETOWA                                                                         | Kontakty |
 

O gminie...

Start
Historia
Sołectwa

Rada Gminy
Przyroda
Gospodarka

CEIDG

Podmioty gospodarcze

INSTYTUCJE
Podatki i opłaty
Świetlice

Atrakcje turystyczne
Agroturystyka
Wielokulturowość

Zespoły Śpiewacze

Sport
Parafie
Służba zdrowia
Harcerze

Ochotnicza Straż Pożarna
Mapa gminy
Galeria zdjęć
Film promocyjny
Ciekawe strony
Pogoda w Czyżach

Ogłoszenia mieszkańców

Petycja

Rewiry łowieckie

Projekty UE

Jednostki gminy

Urząd Gminy
Szkoła PODSTAWOWA

Ośrodek Kultury
Biblioteka

GOPS

e-Administracja

BIP

Uchwały Rady Gminy Czyże
Protokoły z sesji
Zamówienia publiczne
Skrzynka Podawcza-ePUAP
Skrzynka Podawcza - CU
Dziennik Urzędowy
Dziennik Ustaw
Monitor Polski

Poradniki


 

 

 

 

 

 

 

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czyżach realizował projekt dofinansowany przez  Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - konkurs w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” edycja 2019.

Na liście projektów, które uzyskały najwyższą  liczbę punktów i zostały zakwalifikowane do dofinansowania, znalazł się projekt złożony przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czyżach pt „Gmina Czyże bez przemocy – bezpieczny senior”.

Całkowity koszt projektu 19 780 zł, kwota dofinansowania 15 480 zł.

W ramach projektu realizowano działania skierowane do seniorów.

Działanie 1: „Zespół interdyscyplinarny wobec przemocy w stosunku do seniorów”.

Profesjonalne szkolenie dla członków zespołu interdyscyplinarnego i GKRPA w Czyżach ukierunkowane na przeciwdziałanie przemocy wobec osób starszych oraz problemu uzależnienia.  

Działanie 2. Warsztaty

1) Bezpieczny senior – spotkanie z przedstawicielem policji mające na celu zapoznanie seniorów z zagrożeniami oraz z zasadami, których należy przestrzegać by uchronić się przed oszustami. Policjant informował jak nie dać oszukać się „na wnuczka”, „na policjanta” czy „na pracownika socjalnego”, jak należy właściwie zareagować, gdy ktoś z nieuczciwymi zamiarami podejdzie do osoby starszej bądź zadzwoni. Jak nie dać się oszukać nieuczciwym sprzedawcom, na co zwrócić uwagę przy zawieraniu umów i na jakie numery nigdy nie oddzwaniać. Poruszone zostały również tematy przemocy domowej, ochrony praw osób starszych, gdzie szukać pomocy.

2) Uważny senior – spotkanie z przedstawicielem Państwowej Straży Pożarnej. W trakcie spotkania seniorzy dowiedzieli się, jakie skutki może nieść ze sobą niedokonywanie okresowych przeglądów przewodów kominowych oraz wentylacyjnych, w jaki sposób ustrzec się przed czadem, a także jak udzielić pierwszej pomocy osobie zaczadzonej.  W czasie spotkania została przedstawiona zasada działania czujnika tlenku węgla.

3) Zdrowy senior – spotkanie z dietetykiem. Uczestnicy zapoznali się z zasadami prawidłowego żywienia i jego wpływu na funkcjonowanie organizmu. Zebranym zaprezentowana została piramida żywienia, która stanowi podstawę planowania codziennego jadłospisu tak, aby dieta była zbilansowana i bogata we wszystkie składniki odżywcze niezbędne do utrzymania dobrej kondycji. Każdy z uczestników otrzymał sporo cennych wskazówek, które ułatwią im wprowadzenie prawidłowych zasad żywienia do swojego jadłospisu, co wpłynie pozytywnie na ich zdrowie i samopoczucie.

4) Sprawny senior – spotkanie z rehabilitantem/ fizjoterapeutą. Seniorzy dowiedzieli się jak dbać o kręgosłup oraz stawy, zachować ich sprawności na długie lata i niwelować problemy zdrowotne. Oprócz omówienia przyczyn bólu, rehabilitant/fizjoterapeuta pokazał jak można samemu w domu wykonywać proste ćwiczenia – ćwiczenia poprawiające kondycje naszego ciała.

5) Atrakcyjny senior -   spotkania z fryzjerem  i wizażystą  w ramach warsztatów kreowania własnego wizerunku. Podczas zajęć seniorzy poznali nowe techniki makijażu i sposoby ich wykonania, uzyskali porady w zakresie stylizacji fryzur, doboru kolorów. Kosmetyczka opowiedziała jak dbać o wygląd w każdym wieku. Uczestnicy przeszli tzw metamorfozę, która została uwieczniona na zdjęciach. Działania te miały na celu zapobieganie przemocy poprzez podnoszenie poczucia własnej wartości, poznanie swoich mocnych stron, nabycie umiejętności kształtowania pozytywnej samooceny oraz dostrzeżenia wagi pozytywnego myślenia  w podnoszeniu poczucia własnej wartości.

6) Kreatywny senior – warsztaty plastyczne. Spotkania podczas którego seniorzy zachęceni byli do wspólnego tworzenia, wykonywania określonych prac plastycznych i artystycznych, które były zarazem okazją do wspólnej rozmowy, wspominania, opowiadania ważnych dla siebie historii.  Była to również okazja do odreagowanie zalegających napięć psychicznych, integracji a także spotkania z osobami o takich samych problemach.

Działanie 3. Lokalna kampania dotycząca przemocy wobec osób starszych.

Rozwój oddziaływań terapeutycznych i edukacyjnych ukierunkowanych na osoby dotknięte przemocą w rodzinie.

Kampania społeczna dotycząca tematyki przemocy wobec osób starszych - skierowana do lokalnej społeczności i instytucji działających na terenie gminy mająca zwrócić uwagę na problematykę przemocy, podnieść świadomość nt. skutków przemocy w rodzinie a także wyczulić na akty przemocy wobec starszych.  W ramach kampanii pracownicy GOPS, członkowie ZI i GKRPA podczas lokalnych imprez dyżurowali w stoisku pn „Stop przemocy wobec osób starszych”, udzielali będą porad dotyczących problemów związanych  z przemocą, uzależnieniem i innych, rozdawali będą ulotki i inne gadżety.

Działanie 4. Warsztaty z zakresu umiejętności społecznych

Oferta 2 dniowych wyjazdowych warsztatów umiejętności społecznych skierowana do ok. 20 seniorów. Zajęcia na temat skutecznej komunikacji, rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie ze złością, stresem, negatywnymi emocjami, dbania o swój wizerunek, konieczność ćwiczenia umysłu, dotyczące zagadnień komunikacji społecznej, asertywności i rozwiązywania konfliktów w grupie społecznej, podnoszenie skuteczności działania w grupie zachęcanie do współpracy, motywowanie do aktywności.

 

 

 

© Copyright by Urząd Gminy Czyże