www.ugczyze.pl  OFICJALNA STRONA INTERNETOWA                                                                         | Kontakty |
 

O gminie...

Start
Historia
Sołectwa

Rada Gminy
Przyroda
Gospodarka

CEIDG

Podmioty gospodarcze

INSTYTUCJE
Podatki i opłaty
Świetlice

Atrakcje turystyczne
Agroturystyka
Wielokulturowość

Zespoły Śpiewacze

Sport
Parafie
Służba zdrowia
Harcerze

Ochotnicza Straż Pożarna
Mapa gminy
Galeria zdjęć
Film promocyjny
Ciekawe strony
Pogoda w Czyżach

Ogłoszenia mieszkańców

Petycja

Rewiry łowieckie

Projekty UE

Jednostki gminy

Urząd Gminy
Szkoła PODSTAWOWA

Ośrodek Kultury
Biblioteka

GOPS

e-Administracja

BIP

Uchwały Rady Gminy Czyże
Protokoły z sesji
Zamówienia publiczne
Skrzynka Podawcza-ePUAP
Skrzynka Podawcza - CU
Dziennik Urzędowy
Dziennik Ustaw
Monitor Polski

Poradniki


 

 

 

 

 

 

 

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

W dniu dzisiejszym mieszkańców Dziennego Domu Pomocy w Szostakowie odwiedził dzielnicowy mł asp Dariusz Hajduczenia. Policjant opowiedział seniorom o współczesnych zagrożeniach. Przestrzegł jak nie dać oszukać się „na wnuczka”, „na policjanta” czy „na pracownika socjalnego”, jak należy właściwie zareagować, gdy ktoś z nieuczciwymi zamiarami podejdzie do osoby starszej bądź zadzwoni. Jak nie dać się oszukać nieuczciwym sprzedawcom, na co zwrócić uwagę przy zawieraniu umów i na jakie numery nigdy nie oddzwaniać. Dzielnicowy przestrzegł również przed nieuczciwymi pokazami i prezentacjami.

Nasze krótkie rady dla seniorów:

1. Masz zaproszenie na pokaz – nie idź. Jak będziesz potrzebowała lub potrzebował coś kupić, pójdziesz do sklepu. Na pokazie nie jest bezpiecznie.

2. Musisz coś podpisać na pokazie – NIGDY TEGO NIE RÓB. Chyba że po rozmowie z Federacją Konsumentów lub rzecznikiem konsumentów. Powiemy Ci, jakie jest ryzyko związane z taką umową.

3. Jeżeli czujesz się niebezpiecznie lub niekomfortowo na pokazie, spróbuj nawiązać kontakt z sąsiadem obok ciebie – najlepiej weź numer telefonu. W razie czego będzie Twoim świadkiem.

4. Podpisujesz coś – CZYTAJ. Twój podpis to zgoda. Najczęściej to ZGODA NA WYKORZYSTANIE CIEBIE W SPOSÓB PRZESTĘPCZY!

5. Garnki gotujące samodzielnie nie istnieją. Usypiająca pościel nie istnieje. Potraktuj więc informacje sprzedawcy jak kiepski film fantastyczny.

6. Kupiłaś/kupiłeś coś drogiego na pokazie? Na kredyt? Porozmawiaj o tym z Federacją Konsumentów, jeżeli wstydzisz się o tym pomówić z rodziną. Nie będziemy Cię krytykować – powiemy, jak się uwolnić od kontraktu, ale musisz przyjść natychmiast.

7. Prezent jest prezentem, czyli czymś co nie zobowiązuje. Zwłaszcza wobec sprzedawcy, który w oczywisty sposób chce zarobić.

 

Projekt pn. „Nie jesteś sam!”, realizowany w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska”, współfinansowany przez UE ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (RPOWP 2014-2020), Oś Priorytetowa IX. Rozwój lokalny, Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, typ projektu nr 9 Wsparcie usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych oraz usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami świadczonymi w lokalnej społeczności.

 

 

 


INFORMACJE O PROJEKCIE

Gmina Czyże rozpoczęła realizację Projektu „Nie jesteś sam!” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (RPOWP 2014-2020), Oś Priorytetowa IX Rozwój Lokalny, Działanie 9.1, Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego.

Projekt realizowany jest w partnerstwie pomiędzy Gminą Czyże, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Czyżach (realizator projektu) a Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska.

Cel główny projektu:

Głównym celem projektu jest wzrost aktywności życiowej 12 osób (8K, 4M) potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osoby starsze, z niepełnosprawnością poprzez realizację usług opiekuńczo – aktywizujących i innych form wsparcia doraźnego świadczonych w Dziennym Domu Pomocy w Szostakowie w okresie trwania projektu.

Projekt trwa od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Wartość całkowita projektu wynosi 428070 zł

Dofinansowanie z UE wynosi 406570 zł

Rekrutacja uczestników trwa do 22 stycznia 2021 roku.

 

 

© Copyright by Urząd Gminy Czyże