www.ugczyze.pl  OFICJALNA STRONA INTERNETOWA                                                                         | Kontakty | Ogłoszenia i komunikaty |
 

O gminie...

Start
Historia
Sołectwa

Rada Gminy
Przyroda
Gospodarka

CEIDG

Podmioty gospodarcze

INSTYTUCJE
Podatki i opłaty
Świetlice

Atrakcje turystyczne
Agroturystyka
Wielokulturowość

Zespoły Śpiewacze

Sport
Parafie
Służba zdrowia
Harcerze

Ochotnicza Straż Pożarna
Mapa gminy
Galeria zdjęć
Film promocyjny
Ciekawe strony
Pogoda w Czyżach

Ogłoszenia mieszkańców

Petycja

Jednostki gminy

Urząd Gminy
Zespół Szkół

Ośrodek Kultury
Biblioteka

GOPS

e-Administracja

BIP

Uchwały Rady Gminy Czyże
Protokoły z sesji
Zamówienia publiczne
Skrzynka Podawcza-ePUAP
Skrzynka Podawcza - CU
Dziennik Urzędowy
Dziennik Ustaw
Monitor Polski


 

 

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Terminy opłat za odbiór odpadów komunalnych

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czyżach w 2015 r. realizował projekt: "Powstrzymajmy przemoc razem", na który otrzymał dofinansowanie z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego "Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie" (całkowity koszt projektu 23 960 zł, kwota dotacji z Ministerstwa – 19 000 zł)

Głównym celem projektu było zwiększenie dostępności do działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania przemocy.

 W ramach projektu realizowano następujące działania:

 1.  Szkolenie zespołu interdyscyplinarnego

Członkowie zespołu interdyscyplinarnego odbyli szkolenie, podczas którego omówiono obowiązujące przepisy, zjawisko przemocy, procedurę niebieskiej karty, szczegółowo pracę grup roboczych, kontakt z osobą doświadczającą przemocy i kontakt ze sprawcą – zasady rozmowy. Omówiono również przypadki zgłoszone przez członków zespołu interdyscyplinarnego. Uczestnicy otrzymali materiały edukacyjne dotyczące omawianych treści i stosowne zaświadczenia. Szkolenie miało na celu poszerzenie wiedzy, umiejętności, kompetencji i doswiadczeń specjalistów oraz spowolnienie procesu wypalenia zawodowego.

 2. Poradnictwo specjalistyczne

Zdając sobie sprawę z potrzeby konsultacji indywidualnych oraz trudności z dostępem do pomocy specjalistycznej w gminie Czyże, w ramach projektu uruchomiono tzw poradnictwo specjalistyczne  -  dyżury specjalistów mające na celu wsparcie indywidualne uczestników. Realizacja niniejszego działania przyczyniła się do poszerzenia zakresu świadczonych usług przez ośrodek pomocy społecznej dla osób dotkniętych problemem przemocy w rodzinie. Uczestnicy projektu oraz rodziny zagrożone zjawiskiem przemocy domowej miały dostęp do prawnika, psychologa i specjalisty pracy socjalnej. Z poradnictwa korzystano bardzo chętnie w głównej mierze dzięki temu, że nie trzeba było daleko dojeżdżać do specjalisty ani czekać w długich kolejkach.

3. Program "Dobry rodzic"

Oferta skierowana w szczególności do rodziców mająca na celu pomoc w umacnianiu umiejętności wychowawczych, naukę właściwych postaw rodzicielskich, rozwój umiejętności radzenia sobie z problemami. Rodziny z dziećmi wzięły udział w wyjazdowych 3 – dniowych warsztatach kompetencji wychowawczych „Dobry rodzic” (wyjazd na Mazury). Warsztaty pomogły umocnić rodzicom umiejętności wychowawcze, pogłębić świadomość dotyczącą własnych postaw w relacji z dzieckiem, powodów dotychczasowych zachowań. Omówione zostały min konsekwencje stosowania klapsów, krzyku, obelg, umiejętne stawianie granic, rodziny uczyły się na konkretnych przypadkach jak radzić sobie z problemami, jak komunikować się z dziećmi. Dzięki temu, iż warsztaty były zorganizowane w formie wyjazdowej, pracownicy GOPS mieli doskonałą okazję do obserwacji rzeczywistych relacji rodzic – dziecko, postaw rodziców, mogli na bieżąco niewłaściwe zachowania modyfikować. Dodatkowo uczestnicy wyjazdu mięli zapewnione atrakcje tj rejs statkiem, wizyta w "Flisak parku" i praku linowym, warsztaty robienia bombek karczochowych, zwiedzanie Augustowa, gry i zabawy integracyjne.                      

Dla niektórych rodzin i dzieci był to pierwszy w życiu wyjazd poza miejsce zamieszkania.

4. Program "Uwierz w siebie"

4.1. Samoobrona

10 kobiet zagrożonych problemem przemocy przeszło zajęcia samoobrony. Program zajęć dostosowany był specjalnie dla kobiet. W trakcie zajęć uczestniczki opanowały podstawowe zasady samoobrony, nauczyły się przyjmować właściwą postawę ciała,zadawać skuteczne ciosy a także nauczyły się bronić. Zajęcia cieszyły się bardzo dużą popularnością, zgłaszano również potrzebę kontynuacji takiego kursu.

4.2. Warsztaty kreowania wizerunku.

10 kobiet – uczestniczek projektu wzięło udział w warsztatach kreowania wizerunku. Podczas spotkań z wizażystą/ stylistką Panie poznały nowe techniki makijażu, nauczyły się dobierać kosmetyki, kolory, fryzury. Poznały swoje mocne i słabe strony. Zajęcia te miały na celu nabycie przez uczestniczki umiejętności kształtowania pozytywnej samooceny oraz dostrzeżenia wagi pozytywnego myślenia w podnoszeniu poczucia własnej wartości. Warsztaty cieszyły się ogromną popularnością, zgłaszano również potrzebę kontynuacji tego rodzaju zajęć.

 5. Program "Szczęśliwe dzieciństwo"

Oferta wyjazdowa skierowana głownie do dzieci z rodzin zagrożonych problemem przemocy.

25 osób wzięło udział w wyjazdowej integracji do Białowieży. Wyjazd połączony był z treningiem umiejętności społecznych. Celem wyjazdu było również rozładowanie napięcia, przeżycie nowych wzbogacających doświadczeń, wzbudzenie motywacji do pracy nad sobą, zdobycie nowych umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach, naukę funkcjonowania w grupie. Integrując się ze społecznością rodziny miały szansę na przywrócenie niezależności, poczucia własnej wartości, zniwelowanie poczucia izolacji społecznej i wykluczenia. Zmiana otoczenia, towarzystwo osób o podobnych problemach pozwoliło uczestnikom otworzyć się na drugiego człowieka, wyzbyć się poczucia wstydu, zniwelować poczucie stygmatyzacji.

             Najważniejszym rezultatem projektu "Powstrzymajmy przemoc razem" był fakt, iż kobiety doświadczające przemocy domowej wyszły z domu, poznały osoby o podobnym problemie, odważyły się opowiedzieć  o problemach i utworzyły nieformalną grupę samopomocową. Uczestniczki projektu, które wcześniej nie znały się obecnie spotykają się, wymieniają doświadczeniami, pomagają sobie nawzajem. Nabrały odwagi, wiedza gdzie szukać pomocy, nie są już same z problemami.

 

 

 

 

© Copyright by Urząd Gminy Czyże