www.ugczyze.pl  OFICJALNA STRONA INTERNETOWA                                                                         | Kontakty |
 

O gminie...

Start
Historia
Sołectwa

Rada Gminy
Przyroda
Gospodarka

CEIDG

Podmioty gospodarcze

INSTYTUCJE
Podatki i opłaty
Świetlice

Atrakcje turystyczne
Agroturystyka
Wielokulturowość

Zespoły Śpiewacze

Sport
Parafie
Służba zdrowia
Harcerze

Ochotnicza Straż Pożarna
Mapa gminy
Galeria zdjęć
Film promocyjny
Ciekawe strony
Pogoda w Czyżach

Ogłoszenia mieszkańców

Petycja

Rewiry łowieckie

Projekty UE

Jednostki gminy

Urząd Gminy
Szkoła PODSTAWOWA

Ośrodek Kultury
Biblioteka

GOPS

e-Administracja

BIP

Uchwały Rady Gminy Czyże
Protokoły z sesji
Zamówienia publiczne
Skrzynka Podawcza-ePUAP
Skrzynka Podawcza - CU
Dziennik Urzędowy
Dziennik Ustaw
Monitor Polski

Poradniki


 

 

 

 

 

 

 

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CZYŻACH
Czyże 98, 17-207 Czyże
(budynek urzędu gminy)

Dni i godziny pracy: poniedziałek - piątek, w godz. 7.20 - 15.20

tel. 85 655 44 19, fax 85 681 89 91 e-mail: gopsczyze@wp.pl
NIP: 543-14-66-645, REGON: 050490169

e-Puap GOPS (/gopsczyze2/SkrytkaESP)

Kadra GOPS

KIEROWNIK  GOPS

 

mgr Emilia Stepaniuk
tel. 85 655 44 19
e-mail: e.stepaniuk@ugczyze.pl

 

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 

mgr Małgorzata Borkowska - Androsiuk
tel. 85 681 35 31

e-mail: m.borkowska.androsiuk@ugczyze.pl
 

KOMÓRKA DS POMOCY SPOŁECZNEJ

tel. 85 655 44 19

Alina Iwaniuk– specjalista pracy socjalnej
e-mail:
a.iwaniuk@ugczyze.pl

mgr Anna Kuprianowicz – pracownik socjalny

e-mail: a.kuprianowicz@ugczyze.pl

mgr Renata Iwaniuk – pracownik socjalny

e-mail: r.iwaniuk@ugczyze.pl

 

KOMÓRKA DS ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

tel. 85 655 44 19

mgr Emilia Stepaniuk

e-mail: e.stepaniuk@ugczyze.pl

 

DZIENNY DOM POMOCY W SZOSTAKOWIE

 

mgr Olga Giermaniuk – starszy opiekun

Iwona Bruk – opiekun

Janina Górska - opiekun
                                      

Misją Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czyżach jest wspieranie osób  i rodzin               w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia potrzeb i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czyżach Emilia Stepaniuk w sprawie skarg i wniosków przyjmuje codziennie w godzinach pracy Ośrodka.

 

 

 

© Copyright by Urząd Gminy Czyże