www.ugczyze.pl  OFICJALNA STRONA INTERNETOWA                                                                         | Kontakty |
 

O gminie...

Start
Historia
Sołectwa

Rada Gminy
Przyroda
Gospodarka

CEIDG

Podmioty gospodarcze

INSTYTUCJE
Podatki i opłaty
Świetlice

Atrakcje turystyczne
Agroturystyka
Wielokulturowość

Zespoły Śpiewacze

Sport
Parafie
Służba zdrowia
Harcerze

Ochotnicza Straż Pożarna
Mapa gminy
Galeria zdjęć
Film promocyjny
Ciekawe strony
Pogoda w Czyżach

Ogłoszenia mieszkańców

Petycja

Rewiry łowieckie

Projekty UE

Jednostki gminy

Urząd Gminy
Szkoła PODSTAWOWA

Ośrodek Kultury
Biblioteka

GOPS

e-Administracja

BIP

Uchwały Rady Gminy Czyże
Protokoły z sesji
Zamówienia publiczne
Skrzynka Podawcza-ePUAP
Skrzynka Podawcza - CU
Dziennik Urzędowy
Dziennik Ustaw
Monitor Polski

Poradniki


 

 

 

 

 

 

 

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Klauzula informacyjna w przedmiocie ochrony danych osobowych Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżach.


 


KOORDYNATOR DO SPRAW DOSTĘPNOŚCI W GMINNYM OŚRODKU KULTURY W CZYŻACH

 

W Gminnym Ośrodku Kultury w Czyżach został wyznaczony Koordynator do spraw dostępności, funkcję tę pełni Pani Joanna Białowieżec  / bibliotekarz – asystent / Gminnego Ośrodka Kultury- Biblioteki Publicznej w Czyżach.

Dane kontaktowe koordynatora do spraw dostępności:

Joanna Białowieżec

- adres do korespondencji: Gminny Ośrodek Kultury w Czyżach, Czyże 98, telefon: (85) 68 135 31,

e-mail:  biblioteka.czyze@wp.pl

Zarządzenie nr 8.2020 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżach z dnia 28 września 2020 r. w sprawie powołania koordynatora ds. dostępności.


Gminny Ośrodek Kultury w Czyżach doposażył  świetlice wiejskie w Klejnikach i Kojłach w obramowane zdjęcia formatu A-3 związane z historią tych miejscowości. Tego typu przedsięwzięcie, po zgromadzeniu odpowiednich  materiałów,  planowane jest również w innych obiektach świetlicowych na terenie Gminy Czyże.

Dziękujemy Pani  Halinie Szyło i Panu Janowi Łobuzińskiemu za udostępnienie zdjęć ze swoich prywatnych kolekcji.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Organizowany przez  Związek Ukraińców Podlasia  Konkurs Piosenki Ukraińskiej – to przedsięwzięcie , które stało się jednym z ważniejszych elementów pejzażu kulturowego Podlasia.        

Pragniemy tą drogą poinformować, że w  XVI Konkursie  Piosenki Ukraińskiej  «З ПІДЛЯСЬКОЇ КРИНИЦІ 2020»  brały  udział grupy wykonawcze z Gminy Czyże, osiągając:

 

      Iza Karczewska – Studio Piosenki HDK – indywidualnie  pierwsze miejsca w kategorii piosenka współczesna.

      Duet z Morza – Wiera Bołtromiuk i Irena Borowik – wyróżnienie w kategorii Folklor opracowany.

Udział w tego typu wydarzeniu kulturalnym  przyczynia się do zachowania i rozwoju spuścizny kulturowej Podlasia, a tym samym i Gminy Czyże, która ma tu wielowiekową tradycję.

       Prosimy  przyjąć życzenia  dalszej twórczej aktywności, wytrwałości, wielu koncertów, sympatyków i przyjaciół oraz kolejnych osiągnięć artystycznych.


Pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżach w dniach: od 10.11.2020r. do 27.11.2020r. będą rotacyjnie prowadzić pracę zdalną.


Zgłoszenia na konkurs piosenka ukraińska GOK w Czyżach:
1) Oj tam na hory
2) Oj hyla, hyla husy


W związku z wprowadzeniem nowych ograniczeń związanych z rozwojem epidemii w Polsce z dniem 07 listopada 2020 roku do dnia 29 listopada 2020 roku zawiesza się działalność wszystkich placówek kultury na terenie Gminy Czyże.


Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci śp. Wiktora Szweda najbardziej rozpoznawalnego białoruskiego poety.


29 października 2020 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Czyżach podsumowano tegoroczny konkurs plastyczny ph. „Piękno Białoruskiego Folkloru na Podlasiu”.


W związku z włączeniem z dniem 17.10.2020 r. Powiatu Hajnowskiego, a więc i naszej gminy do "strefy czerwonej” Gminny Ośrodek Kultury w Czyżach informuje, że z dniem 19.10.2020 r. zawiesza funkcjonowanie wszystkich świetlic i klubów wiejskich " na terenie Gminy Czyże – aż do odwołania !


Książka - wydanie albumowe "Kojły, Osówka, Szostakowo - Tam gdzie carowie bywali" do nabycia w Gminnym Ośrodku Kultury.


W związku z wyczerpaniem całego nakładu publikacji

„Lady, Leniewo, Podrzeczany.  Na bielskim hostinciu”,

Gminny Ośrodek Kultury w Czyżach planuje jej dodruk.

Warunkiem dodruku jest uzbieranie minimum  50-ciu  zamówień.

Wszystkich zainteresowanych  nabyciem tego wydawnictwa prosimy o zgłoszenie tego  faktu:

-  telefonicznie – tel.  85 68 135 31,

- lub pocztą elektroniczną – e-maill: gok.czyze@wp.pl


REGULAMIN IMPREZ, WYDARZEŃ I ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH / PRÓB ZESPOŁÓW ARTYSTYCZNYCH / ORGANIZOWANYCH W TRAKCIE EPIDEMII WIRUSA SARS-COV-2 W POLSCE PRZEZ GMINNY OŚRODEK KULTURY W CZYŻACH.


Wytyczne dotyczące zasad organizacji imprez (w tym wesel i przyjęć) i spotkań okolicznościowych w trakcie epidemii SARS-CoV-2 z zachowaniem reżimu sanitarnego w Gminnym Ośrodku Kultury w Czyżach i świetlicach wiejskich.


INFORMACJA

 

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym dotyczącym rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS – Cov – 2 wywołującego chorobę COVID – 19, a także w związku z decyzjami Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, mając na uwadze bezpieczeństwo  uczestników przedsięwzięć  kulturalnych  informujemy, że:

 

odwołuje się następujące imprezy  kulturalne przewidziane do realizacji w 2020 roku:

 

              17.05. 2020 r. – Piknik rodzinny / Klejniki / oraz 80-lecie Jednostki OSP w Klejnikach,

              07.06.2020 r. – Festyn Ludowy  „I tam żywuć ludzi” / Łuszcze / , zaplanowany do organizacji wspólnie ze Stowarzyszeniem i Muzeum Kultury Białoruskiej w Hajnówce,

              20.06.2020 r. – 16. Festyn KUPALINKA  / Leniewo – plac przy zbiorniku „małej retencji” /, organizowany przy wsparciu finansowym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie,

              Lipiec 2020 r. -  Promocja książki „Kojły, Osówka, Szostakowo”,

              12.07. 2020 r. – „4. Festyn NA MEŻY” - /Morze –Krywiatycze ( boisko sportowe ), zaplanowany do organizacji wspólnie z Gminą Orla.


WCZESNOŚREDNIOWIECZNE GRODZISKO W ZBUCZU


Gminny Ośrodek Kultury                                                         

17-207 Czyże 98, 

Dyrektor GOK
Jerzy Jakimiuk

tel. (85)6813531

fax (85)6818991
e-mail: gok@ugczyze.pl

DODATKOWE ŚRODKI POZYSKANE PRZEZ GMINNY OŚRODEK KULTURY W CZYŻACH NA REALIZACJĘ ZADAŃ W 2020 ROKU


Wydarzenia 2019 r.

Wydarzenia 2018 r.

Wydarzenia 2017 r.

Wydarzenia 2016 r.
Wydarzenia 2015 r.
25 lecie działalności artystycznej Zespołu „Czyżowianie”
Działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżach w latach 2003 - 2012


9 stycznia br. Zespół  Kolędniczy  „Czyżowianie” wziął  udział w Hajnowskich Spotkaniach z Kolędą Prawosławną. Po raz kolejny jego  organizatorami byli: Hajnowski Dom Kultury, Stowarzyszenie „Miłośnicy Muzyki Cerkiewnej” wraz z Dekanalnym Instytutem Kultury Prawosławnej w Hajnówce.

Hajnowskie Spotkania z Kolędą Prawosławną są organizowane z błogosławieństwa Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy Metropolity Warszawskiego i całej Polski.

 

 

 

 

 


Regulamin wypożyczalni sprzętu turystycznego przy Gminnym  Ośrodku Kultury w Czyżach Czytaj całość


Wydawnictwa GOK

1.

Czyże – tradycje znane i mniej znane

Czytaj całość

2.

Obrzędowość Bożonarodzeniowa

Czytaj całość

3.

Kino „ZWYCIĘSTWO” w Czyżach

Czytaj całość

4.

Jesienne Spotkania z Folklorem Białoruskim

Czytaj całość

5.

Wkładka do płyty

Czytaj całość

6.

Tradycje kulinarne Gminy Czyże i okolic

Czytaj całość

7.    

Kamieniec – Czyże.  Wspólne dziedzictwo kulturowe – pomostem bez granic

Czytaj całość

8.  

XV Jesienne Spotkania z Folklorem Białoruskim

Czytaj całość

9.    

VI Festyn w Leniewie

Czytaj całość

10.    

Święto Kupały w Regionie Puszczy Białowieskiej

Czytaj całość

11.   

Obrzędy i zwyczaje Wielkanocne w Regionie Puszczy Białowieskiej – powrót do tradycji

Czytaj całość

12.   

35 – lecie Zespołu Śpiewaczego „Niezabudki” z Kuraszewa

Czytaj całość

13.    

Prezentacje dorobku amatorskich zespołów artystycznych

Czytaj całość

14.    

Historia badań archeologicznych na terenie Ziemi Bielskiej, czyli jak to się wszystko zaczęło

Czytaj całość

15.   

Jubileusz 70 – lecia Jednostki OSP w Klejnikach

Czytaj całość

16.

Przewodnik archeologiczny po Gminie Czyże

Czytaj całość

17.

Kalendarz Obrzędowy wsi regionu Puszczy Białowieskiej

Czytaj całość


GOK 2019

GOK 2018

GOK 2017

GOK 2016

GOK 2015

GOK 2014

GOK 2013

GOK 2012  

GOK 2011

 

 

© Copyright by Urząd Gminy Czyże