www.ugczyze.pl  OFICJALNA STRONA INTERNETOWA                                                                         | Kontakty |
 

O gminie...

Start
Historia
Sołectwa

Rada Gminy
Przyroda
Gospodarka

CEIDG

Podmioty gospodarcze

INSTYTUCJE
Podatki i opłaty
Świetlice

Atrakcje turystyczne
Agroturystyka
Wielokulturowość

Zespoły Śpiewacze

Sport
Parafie
Służba zdrowia
Harcerze

Ochotnicza Straż Pożarna
Mapa gminy
Galeria zdjęć
Film promocyjny
Ciekawe strony
Pogoda w Czyżach

Ogłoszenia mieszkańców

Petycja

Rewiry łowieckie

Projekty UE

Jednostki gminy

Urząd Gminy
Szkoła PODSTAWOWA

Ośrodek Kultury
Biblioteka

GOPS

e-Administracja

BIP

Uchwały Rady Gminy Czyże
Protokoły z sesji
Zamówienia publiczne
Skrzynka Podawcza-ePUAP
Skrzynka Podawcza - CU
Dziennik Urzędowy
Dziennik Ustaw
Monitor Polski

Poradniki


 

 

 

 

 

 

 

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

W dniach 22-30 grudnia 2014 r. Gminny Ośrodek Kultury w Czyżach oraz Biblioteka Publiczna w Czyżach zorganizowała dla dzieci i młodzieży bezpłatne lekcje języka angielskiego. Zajęcia były prowadzone przez Panią Annę Nikitiuk w trzech grupach wiekowych.

 

 

 

 


Gminny Ośrodek Kultury w Czyżach kończy realizację projektu dofinansowywanego przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji  w Warszawie w ramach wspierania zadań, o których mowa w art. 18 ust. 2 pkt. 1-9 ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym pod nazwą „Zakup strojów dla Białoruskiego Zespołu Artystycznego z Gminy Czyże”.

Celem projektu było podtrzymywanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości białoruskiej realizowane poprzez poprawę prezentacji scenicznej i promocję działalności Białoruskiego Zespołu  Artystycznego „Wierasy”. W ramach projektu zrealizowano następujące zadania:

1. Wyposażono zespół „Wierasy” w 10 bluzek damskich i 3 koszule męskie z wyszytymi ornamentami białoruskimi.

2. Zwiększono liczbę udziału zespołu w przeglądach, konkursach i spotkaniach zespołów artystycznych.

3. Wsparto działalność zespołu poprzez pomoc instruktorską ( umowa o dzieło ).

 

 

Zespół „Wierasy” na uroczystości nadania imienia ( 1.06.2014 r. ) w nowych strojach zakupionych dzięki dotacji Ministra Administracji i Cyfryzacji.


9 listopada 2014 r. w Świetlicy Wiejskiej w Kuraszewie z udziałem licznie przybyłych mieszkańców wsi, uczestników przedsięwzięcia i zaproszonych gości, odbyła się promocja książki Jerzego Plewy „Kuraszewo. Lata minione”. Publikacja ta to wspólna inicjatywa Gminy Czyże i Jerzego Plewy, a projekt graficzny użyczyło Stowarzyszenie Dziedzictwo Podlasia. Pan Jerzy Plewa podjął się żmudnej, wielomiesięcznej pracy, aby mieszkańcom Kuraszewa przybliżyć dzieje ich miejscowości oraz wiele spraw i wydarzeń ocalić od zapomnienia. Książka przedstawia bogatą panoramę wsi uchwyconą okiem obiektywu. Dzięki niezwykłej pasji Jerzego Plewy możemy na nowo oddychać życiem dawnego Kuraszewa. Fotografie zamieszczone w książce są bardzo cenne, mówią o sytuacjach, które często umknęły z pamięci osób tam ukazywanych.

     Na promocję książki licznie przybyli mieszkańcy Kuraszewa i osoby stąd pochodzące. Publikacja rozbudziła ich ciekawość, zachęciła do czytania i jeszcze do większego umiłowania rodzinnych stron. Prezentowane w książce-albumie wybrane stare fotografie z prywatnych zbiorów Pana Jerzego Plewy przenoszą nas w świat, który bezpowrotnie odszedł, a jednocześnie dzięki książkowej prezentacji powraca i wywołuje pewne emocje, wspomnienia i refleksje.

Stare zdjęcia to bez wątpienia prawdziwy skarb, jaki w swoim testamencie zostawili nam nasi przodkowie. Wartość publikacji uzupełnia tekst zawierający dużo faktów i wydarzeń historycznych, ale napisany w sposób łatwy i przystępny dla czytelnika. Zawarte w książce materiały są jednocześnie doskonałym nośnikiem tradycji i dziedzictwa kulturowego pokoleń.

Na zakończenie spotkania promocyjnego przed publicznością zaprezentował się miejscowy Zespół Śpiewaczy „Niezabudki”.

Książka obecnie jest do nabycia w Gminnym Ośrodku Kultury w Czyżach.

 

 

Fotoreportaż


8 listopada 2014 r. w Świetlicy Wiejskiej w Klejnikach odbyła się druga część  „XXI Jesiennych Spotkań z Folklorem Białoruskim”. W części artystycznej przed publicznością  zaprezentowały się następujące zespoły artystyczne: „Niezabudki”, „Czyżowianie” i „Wierasy” z Gminy Czyże, „Kalina” z Dasz, „Ruczajok z Białowieży, „Metro” z Hajnówki oraz gościnnie „Art-Pronar” z Narwi.

 

Przedsięwzięcie kulturalne pod nazwą XXI Jesienne Spotkania z Folklorem Białoruskim zrealizowano dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w Warszawie.

 

 

Fotoreportaż

 

Reportaż filmowy


2 listopada br. w Świetlicy Wiejskiej w Czyżach odbyła się pierwsza część  „XXI Jesiennych Spotkań z Folklorem Białoruskim”. W części artystycznej przed publicznością  zaprezentowały się następujące zespoły artystyczne: „Niezabudki”, „Czyżowianie”, „Wierasy” oraz Marta Adamiuk z Gminy Czyże, „Kalina” z Dasz, „Kalinka” z Załuk, „Haj” z Białegostoku, „Metro” z Hajnówki oraz gościnnie „Rosnica” z Grodna.

Druga część XXI Jesiennych Spotkań z Folklorem Białoruskim odbędzie się w Świetlicy Wiejskiej w Klejnikach 8 listopada 2014 r. ( sobota ). Przedsięwzięcie kulturalne pod nazwą XXI Jesienne Spotkania z Folklorem Białoruskim jest realizowane dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w Warszawie.

 

 

Fotoreportaż

 

Reportaż filmowy


W dniu 15 października 2014 w Świetlicy Wiejskiej w Czyżach odbył się Dzień Seniora. W spotkaniu uczestniczył Wójt Gminy Czyże - Jerzy Wasiluk oraz Przewodnicząca Rady Gminy Czyże - Krystyna Gawryluk. Uroczystość została zorganizowana przy wsparciu Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżach.

 

 

Fotoreportaż


W dniach 04-05 października 2014 roku w świetlicy gminnej w Czyżach odbyły się Warsztaty z emisji głosu. Zorganizowane zostały przez zespół Wierasy, przy współpracy z GOK w Czyżach w ramach projektu, „Śpiewaj Razem z Nami”, finansowanym ze środków fundacji "Forum Inicjatyw Rozwojowych" w ramach konkursu „Podlaski Pozarządowy Fundusz Mikrodotacji” dla grup nieformalnych (grup samopomocowych ). Warsztaty skierowane były do zespołów i śpiewaków działających na terenie gminy Czyże. Zajęcia z emisji głosu prowadziła pani Vita Kociubajło - specjalista z dziedziny emisji głosu.

 

 

Fotoreportaż


W dniu 14 września 2014 r. po rocznej przerwie odbył się XI Festyn Archeologiczny w Zbuczu. Na festynie można było zobaczyć różnych wystawców z Polski i Białorusi min. malarzy, rzeźbiarzy, producentów miodu, wyrobów tradycyjnych, wojów i wielu innych ciekawych twórców. Największą atrakcją festynu były walki wojów oraz pokazy Konnej Grupy Rekonstrukcji Historycznych "KRESY". Niezmienną częścią imprezy są Mistrzostwa w rzucie chomątem. Po raz pierwszy odbył się konkurs rzutu podkową do beczki oraz konkurs picia z rogu na czas.

 

 


Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej w Hajnówce realizuje już  6. edycję Białoruskich Festynów  z cyklu "I TAM ŻYWUĆ LUDZI". Festyny te z roku na rok cieszą się coraz to większą popularnością wśród wyludniających się wsi Białostocczyzny.  Zamiarem Muzeum jest  dotarcie do wszystkich takich miejscowości, tak by za parę lat patrząc na mapę południowo-wschodniej Białostocczyzny stwierdzić, że nie ma takiej wioski choćby najmniejszej,  w której nie byłoby festynu białoruskiego. Od samego początku w realizacji tego ciekawego projektu uczestniczy Gmina Czyże. Do tej pory tego typu festyny na terenie gminy Czyże odbyły się w miejscowościach Kojły, Klejniki, Osówka, Kamień i Podrzeczany. W tym roku w niedzielę 13 lipca  37 festyn „I TAM ŻYWUĆ LUDZI”  zawitał do miejscowości Kuraszewo. W słoneczną lipcową niedzielę licznie zgromadzona publiczność mogła posłuchać białoruskich piosenek w wykonaniu takich zespołów, jak:

  • NIEZABUDKI z Kuraszewa

  • CZYŻOWIANIE z Czyż

  • ZBUCZANKI ze Zbucza

  • WIERASY z Gminy Czyże

  • HAY (Białystok)

  • DEKADA BAND (Białystok)

  • ART.PRONAR (Narew)

  • Duet Marta Adamiuk i Ada Prusinowska

A kiedy zapadł zmierzch wieś zaczęła żyć skocznym tańcem przy dźwięcznej muzyce zespołu „Metro” z Hajnówki. Cykl festynów „I tam żywuć ludzi" realizowany jest dzięki dotacji Ministra  Administracji i Cyfryzacji.

ORGANIZATOR: Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej w Hajnówce

PARTNER: Urząd Gminy Czyże/ Gminny Ośrodek Kultury w Czyżach/

 

 


Retransmisja Kupalinki

28 czerwca 2014 r. w Leniewie odbył się Jubileuszowy „X Festyn Kupalinka”. W festynie udział wzięli: „Czyżowianie”, „Zbuczanki”, „Wierasy” oraz Iza Karczewska z gminy Czyże, „Haj” i „Kalinka” z Białegostoku, „Metro„ i „Przepiórka z Hajnówki, „Art.Pronar” z Narwi, „Małanka” z Bielska Podlaskiego, „Werwoczki” z Orli oraz gwiazda festynu Zespół „Akcent”. Ponadto obejrzeć było można tradycyjny obrzęd Kupalski, pokaz sztucznych ogni oraz wsiąść udział w różnych grach, zabawach i konkursach.

Festyn był transmitowany na żywo przez firmę „eMPem Group”. Już niedługo na naszej stronie zostanie umieszczony link, dzięki któremu w dowolnym momencie będzie można obejrzeć nasz festyn jeszcze raz.

 

 


W dniu 9 czerwca 2014 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Czyże odbyły się warsztaty ph. „,Tradycje kupalskie na Podlasiu„ w ramach projektu „X Festyn KUPALINKA” sponsorowanego przez Gminny Ośrodek Kultury w Czyżach przy wsparciu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. Wieńce będą noszone podczas X Festynu Kupalinka w Leniewie w dniu 28 czerwca 2014 r.

 

 


W dniu 8 czerwca 2014 r. zespoły "Wierasy" i "Czyżowianie" uczestniczyły w Święcie Kultury Białoruskiej w Białymstoku.

 

 

 

 


Z inicjatywy Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżach 15 maja 2014 roku  w Świetlicy Wiejskiej w Klejnikach odbyło się zebranie ogólnowiejskie mieszkańców sołectw Klejniki I i Klejniki II. W zebraniu wzięli udział Wójt Gminy Czyże Jerzy Wasiluk i Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Jerzy Jakimiuk. Głównym tematem spotkania było ustalenie zasad dalszego funkcjonowania miejscowej świetlicy. Między innymi, w związku z rezygnacją Pani Raisy Kowalewskiej z pełnienia obowiązków gospodarza świetlicy, w głosowaniu jawnym obecni na zebraniu mieszkańcy miejscowości Klejniki wybrali na to stanowisko Panią Ludmiłę Paszkowską. Korzystając z obecności Wójta Gminy Czyże obecni na zebraniu mieszkańcy Klejnik mieli też okazję porozmawiać o najpilniejszych sprawach dotyczących swojej miejscowości, zgłosić swoje uwagi i propozycje.

 

 

 

 

 


W dniu 11 kwietnia 2014 roku w Świetlicy wiejskiej w Czyżach odbyły się warsztaty wielkanocne. Uczestnikami warsztatów były dzieci z Zespołu Szkół w Czyżach. Podczas warsztatów dzieci przystrajały ozdobnymi wstążkami i kwiatkami z bibuły rozwinięte gałązki wierzby tzw. ,,werboczki”, które miały znaczenie symboliczne, dawały bowiem człowiekowi zdrowie, bogactwo i urodę. Następnie dzieci malowały i ozdabiały jajka wielkanocne. Były one farbowane w wywarze z obierek cebuli tzw. ,,cybulniku” oraz malowane woskiem. W czasie warsztatów dzieci mogły zobaczyć także jak kiedyś wyglądała ,,Kopańka ze święconką”. Na koniec dzieci brały udział w zabawach wielkanocnych tj. ,,wybitki”, taczanie jajkiem i inne. Organizatorem warsztatów był Gminny Ośrodek Kultury w Czyżach oraz Świetlica i Przedszkole z Zespołu Szkół w Czyżach.

 

 


 

 

 

 

© Copyright by Urząd Gminy Czyże