www.ugczyze.pl  OFICJALNA STRONA INTERNETOWA                                                                         | Kontakty |
 

O gminie...

Start
Historia
Sołectwa

Rada Gminy
Przyroda
Gospodarka

CEIDG

Podmioty gospodarcze

INSTYTUCJE
Podatki i opłaty
Świetlice

Atrakcje turystyczne
Agroturystyka
Wielokulturowość

Zespoły Śpiewacze

Sport
Parafie
Służba zdrowia
Harcerze

Ochotnicza Straż Pożarna
Mapa gminy
Galeria zdjęć
Film promocyjny
Ciekawe strony
Pogoda w Czyżach

Ogłoszenia mieszkańców

Petycja

Rewiry łowieckie

Projekty UE

Jednostki gminy

Urząd Gminy
Szkoła PODSTAWOWA

Ośrodek Kultury
Biblioteka

GOPS

e-Administracja

BIP

Uchwały Rady Gminy Czyże
Protokoły z sesji
Zamówienia publiczne
Skrzynka Podawcza-ePUAP
Skrzynka Podawcza - CU
Dziennik Urzędowy
Dziennik Ustaw
Monitor Polski

Poradniki


 

 

 

 

 

 

 

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

1 grudnia 2013 roku w Hajnowskim Domu Kultury odbyła  się konferencja sprawozdawczo-wyborcza  hajnowskiego oddziału powiatowego Białoruskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego. Gminę Czyże reprezentowali: Jerzy Wasiluk - Wójt Gminy Czyże, Jerzy Jakimiuk - dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury oraz przedstawiciele amatorskiego ruchu artystycznego. Sprawozdanie z czteroletniej działalności złożyła Jolanta Grygoruk – przewodnicząca powiatowego oddziału BTSK, a jednocześnie   metodyk języka białoruskiego w województwie podlaskim. W trakcie konferencji zostały wybrane nowe władze powiatowego oddziału BTSK w Hajnówce oraz delegaci na najbliższy zjazd krajowy BTSK.

 

 


17 listopada 2013 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Czyżach ( Świetlica Wiejska ) odbyło się przedstawienie PO-SVOJOMU pt. "Ja j u poli verboju rosła" w wykonaniu Joanny Stelmaszuk-Troc ( Teatr Czrevo ). Sztuka ta powstała  z inspiracji tradycyjną kulturą Białorusinów Podlasia,  a za jego kanwę  posłużył tekst ukraińskiej pisarki Oksany Zabużko „Bajka o kalinowej fujarce”. Główną postacią monodramu jest Maria, starsza, wiejska kobieta, której życie obfitowało w szereg osobistych dramatów. Wielkanocne bicie cerkiewnych dzwonów na powrót przynosi permanentne przeżycie trajektorii popełnionego w młodości grzechu, który wedle zbiorowej karmy doprowadził do tragicznej utraty córek, a szczególnie hołubionej Hanusi.

Monodram sygnowany tytułem zaczerpniętym ze starej podlaskiej pieśni stał się pierwszą na świecie sztuką, wynoszącą gwarę podlaską na deski  również i profesjonalnego teatru. Przedstawienie było grane już m.in. w Białymstoku, Warszawie, Gdańsku, Katowicach, Hajnówce, Szczytach, Orli, Rybołach, Sejnach, Teremiskach, Kleszczelach, Białowieży, Narewce, czy Czeremszy. Wszędzie przyjmowane jest ciepło i  z uznaniem publiczności.

JOANNA STELMASZUK-TROC Inicjatorka i pomysłodawczyni Teatru Czrevo, aktorka. W 2010 roku ukończyła Akademię Teatralną im. Aleksandra Zelwerowicza, Wydział Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku. Zbierając aktorskie szlify, m.in. w Teatrze Wierszalin, w 2011 roku otrzymała stypendium artystyczne prezydenta miasta Białegostoku na realizację monodramu osadzonego w kulturze podlaskich Białorusinów „Ja j u poli verboju rosła” .  Kolejnymi realizacjami były Umajenie (2011) oraz PustaJa (2013).

 

 


Życie podlaskiej wsi zmieniło się diametralnie w ciągu zaledwie jednego stulecia. W wielu miejscowościach Gminy Czyże styl życia ich mieszkańców nie odbiega od ludności miast. Wieś stała się wygodnym miejscem do życia i wypoczynku. Nasiliło się wręcz zjawisko przenoszenia się z wielkich blokowisk do wiejskich domów jednorodzinnych. Praca na roli nie jest już źródłem utrzymania dominującej części społeczeństwa Gminy Czyże.

 Mamy więc nadzieję, że z wielkim zainteresowaniem obejrzą Państwo wybrane fotografie z zasobu archiwum i prywatnych zbiorów Jerzego Plewy, który dzięki swojej pasji odkurzył stare albumy, kufry i strychy. Wynik poszukiwań jest imponujący - to zgromadzenie około 600 sztuk starych fotografii, zwłaszcza że znaczną część tych fotografii wykonano jeszcze przed 1939 r

Wystawa skupia się zwłaszcza na starej fotografii będącej nośnikiem tradycji i dziedzictwa kulturowego. Zebrane  zasoby zdjęciowe przedstawiają rozmaite sceny z życia wsi: zjazdy rodzinne, śluby, chrzty, pogrzeby, prace polowe oraz dawne budownictwo użytkowe.

 


Gminny Ośrodek Kultury w Czyżach serdecznie zaprasza na przedstawienie PO-SVOJOMU pt.  
"Ja j u poli verboju rosła"

inspirowany tradycyjną kulturą Białorusinów Podlasia

 

Spektakl odbędzie się 17 listopada 2013 roku (niedziela) o godz. 16.00
w Świetlicy Wiejskiej w Czyżach 

Przedstawienie było grane już m.in. w Białymstoku, Warszawie, Gdańsku, Katowicach, Hajnówce, Szczytach, Orli, Rybołach, Sejnach, Teremiskach, Kleszczelach, Białowieży, Narewce, czy Czeremszy. Wszędzie przyjmowane jest ciepło i  z  liczną publicznością!

Wstęp bezpłatny

 


10 listopada 2013 r. w Świetlicy Wiejskiej w Czyżach odbyły się Jubileuszowe „XX Jesienne Spotkania z Folklorem Białoruskim”. Gościliśmy w tym dniu wiele znakomitych zespołów min: „Antrakt” z Bielska Podlaskiego z obrzędem dożynkowym „Zażynki” i „Malinki” z Malinnik z obrzędem „Kiszenie kapusty” a ponadto „Art. Pronar” i „Narwa” z Narwi, „Kalinka” z Załuk oraz „Metro” z Hajnówki. Nie zabrakło również Zespołów Amatorskiego Ruchu Artystycznego z Gminy Czyże: „Czyżowianie” z Czyż, „Zbuczanki” ze Zbucza oraz „Koło Emerytów Rencistów i Inwalidów”.

 

 

Zrealizowano dzięki dotacji Ministra Administracji i Cyfryzacji w Warszawie w ramach projektu pn. „XX Jesienne Spotkania z Folklorem Białoruskim”.

 

20 października 2013 r. w Świetlicy Wiejskiej w Klejnikach odbyło się spotkanie podsumowujące wystawę prezentującą studenckie projekty konkursowe na koncepcję zagospodarowania budynku po byłej szkole podstawowej w Klejnikach na potrzeby Centrum Kultury Białoruskiej. Autorami prac byli studenci Zakładu Kultur Lokalnych Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej (rok akademicki 2011/2012, semestr VI). Spotkanie poprowadził Wójt Gminy Czyże Jerzy Wasiluk, który powitał zebranych oraz przedstawicieli mediów („Radio Białystok” i „Radio Racja”).

W trakcie trwania wystawy mieszkańcy Klejnik mieli również możliwość wybrać najlepszą pracę, według własnej oceny w formie głosowania. Ocenie podlegało 6 najlepszych nagrodzonych i wyróżnionych prac, wyłonionych w dniu 11 lipca br. przez powołaną w tym celu komisję oceniającą.

Otwarcie urny z głosami nastąpiło w obecności komisji w składzie:

Jerzy Jakimiuk – przewodniczący,

Agnieszka Grygoruk – członek,

Leon Topolewski – członek,

Arkadiusz Paszkowski – członek

Komisja stwierdziła, iż oddano 44 głosy, w tym 4 głosy nieważne, a ilość oddanych głosów na poszczególne prace przedstawiała się następująco:

Praca Nr 1 (Agnieszka Backiel)            - 3 głosy,

Praca Nr 2 (Marta Uścinowicz)            - 2 głosy,

Praca Nr 3 (Paulina Kuszneruk)            - 1 głos,

Praca Nr 4 (Aleksandra Bartoszuk)        - 22 głosy,

Praca Nr 5 (Daria Dybciak)                  - 7 głosów,

Praca Nr 6 (Kamila Borowska)              - 5 głosów.

Następnie spośród uczestników głosowania wylosowano 2 nagrody ufundowane przez sponsorów, między innymi przez Firmę Ireneusz Kruk, Piotr Michałowski, Morze 2a, PPUH "itaP" s.c. Producenta mebli kuchennych na zamówienie. Właścicielami nagród zostali: Włodzimierz Kościuczuk i Adam Baczyński.

Na zakończenie w formie dyskusji Wójt odpowiadał też na pytania mieszkańców Klejnik dotyczące bieżących spraw społeczno-gospodarczych tej miejscowości oraz funkcjonowania Gminy Czyże.

 

PROTOKÓŁ z posiedzenia komisji


Zaproszenie na "Jesienne Spotkania z Folklorem Białoruskim" Czytaj całość…


Na terenie Gminy Czyże istnieją bardzo dobre warunki do turystyki rowerowej. Przez gminę przebiega około 106 km dróg asfaltowych oraz dróg utwardzonych o dobrej nawierzchni. Poza drogą wojewódzką Bielsk Podlaski - Zbucz - Hajnówka na pozostałych drogach asfaltowych jest niskie natężenie ruchu samochodowego. Można także korzystać z malowniczych dróg polnych. Czytaj całość

 

 

 

 

 

Regulamin wypożyczalni sprzętu turystycznego przy Gminnym  Ośrodku Kultury w Czyżach Czytaj całość


Kalendarz najważniejszych wydarzeń kulturalnych przewidzianych do realizacji przez Gminny Ośrodek Kultury w Czyżach w 2013 roku  Czytaj całość


Wydarzenia kulturalne 2013


Wyjazd do Europarlamentu

 

Reportaż filmowy


29 czerwca 2013 r. w Leniewie odbył się „IX Festyn Kupalinka”. W festynie udział wzięli: „Czyżowianie”, „Zbuczanki”, „Zespół Koła Emerytów Inwalidów i Rencistów w Czyżach”, „Gaj” i „Kalinka” z Białegostoku, „Metro„ i „Skazka” z Hajnówki, „Art.Pronar” i „Narwa” z Narwi, „Żawaranki” z Mochnatego oraz zespół „Ciernica” z Białorusi. Ponadto obejrzeć było można tradycyjny obrzęd Kupalski, pokaz sztucznych ogni oraz wziąć udział w różnych grach, zabawach i konkursach.

 

 


W dniu 26 czerwca 2013 r. w Świetlicy Wiejskiej w Czyżach odbyły się warsztaty ph. „,Obrzęd kupalski„ w ramach projektu „Kupalinka” sponsorowanego przez Gminny Ośrodek Kultury w Czyżach przy wsparciu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. Prezentacje spuścizny kulturowej Regionu Puszczy Białowieskiej. Podczas warsztatów dzieci robiły wianki na głowę oraz duże wieńce, które byłą puszczane na rzekę Łoknica w czasie IX Festynu KUPALINKA w Leniewie w dniu 29 czerwca 2013 r.

 

 


W dniu 14 marca 2013 r. w Świetlicy Wiejskiej w Czyżach odbyło się spotkanie integracyjne Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Podczas spotkania Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżach Jerzy Jakimiuk wręczył dla zespołu wokalnego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów podziękowania za popularyzację folkloru Ziemi Hajnowskiej. Następnie zespół dał popis swoich umiejętności.

 

 

 

 


Dodatkowe środki pozyskane przez Gminny Ośrodek Kultury w Czyżach na realizację przedsięwzięć kulturalnych w 2013 roku:

 

1.   W dniu 18.02.2013 r.  w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku została podpisana umowa przyznania pomocy z zakresu Małych Projektów na operację  pn. „Od świetlicy do świetlicy po Gminie Czyże”. Beneficjentowi, czyli Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Czyżach na realizację projektu została przyznana pomoc w wysokości  12. 657,00 zł.

2.   W dniu  18 grudnia 2012 r. zostały pozytywnie rozpatrzone wnioski złożone  do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji  w Warszawie na realizację zadań, o których mowa w art. 18 ust. 2 pkt. 1-9 ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym:

·         XX Jesienne Spotkania z Folklorem Białoruskim” – dotacja w wysokości – 10.950,00 zł,

·         Festyn „KUPALINKA” w Leniewie -  dotacja w wysokości – 13. 050,00 zł


Dodatkowe środki pozyskane przez Gminny Ośrodek Kultury w Czyżach na realizację przedsięwzięć kulturalnych w 2012 roku:

 

1.        „Czyże, tradycje znane i mniej znane” – Leader małe projekty w ramach działania 413 wdrażanie Lokalnych Strategii i Rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 w ramach małych projektów.

Koszt całkowity - 25 186,40 zł

Kwota dofinansowania – 16 874 zł

Wkład własny – 8 312,40 zł

2.        „Tak dalekie, a tak bliskie” – Działaj Lokalnie 7 Polska Amerykańska Fundacja Wolności

Koszt całkowity – 6 850 zł

Kwota dofinansowania – 2 100 zł

Wkład własny finansowy:

Urząd Gminy – 1 000 zł

GOK – 750 zł

Wkład własny niefinansowy – 3 000 zł

3.        „Prezentacje dorobku zespołów Amatorskiego Ruchu Artystycznego” -   Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

Koszt całkowity – 15 350 zł

Kwota dofinansowania – 12 950 zł

Wkład własny – 2 400 zł

4.        „Jesienne Spotkania z Folklorem Białoruskim” -  Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

Koszt całkowity – 11 760 zł

Kwota dofinansowania – 10 950 zł

Wkład własny – 810 zł


Wydawnictwa GOK

1.

Czyże – tradycje znane i mniej znane

Czytaj całość

2.

Obrzędowość Bożonarodzeniowa

Czytaj całość

3.

Kino „ZWYCIĘSTWO” w Czyżach

Czytaj całość

4.

Jesienne Spotkania z Folklorem Białoruskim

Czytaj całość

5.

Wkładka do płyty

Czytaj całość

6.

Tradycje kulinarne Gminy Czyże i okolic

Czytaj całość

7.    

Kamieniec – Czyże.  Wspólne dziedzictwo kulturowe – pomostem bez granic

Czytaj całość

8.  

XV Jesienne Spotkania z Folklorem Białoruskim

Czytaj całość

9.    

VI Festyn w Leniewie

Czytaj całość

10.    

Święto Kupały w Regionie Puszczy Białowieskiej

Czytaj całość

11.   

Obrzędy i zwyczaje Wielkanocne w Regionie Puszczy Białowieskiej – powrót do tradycji

Czytaj całość

12.   

35 – lecie Zespołu Śpiewaczego „Niezabudki” z Kuraszewa

Czytaj całość

13.    

Prezentacje dorobku amatorskich zespołów artystycznych

Czytaj całość

14.    

Historia badań archeologicznych na terenie Ziemi Bielskiej, czyli jak to się wszystko zaczęło

Czytaj całość

15.   

Jubileusz 70 – lecia Jednostki OSP w Klejnikach

Czytaj całość

16.

Przewodnik archeologiczny po Gminie Czyże

Czytaj całość

 

 


GOK 2012  

GOK 2011

 

 

© Copyright by Urząd Gminy Czyże