www.ugczyze.pl  OFICJALNA STRONA INTERNETOWA                                                                         | Kontakty |
 

O gminie...

Start
Historia
Sołectwa

Rada Gminy
Przyroda
Gospodarka

CEIDG

Podmioty gospodarcze

INSTYTUCJE
Podatki i opłaty
Świetlice

Atrakcje turystyczne
Agroturystyka
Wielokulturowość

Zespoły Śpiewacze

Sport
Parafie
Służba zdrowia
Harcerze

Ochotnicza Straż Pożarna
Mapa gminy
Galeria zdjęć
Film promocyjny
Ciekawe strony
Pogoda w Czyżach

Ogłoszenia mieszkańców

Petycja

Rewiry łowieckie

Projekty UE

Jednostki gminy

Urząd Gminy
Szkoła PODSTAWOWA

Ośrodek Kultury
Biblioteka

GOPS

e-Administracja

BIP

Uchwały Rady Gminy Czyże
Protokoły z sesji
Zamówienia publiczne
Skrzynka Podawcza-ePUAP
Skrzynka Podawcza - CU
Dziennik Urzędowy
Dziennik Ustaw
Monitor Polski

Poradniki


 

 

 

 

 

 

 

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Zbuczanki(za chwilę pojawi się podkład muzyczny)

Zespół „Zbuczanki” ze Zbucza zawiesił działalność. Obecnie jako solistka występuje jedynie Katarzyna Tichoniuk – dawna kierowniczka zespołu.

 

 

 

 

 

Zespół Śpiewaczy "ZBUCZANKI" ze Zbucza

 

 • Instytucja patronująca: Gminny Ośrodek Kultury w Czyżach,

 • Adres korespondencyjny: Gminny Ośrodek Kultury w Czyżach, 17-207 Czyże 98, województwo podlaskie, lub:   Katarzyna Tichoniuk, zam. Zbucz, 17-207 Czyże,  tel. (85) 68 139 28

 • Telefon: (85) 68 135 31

 • E-mail: gok.czyze@wp.pl ,

 • Kategoria, rodzaj zespołu: wokalna grupa żeńska, grupa obrzędowa, solistka – Katarzyna Tichoniuk,

 • Kierownik zespołu: Katarzyna Tichoniuk,

Tradycje śpiewacze w   Z b u c z u sięgają bardzo dawnych czasów. Tutaj zawsze były osoby sprzyjające rozwojowi i pielęgnacji lokalnych tradycji śpiewaczych, tutaj zawsze był akordeonista, a często i skrzypek. Młodzież miała zdolności wokalne i często swoimi zdolnościami  wspierała działalność cerkiewnego chóru parafialnego w Czyżach.

Zespół śpiewaczy "ZBUCZANKI" ze Zbucza powstał  w maju 1995 roku, a  27 lipca 1995  roku odbył się pierwszy publiczny występ zespołu połączony  z uroczystym  nadaniem imienia. Zespół ten jest niejako kontynuacją  bogatych tradycji śpiewaczych zapoczątkowanych przez działający w tej miejscowości w połowie lat 70-tych mieszany zespół folklorystyczny Zespół w obecnej formie powstał z inicjatywy kilku miejscowych kobiet, a od samego początku jego kierowniczką jest Katarzyna Tichoniuk. W pierwszych latach działalności zespołem opiekował się również akompaniator – Szymon Korniluk.

Teren Hajnowszczyzny, to jeden z tych regionów naszego kraju, gdzie zachowały się do chwili obecnej żywe i autentyczne tradycje folkloru, obrzędów religijnych, obyczajów i zwyczajów ludowych. Dzieje się to między innymi dzięki działalności amatorskich zespołów artystycznych. Do takich zespołów bez wątpienia zaliczają się również Zbuczanki”.

Zbuczanki swoje prawie dziesięcioletnie śpiewanie zawdzięczają przede wszystkim sobie, swojej pasji śpiewania i ogromnemu umiłowaniu rodzimej pieśni. Ich dotychczasowa działalność przyczyniła się do pielęgnowania i kultywowania miejscowych tradycji, zwyczajów, obrzędowości oraz popularyzacji i promocji naszego reionu.

Członkinie zespołu zawsze na pierwszym miejscu stawiają swoistość i piękno swego regionu, wydobywają bogactwo folkloru ludowego, przyczyniając się tym samym do kształtowania oblicza regionalnych tradycji. Źródłem inspiracji zespołu była, jest i pozostanie miejscowa kultura, więź ze środowiskiem i jego tradycjami. To dzięki nim wiele zasobów tych zjawisk nie uległo zapomnieniu i przetrwało do dnia dzisiejszego.

Dorobek artystyczny zespołu jest znaczny, stosunkowo bogaty i wszechstronny. „Zbuczanki” zdobywały wiele nagród i wyróżnień, między innymi:

 • Przeglądach Piosenki Białoruskiej,

 • Spotkaniach Białoruskich Zespołów Obrzędowych w Łosince i Gródku,

 • Spotkaniach z Muzyką Sakralną w Zabłudowiu,

 • Przeglądach Pieśni Wielkopostnej w Czarnej Białostockiej,

 • Dniach Kultury Ukraińskiej w Przemyślu,

 • Wojewódzkich Spotkaniach Zespołów Kolędniczych w Hajnówce i Białymstoku,

 • Międzywojewódzkich Spotkaniach Zespołów i Przebrań Kolędniczych w Ostrołęce,

 • Dożynkach Wojewódzkich w Knyszynie,

 • W Poszukiwaniu i Przekazywaniu Folkloru w Narewce,

 • Święcie Kultury Białoruskiej

 

 

© Copyright by Urząd Gminy Czyże