21 sierpnia 2020 r. odbyło się posiedzenie Rady Społecznej w Hajnówce połączone z wyświęceniem Centrum Zdrowia Psychicznego SP ZOZ w Hajnówce. Tematyka posiedzenia:

 

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Włączenie do protokołu Uchwał: przyjętych na podstawie głosowania „obiegiem”.

3. Wydanie opinii w sprawie zakupu środków trwałych .

4. Wydanie opinii w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym SP ZOZ w Hajnówce.

5. Sprawy różne i wolne wnioski.

6. Wyświęcenie Centrum Zdrowia Psychicznego.

 

 

 


10 sierpnia 2020 r. Wójt Gminy Czyże wraz z mieszkańcami wsi Klejniki uczestniczył w wizycie studyjnej w Kopalni Torfu w Stoczku. Plan wyjazdu:


1. Biernaty, krótki spacer wokół zbiornika wodnego Polskiego Związku Wędkarskiego.
2. Spotkanie z Burmistrzem Łosic.
3. Zwiedzanie Kopalni Torfu w Stoczku.
4. Zwiedzanie Klasztoru Grabarka.