W dniu 29 maja 2020 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Czyże odbyła się XV sesja Rady Gminy Czyże. 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad.

  2. Sprawdzenie quorum obrad.

  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

  4. Podjęcie uchwał w sprawach:

 a.     udzielenia pomocy finansowej Województwu Podlaskiemu,

b.     zmian w budżecie gminy na 2020 rok,

  1. Przyjęcie oceny zasobów pomocy społecznej za 2019 rok.

  2. Sprawozdanie z działalności Spółki Wodnej w Czyżach.

  3. Sprawozdanie Dyrektora Szkoły Podstawowej w Czyżach z działalności w okresie między sesjami.

  4. Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami.

  5. Zapytania i wolne wnioski.

  6. Zamknięcie obrad.

 

 


26 maja 2020 r. Starosta Powiatu Hajnowskiego Andrzej Skiepko wręczył podziękowanie Wójtowi Gminy Czyże za dotychczasową współpracę i wsparcie Powiatu Hajnowskiego w realizacji przedsięwzięć na rzecz rozwoju regionu.