10 listopada 2020 r. odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska” oraz posiedzenie Euroregionu Puszcza Białowieska.  Porządek Walnego Zebrania LGD:

 

1. Otwarcie zebrania.

2. Wybór Przewodniczącego zebrania i Sekretarza.

3. Przedstawienie i przyjęcie porządku zebrania.

4. Wprowadzenie i zatwierdzenie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju.

5. Wprowadzenie i zatwierdzenie zmian w Lokalnych Kryteriach Wyboru Operacji.

6. Aktualizacja składu Rady

7. Sprawy różne i wolne wnioski.

8. Zakończenie zebrania.