godzina

numer obwodu

liczba uprawnionych

liczba wyborc闚, kt鏎ym wydano karty do g這sowania

frekwencja

12_00

1

649

146

22,50%

12_00

2

408

69

16,91%

12_00

3

380

95

25,00%

12_00

4

258

44

17,05%

 

 

 

 

 

 

 

 

godzina

liczba uprawnionych

liczba wyborc闚, kt鏎ym wydano karty do g這sowania

frekwencja

Liczba wyborc闚 z meldunku wyborczego

12_00

1695

354

20,88%

1695

 

godzina

numer obwodu

liczba uprawnionych

liczba wyborc闚, kt鏎ym wydano karty do g這sowania

frekwencja

17_00

1

649

272

41,91%

17_00

2

411

119

28,95%

17_00

3

380

144

37,89%

17_00

4

258

97

37,60%

 

 

 

 

 

 

 

 

godzina

liczba uprawnionych

liczba wyborc闚, kt鏎ym wydano karty do g這sowania

frekwencja

Liczba wyborc闚 z meldunku wyborczego

17_00

1698

632

37,22%

1695

 

Frekwencja na koniec g這sowania

 

1 649 339 52%
2 411 159 39%
3 380 174 46%
4 262 111 42%
    Gmina 45%

 

Wyniki g這sowania w obwodach

Nr obwodu g這sowania 1

Nr obwodu g這sowania 2

Nr obwodu g這sowania 3

Nr obwodu g這sowania 4


Zako鎍zy造 si prace termomodernizacyjne na budynku Szko造 Podstawowej w Czy瘸ch. Prace remontowe dotyczy造:

 

˗        ocieplenie cian zewn皻rznych, w tym coko逝 wok馧 budynku,

˗        ocieplenie dachu wraz z wymian kratek wentylacyjnych,

˗        wykonanie wszystkich obr鏏ek blacharskich zwi頊anych z robotami,

˗        wymiana okien wraz z obr鏏kami zewn皻rznymi i wewn皻rznymi (w tym m.in. ocie瘸 i parapety),

˗        modernizacja wewn皻rznej instalacji centralnego ogrzewania,

˗        modernizacja owietlenia wewn皻rznego,

˗        wymiana instalacji odgromowej na ca造m budynku.

Projekt pn Termomodernizacja budynku szko造 w Czy瘸ch dofinansowany zosta w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew鏚ztwa Podlaskiego na lata 2014 -2020 O priorytetowa V. Gospodarka niskoemisyjna Dzia豉nie 5.3. Efektywno energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach u篡tecznoci publicznej Poddzia豉nie 5.3.1. Efektywno energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne Priorytet inwestycyjny Wspieranie efektywnoci energetycznej, inteligentnego zarz鉅zania energi i wykorzystania odnawialnych r鏚e energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym.

 

Warto projektu 760 140,00 z這tych brutto.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


W miejscowoci Zbucz na drodze wojew鏚zkiej postawiono wiat przystankow.

 

 

 


 


 

W dniu 22 czerwca 2020 r. w sali konferencyjnej Urz璠u Gminy Czy瞠 odby豉 si XVI sesja Rady Gminy Czy瞠. 

Porz鉅ek obrad:

1.     Otwarcie obrad.

2.     Sprawdzenie quorum obrad.

3.     Przyj璚ie protoko逝 z poprzedniej sesji.

4.     Rozpatrzenie raportu o stanie gminy:

a)     przedstawienie raportu o stanie gminy za 2019 rok,

b)     debata nad raportem,

c)     podj璚ie uchwa造 w sprawie udzielenia W鎩towi Gminy Czy瞠 wotum zaufania.

5.     Podj璚ie uchwa w sprawach:

a)     zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bud瞠tu za 2019 rok,

b)     udzielenia absolutorium W鎩towi Gminy Czy瞠,

c)     okrelenia redniej ceny jednostek paliwa w gminie na rok szkolny 2020/2021.

6.     Sprawozdanie z dzia豉lnoci OSP w Gminie Czy瞠.

7.     Sprawozdanie kierownik闚 jednostek organizacyjnych z dzia豉lnoci w okresie mi璠zy sesjami.

8.     Sprawozdanie W鎩ta z pracy w okresie mi璠zy sesjami.

9.     Zapytania i wolne wnioski.

10.   Zamkni璚ie obrad.