W dniu 31 sierpnia 2017 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Czyże odbyła się XXIV sesja Rady Gminy Czyże.

 

Porządek obrad:

 

1.    Otwarcie obrad.

2.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

3.    Interpelacje radnych.

4.    Podjęcie uchwał w sprawach:

 

a)    zmian w budżecie gminy na 2017 rok,

b)    przyjęcia zadań od Powiatu Hajnowskiego.

c)    określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Czyże oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

 

5.    Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku.

6.    Zgłaszanie zapytań i wniosków przez radnych.

7.    Zamknięcie obrad.

 

W obradach uczestniczył Radny Sejmiku Województwa Podlaskiego Mikołaj Janowski.

 

 

 

 

 


23 sierpnia 2017 r. Gminę Czyże, jak co roku odwiedził mobilny mammobus. Panie w wieku 50-69 lat mogły bezpłatnie wykonać badanie mammograficzne w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi. W tym roku badanie przeprowadziła firma „medica”.

 

 


Spotkanie przedstawicieli Fundacji EuroNatur, które dotyczyło szczegółowego omówienia programu
energetycznego dla Powiatu Hajnowskiego i poszczególnych gmin.


W dniu 30 lipca 2017 r. odbyły się uroczyste obchody Święta Policji połączone z ceremonią nadania sztandaru Komandzie Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim. Obchody zostały zorganizowane przez Komendę Powiatową Policji w Hajnówce oraz Komendę Powiatową Policji w Bielsku Podlaskim.

 

 

Fotoreportaż


Zakończenie działalności Społecznego Komitetu Fundacji Sztandaru dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Hajnówce.