11 maja 2017 r. w Białymstoku odbyło się III Regionalne Forum Energetyczne, na którym omawiane były następujące tematy:

 

  1. PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok – charakterystyka.

  2. Budowa sieci energetycznych, linii przyłączy kablowych SN i nN w pasach dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych.

  3. Oświetlenie uliczne – współpraca i obowiązki: Gmina - Operator Systemu Dystrybucyjnego.

  4. Obowiązki OSD w zakresie eksploatacji sieci elektroenergetycznej, w tym prowadzenie prac wycinkowych w pasach technologicznych linii napowietrznych.

  5. Przerwy w dostawie energii elektrycznej do odbiorców.

Informowanie odbiorców energii elektrycznej o planowanych wyłączeniach elementów sieci elektroenergetycznej.

  1. Inteligentne Sieci PGE D 2030.

  2. System AMI w PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok