W dniu 28 kwietnia 2017 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Dyskusja nad dokumentami sprawozdawczymi za 2016 rok, przedkładanymi Walnemu Zgromadzeniu Członków.

 2. Sprawy różne.

 

 

 


W dniu 26 kwietnia 2017 r. na stadionie miejskim w Białymstoku odbyło sie Forum Samorządowe Województwa Podlaskiego z następującym porządkiem obrad:
   - Otwarcie forum przez organizatorów:
Mirosław Lech przewodniczący Zarządu Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego,
Tadeusz Truskolaski Prezydent miasta Białegostoku.
   - wystąpienie ekspertów :
dr Robert Sobiech, Instytut Polityk Publicznych Collegium Civitas,
dr Paweł Kowal, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk.
   - wystąpienie współorganizatorów:
Jerzy Leszczyński, marszałek województwa podlaskiego,
Czesław Renkiewicz, prezydent miasta Suwałk
Jan Zalewski, przewodniczący Konwentu Starostów Województwa Podlaskiego
   - przyjęcie Manifestu Podlaskiego,
   - wprowadzenienie do debaty - wystąpienia gości:
Rafał Kempa, prezes zarządu "Tak dla Samorządności", radny gminy Dobrzeń Wielki, podzielonej decyzją Rządu pomimo sprzeciwu mieszkańców,
Karol Rajewski, burmistrz gminy Błaszki, były członek PIS, wylkuczony za sprzeciw wobec reformy edukacji likwidującej gimnazja.
   - debata wokół hasła: "NIC o NAS bez NAS - niezależność samorządów fundamentem nowoczesnej demokracji" z udziałem zaproszonych polityków, ekspertów i samorządowców moderacja red. Przemysław Szubartowicz, redaktor naczelny portalu wiadomo.co
   - podsumowanie debaty.

 

 

 


W dniu 27 kwietnia 2017 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Czyże odbyła się XXII sesja Rady Gminy Czyże.

 

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie obrad.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

 3. Interpelacje radnych.

 4. Podjęcie uchwał w sprawach:

 

a)    sprzeciwu wobec zapowiadanych zmian prawa samorządowego w Polsce.

b)    określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Czyże oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

c)    dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego.

 

 1. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2016.

 2. Sprawozdanie z działalności Spółki Wodnej w Czyżach.

 3. Informacja z realizacji uchwał za 2016 rok.

 4. Odpowiedzi na interpelacje.

 5. Zgłaszanie zapytań i wniosków przez radnych.

 6. Zamknięcie obrad..

 

W obradach uczestniczył członek Rady Powiatowej Podlaskiej Izby Rolniczej Leon Topolewski.

 

 

 

 

 


W dniu 25 kwietnia 2017 r. o godz. 1300 odbyło się zebranie wiejskie sołectwa Łuszcze.

 

 


W ramach dobrej współpracy z Gminną Spółdzielnią „Samopomoc Chłopska” w Hajnówce Gmina Czyże przebudowała dojazd do sklepu w Czyżach poprzez nawożenie kruszywa.

 

 


W dniu 25 kwietnia 2017 r. o godz. 1000 odbyło się zebranie wiejskie sołectwa Szostakowo.

 


W dniu 20 kwietnia 2017 r. przedstawiciel Urzędu Gminy Czyże uczestniczył w akcji „Wspólne sadzenie lasu” z przedstawicielami urzędów, gmin, instytucji, firm, służb mundurowych i szkół.

Akcja miała na celu min:

- upamiętnienie olbrzymiej akcji zalesiania nieużytków przez miejscowe społeczeństwo w drugiej połowie ubiegłego wieku,

- zapoznanie z pracą leśnika,

- sadzenie drew – odbudowa dawnej Puszczy Bielskiej,

- poznanie możliwości wypoczynkowych mieszkańców Bielska Podlaskiego i okolic na terenach leśnych,

- poznawanie walorów przyrodniczych najbliższej okolicy „Małej Ojczyzny”.

 

Akcja „Wspólne sadzenie lasu” została zorganizowana przez Nadleśnictwo Bielsk Podlaski.

 

 

 

 

 


W dniu 11 kwietnia 2017 r. odbyło się Zgromadzenie Zwyczajne Związku Gmin Regionu Puszcza Białowieska. Najistotniejszym punktem posiedzenia było udzielenie absolutorium za ubiegły 2016 r. zarządowi Związku oraz pożegnanie ustępującego z funkcji przewodniczącego Wójta Gminy Boćki Stanisława Derehajło.

 

 

 


W dniu 7 kwietnia 2017 r. o godz. 1800 odbyło się zebranie wiejskie sołectwa Morze.

 

 

 


W miejscowości Klejniki został wybudowany nowy drewniany przystanek autobusowy.

 

                     

 


W dniu 3 kwietnia 2017 r. w Bielsku Podlaskim odbył się Konwent Samorządowców „Podlaska Piłka Nożna” z następującym porządkiem zebrania:

 

1. Powitanie – Burmistrz Bielska Podlaskiego – Jarosław Borowski

2. Przedstawienie schematu organizacyjnego PZPN- Andrzej Padewski Wiceprezes PZPN

3. Przedstawienie schematu organizacyjnego i działań Podlaskiego ZPN - Sławomir Kopczewski Prezes Podlaskiego ZPN

4. Finansowanie piłki nożnej, aspekty prawne – Łukasz Wachowski Dyrektor ds. Rozgrywek PZPN

5. Obiekty sportowe:

 

a)    Nawierzchnie boisk: trawa naturalna

b)    Budowa sztucznych nawierzchni - aspekty techniczne, prawne - Grzegorz Zych Saltex Europa.

 

6. Bezpieczeństwo na obiektach sportowych – przedstawiciel KW w Białymstoku.

8. Dyskusja.

 

Organizatorem spotkania był Podlaski Związek Piłki Nożnej w Białymstoku.