31 października 2011 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Czyżach odbyło się piąte spotkanie z cyklu „Decydujmy razem”. Spotkania mają na celu opracowanie Programu Rozwoju Turystyki w oparciu o zagospodarowanie rzeki Łoknica pod zbiornik wodny małej retencji.

Trenerem jest Pani Ewa Małek ze Stowarzyszenia Centrum Wspierania aktywności Lokalnej CAL.

Fotoreportaż


W dniu 23 października 2011 roku w Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu odbyło się uroczyste podsumowanie Konkursu na Najlepiej Zachowany Zabytek Wiejskiego Budownictwa Drewnianego w Województwie Podlaskim w 2011 roku.

Z terenu Gminy Czyże do konkursu zostało zgłoszonych sześć obiektów.

Nagrody otrzymali:

II MIEJSCE – Krutel Aleksander, Szostakowo 19 - budynek mieszkalny

 

 

WYRÓŻNIENIE – Onopiuk Jerzy, Podrzeczany 1 - zagroda złożona z chałupy, stodoły i budynku inwentarskiego,

 

 

WYRÓŻNIENIE- Sajewska Maria, Klejniki 8 - budynek mieszkalny

 


W dniu 19 października 2011 r. w Świetlicy Wiejskiej w Czyżach odbył się „Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego” z udziałem 8 z 11 zaproszonych par.

Jubileusz rozpoczął Marsz Mendelsona następnie Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Czyżach Pani Stanisława Jancewicz odczytała życzenia zaproszonym Jubilatom, Wójt Gminy Czyże Jerzy Wasiluk również dołączył się do życzeń.

Zespół „Czyżowianie” z Czyż odśpiewał parom „Sto lat” oraz dał krótki występ. Uroczystość zakończyła się małym poczęstunkiem.


W dniu 13 października 2011 r. uczniowie z Zespołu Szkół w Czyżach przygotowali krótkie przedstawienie z okazji „Dnia Nauczyciela”. Grupa najmłodszych wystąpiła pod nadzorem Pani Barbary Jurczuk, grupę wokalną przygotował ks. Marek Jakimiuk.

            Dyrektor Mirosław Pietkiewicz wręczył nagrody nauczycielom, w imieniu Wójta nagrodę dyrektorowi wręczyła Pani Zenaida Gierasimiuk Sekretarz Gminy Czyże.

Tradycyjnie uczniowie Zespołu Szkół w Czyżach wręczyli kwiaty nauczycielom w podzięce za trud włożony w ich edukację.


 

W dniu 4 października 2011 roku w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Czyże odbyła się    XI sesję Rady Gminy Czyże

Otwarcie obrad nastąpiło o godz. 1000.

 

Porządek obrad:

 

1.     Otwarcie obrad.

2.     Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

3.     Interpelacje radnych.

4.     Przyjęcie uchwał w sprawach:

a)    przejęcia od Powiatu Hajnowskiego zadania publicznego zarządzania drogą powiatową,

b)    ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.

5.     Informacja o wynikach analiz oświadczeń majątkowych za 2010 rok.

6.     Odpowiedzi na interpelacje.

7.     Zgłaszanie zapytań i wniosków przez radnych.

8.     Zamknięcie obrad.

 

Obrady zakończono o godzinie 1050

 


9 października 2011 roku odbyły się w naszym kraju Wybory Parlamentarne do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. W Gminie Czyże wyborcy mogli głosować na posłów i senatorów w 4 obwodowych komisjach wyborczych: w Czyżach, Zbuczu, Kuraszewie oraz w Klejnikach.

W Gminie Czyże w wyborach do Sejmu RP wyniki głosowania na poszczególne komitety wyborcze przedstawiają się następująco:

1. KW Sojusz Lewicy Demokratycznej – 52,9% (412 głosy)
2. KW Platforma Obywatelska RP – 22,6% (176 głosów)
3. KW Ruch Palikota – 8,8% (69 głosów)
4. KW Polskie Stronnictwo Ludowe – 8,4% (66 głosów)
5. KW Prawo i Sprawiedliwośc – 3,9% (31 głosów)
6. KW Polska Jest Najważniejsza – 2,4% (19 głosów)
7. KW Nowa Prawica Janusza Korwin-Mikke – 0,2% (2 głosów)
8. KW Nasz Dom Polska – Samoobrona Andrzeja Leppera – 0,2% (2 głosy)
9. KW Polska Partia Pracy – Sierpień 80 – 0,2% (2 głosy)
10. KW Prawica – 0% (0 głosów)

W wyborach do Senatu RP kandydaci otrzymali w Gminie Czyże następującą ilość głosów:

1. Włodzimierz Cimoszewicz – 466 głosów (58,1%)
2. Mikołaj Janowski – 316 głosów (39,4%)
3. Jan Dobrzyński – 20 głosów (2,49%)

Frekwencja wyborcza w Gminie Czyże wyniosła 38,7%. Największą frekwencję odnotowano w Obwodowej Komisji Wyborczej w Czyżach (41,7%), zaś najmniejszą w Obwodowej Komisji Wyborczej w Kuraszewie (34,34%).


Zakupiono na potrzeby OSP Czyże następujące wyposażenie:

 

1.     Turbowentylator oddymiający RAMFAN GF 164 SE

2.     Wąż tłoczny 52/20

3.     Wąż tłoczny 75/20

4.     Mundur strażacki szt. 3

5.     Hełm CALISIA – biały, bezbarwny wizjer z osłoną na kark

6.     Ubranie ochronne specjalne

7.     Aparat powietrzny butlowy AirGo PRO

 

Turbowentylator oddymiający zakupiono ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku.

 

   


Zespół "Orlanie" z Orli od ponad 65 lat reprezentuje i zachowuje unikalną kulturę i język białoruski, jest lokalnym bogactwem oraz  ma wspaniały dorobek artystyczny. Przyczynił się do pielęgnowania i upowszechniania tradycji i kultywowania dziedzictwa kulturowego przodków. Stanowi ważną wizytówkę gminy Orla. W czasie swego długiego istnienia wielokrotnie zdobywał nagrody i wyróżnienia.

 

Mając to wszystko na uwadze władze samorządowe Gminy Orla oraz Gminny Ośrodek Kultury Orli 1 października  2011 roku w Zespole Szkół w Orli zorganizowały uroczystość podsumowującą Jubileusz 65-lecia działalności artystycznej zespołu.

 

Wśród zaproszonych gości znalazła się również delegacja z Gminy Czyże w osobach:

·          Krystyna Gawryluk – Przewodnicząca Rady Gminy Czyże,

·          Jerzy Wasiluk – Wójt Gminy Czyże,

·          Jerzy Jakimiuk – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżach

·          oraz Zespół Folklorystyczny „Czyżowianie” z Czyż