W dniu 30 lipca 2011 r. zespół "Czyżowianie" z Czyż uczestniczył w imprezie pod nazwą "Siabrouskaja Biasieda" w Gródku

 


28 lipca 2011 r. w Świetlicy Wiejskiej w Czyżach odbyło się drugie spotkanie z cyklu „Decydujmy razem”. Grupa do spraw polityki publicznej tym razem dyskutowała nad Analizą SWOT czyli słabymi i mocnymi stronami turystyki na naszym regionie, zagrożeniami i szansami jakie niesie rozwój turystyki. Próbowaliśmy również znaleźć unikalny produkt coś, co mamy tylko my, czym możemy przyciągnąć turystów do naszej gminy. W zmaganiach tych pomagała nam Pani Urszula Ilkowska specjalista ze Stowarzyszenia Centrum Wspierania aktywności Lokalnej CAL.

Cykl spotkań grupy do spraw polityki publicznej ma na celu opracowanie Programu Rozwoju Turystyki w oparciu o zagospodarowanie rzeki Łoknica pod zbiornik wodny małej retencji.

Fotoreportaż


Przed Świetlicą Wiejską w Kuraszewie zamontowano stojak na rowery.

 

 

Przed Świetlicą Wiejska w Czyżach zamontowano stojak rowerowy.

 

 

Położenie asfaltu na drodze gminnej Podrzeczany kolonia na odcinku 360 m.

 


Położenie asfaltu na drodze gminnej Osówka kolonia na długości 345 m.

 


Zakończył się remont dachu budynku mieszkalnego w Czyżach. Wykonawca robót Przedsiębiorstwo Usług Wielobranżowych "WYGODA" Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku Podlaskim. Koszt remontu 25 145 zł w całości pochodzą z budżetu gminy.

 


17 lipca 2011 r. w Kuraszewie odbył się Jubileusz 35-lecia istnienia zespołu „Niezabudki” z Kuraszewa. Spotkanie otworzył Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżach oraz zespół „Niezabudki”. Życzenia Jubilatom złożyli min. Poseł na Sejm Robert Tyszkiewicz, Wicemarszałek Walenty Korycki, Mikołaj Janowski Radny Sejmiku Województwa Podlaskiego oraz zespoły uczestniczące w festynie.

Wójt gminy Jerzy Wasiluk złożył życzenia i wręczył upominki Jubilatom oraz wręczył kwiaty byłym członkiniom zespołu życząc im wytrwałości w dalszej pracy na rzecz rozwoju spuścizny kulturowej naszego regionu.

 

Fotoreportaż


16 lipca 2011 r. członkowie zespołu Czyżowianie z Czyż wzięli udział w festynie ph. "Na Iwana na Kupała" w Dubiczach Cerkiewnych.

 


Zamontowano orynnowanie na budynku Świetlicy Wiejskiej w Szostakowie. Koszt zadania 7 263,41 zł w całości pochodzą z budżetu Gminy. Orynnowanie wykonała firma CENTRUM POKRYĆ DACHOWYCH „BUD-DACH” Grzegorz Małaszkiewicz z siedzibą ul. St. Batorego 44A/11, 17-200 Hajnówka

 


Rozpoczęła się Budowa zespołu boisk spotrowych "Moje Boisko - Orlik 2012" wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Wartość projektu 1 508024,24 PLN. Wkład własny gminy 749 469,24 PLN. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Odnowa i Rozwój Wsi".

 


Rozpoczął się remont dachu budynku mieszkalnego w Czyżach. Wykonawca robót Przedsiębiorstwo Usług Wielobranżowych "WYGODA" Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku Podlaskim. Koszt remontu w kwocie 25 145 zł. w całości pochodzi z budżetu gminy.

 


Świetlicę Wiejską w Kuraszewie doposażono w nowe wieszaki i lustro łazienkowe.

 


Zakończyła się budowa kanalizacji sanitarnej wsi Zbucz. Projekt realizowany ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie Podstawowe Usługi dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej. Wartość projektu 1 466 920, 34 zł, wkład własny Gminy 567 951,34 zł.