8 sierpnia 2010 roku we wsi Kojły odbyły się I SPOTKANIA Z FOLKLOREM REGIONU PUSZCZY BIAŁOWIESKIEJ. Impreza była połączona z oficjalnym otwarciem Świetlicy Wiejskiej w Kojłach, która przeszła gruntowny remont. Przedsięwzięcie kulturalne było wspierane przez Stowarzyszenie Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej w Hajnówce w ramach działania ,, I TAM ŻYWUĆ LUDZI”.

 

W trakcie uroczystości wystąpiły następujące zespoły:

 

- Żemerwa ze Studziwód,

- Sieweńka z Hajnówki,

- Metro Dance z Hajnówki,

- Łuna z Parcewa,

- Dekada Band z Bielska Podlaskiego,

- ArtPronar z Narwi,

- Czyżowianie z Czyż

- Zbuczanki ze Zbucza,

- Niezabudki z Kuraszewa,

Zabawę taneczną poprowadził zespół Be Happy z Narwi 

Projekt sfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 – LEADER
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Fotoreportaż


Zakupu agregatu prądotwórczego dokonano dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w wysokości 20 000 zł.