30 maja 2010 roku w Czyżach odbyły się Powiatowe Obchody Dnia Strażaka oraz Prezentacje Dorobku Zespołów Amatorskiego Ruchu Artystycznego. Podczas obchodów strażakom zostały wręczone odznaczenia i odznaki związkowe, oraz wyświęcono i  przekazano Jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Czyżach samochód gaśniczy Ford Transit 350 M. Następnie została wyświęcona i przekazana  Radzie Sołeckiej w Czyżach  Świetlica Wiejska. Po zakończeniu części oficjalnej zaprezentowała się Strażacka Orkiestra Dęta pod kierownictwem Krzysztofa Romaniuka. 

Część dalsza uroczystości to występy zespołów:

- „Czyżowianie” z Czyż

- „Niezabudki” z Kuraszewa

- „Zbuczanki” ze Zbucza

- „Narewczanki” z Narewki

- „Cegiełki” z Lewkowa

- „Be Happy” z Narwi

- „Dekada Band” z Bielska Podlaskiego

Zabawę taneczną poprowadził zespół „AMIGOS” z Hajnówki.

Fotoreportaż


13 maja 2010 r. przez wsie Morze- Zbucz – Czyże przeszedł korowód z tradycyjnymi pieśniami i obrzędami wiosennymi w ramach VII Międzynarodowego Festiwalu Podlasko – Poleskiego „ Tam Po Majowuj Rosi”. 

Udział wzięły następujące grupy wykonawcze:

- grupa z Peresudowicz k. jeziora Białego,

- grupa „Żurawuszka” ze Soprowa,

- grupa „Żauruczki” ze Sporowa,

- dziecięca grupa „Pratalinka” z Chyrys,

- grupa „Bylina” z Wisaginas (Litwa),

- zespół „Czyżowianie” z Czyż.

Fotoreportaż