31 maja 2009 r. w miejscowości Morze odbyła się „Prezentacja Dorobku Amatorskiego Ruchu Artystycznego”, który był częścią składową VI Międzynarodowego Festiwalu Podlasko-Poleskiego „Tam Po Majowuj Rosi”. Organizatorem imprezy w Morzu był Gminny Ośrodek Kultury w Czyżach, Urząd Gminy Czyże oraz Stowarzyszenie Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach.

            Mimo niesprzyjającej pogody publiczność dopisała i festyn odbył się bez znaczących trudności. Wystąpiły następujące zespoły:

- zespół „Żurawuszka” z Otwierżycz (Polesie, Białoruś),

- kapela „Wereńka” ze Stachowa (Polesie, Białoruś),

- trio Sióstr Łukianowicz (Polesie, Białoruś),

- zespół rodzinny Klintsów (Łotwa),

- zespół „Rada” z Mińska (Białoruś)

- zespół „Żemerwa” (Studziwody),

- zespół „Niezabudki” z Kuraszewa,

- zespół „Zbuczanki” ze Zbucza,

- zespół „Czyżowianie” z Czyż,

- zespół Estradowy „AURA” z Hajnówki

            Honorowym gościem festynu był Pan Wiktor Szwed, znany poeta pochodzący z Morza obecnie zamieszkały w Białymstoku. Wiktor Szwed jest absolwentem Akademii Nauk Politycznych w Warszawie, dziennikarstwa i filologii białoruskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Debiutował w 1957 roku na łamach „Niwy”. Pisze w języku białoruskim. Jest autorem wielu zbiorów poezji.

            Festyn zrealizowano przy wsparciu finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku.

 

Fotoreportaż


 

7 maja 2009 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbyły się warsztaty fotograficzne w ramach projektu „Obrzędy i zwyczaje Wielkanocne w regionie Puszczy Białowieskiej – powrót do tradycji”. Warsztaty przeprowadził fotograf Pan Jerzy Sołub. Wprowadził on uczestników w skomplikowany świat sztuki fotografowania oraz pomimo niesprzyjających warunków atmosferycznych przeprowadził również warsztaty w terenie.

Fotoreportaż