Od 17 maja 2008 roku w Zespole Szkół w Czyżach działa CENTRUM KSZTAŁCENIA, utworzony w ramach projektu Europejskigo Funduszu Społecznego "Wioska internetowa - kształcenie na odległość na terenach wiejskich". Centrum jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 11.00 - 19.00, w soboty i niedziele w godz. 1000 - 1400