23 listopada 2008 r. w sali konferencyjnej Urzędu gminy Czyże odbyło się spotkanie z cyklu XV Jesienne Spotkania z Folklorem”. Było to trzecie spotkanie z tego cyklu imprez, pierwsze miało miejsce 19 października w Klejnikach, drugie 26 października w Kuraszewie.

Gościliśmy w Czyżach następujące zespoły „Wasiloczki” z Bielskiego Domu Kultury, Zespół Instrumentalno – Wokalny „Art. –Pronar” z Narwi, „Żemerwa” i „Antrakt” z Bielska Podlaskiego, Zespół Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Bielsku Podlaskim oraz „Malinki” z Malinnik, „Niezabudki” z Kuraszewa, „Zbuczanki” ze Zbucza, „Czyżowianie” z Czyż.


23 listopada 2008 r. miało miejsce również podsumowanie programu prewencyjnego i konkursu „Zdrowie i Bezpieczeństwo w Gospodarstwie Rolnym.” Pierwsze miejsce zajął Pan Andrzej Tychoniuk z Czyż, drugie Pan Piotr Borowik z Morza, trzecie miejsce Pan Piotr Selwesiuk z Morza, czwarte miejsce Pan Jerzy Kondraciuk z Podrzeczan. Nagrody za pierwsze trzy miejsca ufundował Wójt Gminy Czyże Jerzy Wasiluk, nagrodę za zajęcie czwartego miejsca ufundował KRUS oddział Hajnówka.