Piąty Festyn Ludowy „Kupalinka”


 

Zakończenie roku szkolnego w Zespole Szkół w Czyżach


Gminny Ośrodek Kultury w Czyżach w okresie kwiecień – czerwiec 2008 roku realizuje przedsięwzięcie kulturalne ph. „Obrzędy Świętojańskie i Nocy Kupały na Podlasiu– tradycja i teraźniejszość”. Projekt ten jest współfinansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego i Starostwa Powiatowego w Hajnówce. Jego etapem końcowym ma być „V Festyn KUPALNIKA” w Leniewie. Jedną z części działań tego projektu były warsztaty dla dzieci i młodzieży szkolnej organizowane w Bibliotece Publicznej w Czyżach i w Sali Tradycji przy Zespole Szkół Czyżach w czerwcu br.

>>więcej>> 


 

W Zespole Szkół w Czyżach 30 maja obchodzony był „dzień dziecka”. Tego dnia były przemówienia…

 

 

 

wręczanie nagród…

 

 

 

występ teatru z Krakowa „Ciotka Tekla i przyjaciele” w ramach gminnego programu „Profilaktyka rozwiązywania problemów alkoholowych”.

 

 

 

Tego dnia odbyły się również pokazy Ochotniczej Straży Pożarnej w Czyżach. Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Hajnówce oraz Straży Granicznej w Białowieży.