powrótPrzedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe „MAKSBUD” Sp. z o.o. wykonała remont drogi w miejscowości Klejniki (kol. Buryckie) o długości 820 m. Wkład własny Gminy 90 000 zł. W imieniu własnym i mieszkańców wsi Klejniki bardzo dziękujemy.

 

Wójt Gminy Czyże

Jerzy Wasiluk

 

 


W dniu 3 listopada 2022 r. została podpisana umowa na „Modernizację dróg gminnych Osówka – Kojły (107227B) oraz Kuraszewo – Rzepiska (Nr 107223B). Wykonawcą została firma Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe ”MAKSBUD” Sp. z o.o. Łącznie zmodernizowanych zostanie  5 370 m dróg za kwotę 6 189 729 zł.

 


27 września 2022 r. w Starostwie Powiatowym w Hajnówce odbyło się spotkanie robocze, które dotyczyło:

 

1.           Informacji z realizacji inwestycji drogowych w Powiecie Hajnowskim w latach 2019-2022.

2.           Informacji o planowanych zadaniach remontowo – inwestycyjnych na drogach powiatowych w latach  2023-2024.

3.           Informacji dotyczącej funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich i planach na rok 2023.

 

 

 


Zakończyła się modernizacja dróg powiatowych w miejscowości Morze

 

 


Zakończyła się modernizacja dróg powiatowych w miejscowości Szostakowo i Zbucz. Wkład własny Gminy Czyże w realizację w/w przedsięwzięcia wyniósł 120 000 zł. 

 

 

 

 


W celu poprawy stanu technicznego dróg gminnych przeprowadzono następujące działania:

1. Przeprowadzono remont przepustu poprzecznego na drodze gminnej Wieżanka – Usnarszczyzna.
2. Przeprowadzono kompleksowy remont polegający na usunięciu poboczy i odmuleniu rowów na drodze dojazdowej do PSZOK.
3. Przeprowadzono remont zjazdu w miejscowości Zbucz.
4. Wykonano remont drogi wraz ze żwirowaniem poboczy na drodze Kuraszewo Bujakowszczyzna.
5. Wykonano remont polegający na usunięciu powstałych dziur w nawierzchniach asfaltowych na drogach gminnych, kol. Śliwowo i Łuszcze – Kuraszewo.