powrótZakończył się remont przepustu poprzecznego na drodze gminnej w miejscowości Czyże. Koszt inwestycji 11 562 zł.

 

 


Zakończyła się modernizacja drogi powiatowej Kuraszewo – Kamień. Z całego serca dziękujemy Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce Panu Mikołajowi Janowskiemu za determinację i skuteczne zabieganie o środki finansowe, które pozwoliły na realizację tego przedsięwzięcia. W imieniu wszystkich użytkowników, a przede wszystkim mieszkańców Gminy Czyże składam gorące podziękowania.

 

 

 


Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce przeprowadził gruntowną renowację nawierzchni drogi Nowoberezowo – Szostakowo, Osówka- Czyże. W imieniu wszystkich użytkowników i własnym składam najserdeczniejsze podziękowania.
 

Wójt Gminy Czyże

Jerzy Wasiluk

 

 


Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce przeprowadził gruntowny remont drogi Nowoberezowo - Kojły. Dziękujemy!

 

 


W miejscowości Kuraszewo wykonano przebudowę nawierzchni dróg gminnych na odcinku:
- Kuraszewo – Usnarszczyzna o długości 200 mb,
- Kuraszewo kol. – Nowokornin o długości 300 mb.
Koszt inwestycji 80 995,50 zł.

 

 


W miejscowości Kojły wykonano zjazd z drogi powiatowej Nr 1620B Kojły – Kuraszewo na drogę gminną Nr 107168B. Koszt inwestycji 17 964,52 zł.

 

 

 


Na terenie Gminy Czyże rozpoczęły się prace związane z profilowaniem dróg.

 

 

 


Zimowe utrzymanie dróg w Gminie Czyże, droga Czyże - Zbucz.