powrótZarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce przeprowadził regenerację nawierzchni na odcinkach dróg:
- Czyże - Rakowicze,
- Czyże - Łuszcze,
- Podrzeczany - Łoknica,
- Klejniki - Hukowicze
Serdecznie dziękujemy!
Gmina Czyże przeznaczyła na ten cel 8 000 zł.

 

 

 


W miejscowości Czyże zostały odnowione znaki poziome na jezdni. Dziękujemy Zarządowi Dróg Powiatowych w Hajnówce!

 

 

 

 


W miejscowości Zbucz przebudowano zjazd z drogi powiatowej Nr 1602B Morze - Zbucz na działkę nr 184.

 

 

 

 


Rozpoczęły się prace remontowe dróg dojazdowych do pól.

 

 

 


Drogi na terenie Gminy Czyże zostały sprofilowane.

 

 


W ramach bieżącego utrzymania dróg powiatowych Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce przystąpił do usuwania zawyżonych poboczy.