powrótNa wniosek mieszkańców wsi Morze, Lady i Maksymowszczyzna przeprowadzono remont przepustów, uporządkowanie terenu i udrożnienie rowów odwadniających.

 

 

 

 

 


Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce przeprowadził gruntowną modernizację odcinka drogi powiatowej Zbucz - Morze. W imieniu własnym i mieszkańców wsi Morze bardzo dziękujemy.


Wójt Gminy Czyże
Jerzy Wasiluk

 

 


Z radością informujemy, iż została zakończona przebudowa drogi powiatowej Kuraszewo - Nowokornino. Dziękujemy Starostwu Powiatowemu w Hajnówce, Gminie Hajnówka oraz Zarządowi Dróg Powiatowych w Hajnówce.
Przebudowa tej drogi była przyczynkiem do modernizacji istniejącego odcinka drogi na ternie Gminy Czyże.

 

 

 


Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku Podlaskim przeprowadził gruntowny remont drogi relacji Rakowicze - Krzywa. Dziękujemy!

 

 

 


Na odcinkach dróg gminnych w miejscowości Wieżanka o długości 325 m, w miejscowości Morze o długości 310 m i w miejscowości Maksymowszczyzna o długości 100 m wykonano nowe odwodnienie.

 

 


W ramach współpracy ze Starostwem Powiatowym w Hajnówce Gmina Czyże przebudowała przepust poprzeczny w ciągu ulicy wiejskiej w miejscowości Morze. Koszt inwestycji wyniósł 33 000 tys. zł. Przebudowa została dofinansowana z budżetu Powiatu kwotą 16 500 tys. zł.
Dziękujemy!!

 

 


„Bezpieczna droga” w ramach współpracy z Zarządem Dróg Powiatowych w Hajnówce Gmina Czyże wykonała renowację słupków ostrzegawczych na drodze powiatowej Czyże-Klejniki.

 

 

 


Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce prowadzi na terenie Gminy Czyże intensywne prace remontowe na drogach powiatowych.
Dziękujemy!

 


Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce przeprowadził regenerację nawierzchni na odcinkach dróg:
- Czyże - Rakowicze,
- Czyże - Łuszcze,
- Podrzeczany - Łoknica,
- Klejniki - Hukowicze
Serdecznie dziękujemy!
Gmina Czyże przeznaczyła na ten cel 8 000 zł.

 

 

 


W miejscowości Czyże zostały odnowione znaki poziome na jezdni. Dziękujemy Zarządowi Dróg Powiatowych w Hajnówce!

 

 

 

 


W miejscowości Zbucz przebudowano zjazd z drogi powiatowej Nr 1602B Morze - Zbucz na działkę nr 184.

 

 

 

 


Rozpoczęły się prace remontowe dróg dojazdowych do pól.

 

 

 


Drogi na terenie Gminy Czyże zostały sprofilowane.

 

 


W ramach bieżącego utrzymania dróg powiatowych Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce przystąpił do usuwania zawyżonych poboczy.