powrótRozpoczęły się prace remontowe dróg dojazdowych do pól.

 

 

 


Drogi na terenie Gminy Czyże zostały sprofilowane.

 

 


W ramach bieżącego utrzymania dróg powiatowych Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce przystąpił do usuwania zawyżonych poboczy.