powrótDroga wojewódzka Bielsk Podlaski - Narew jest systematycznie dozbrajana w elementy bezpieczeństwa ruchu. Użytkownicy drogi serdecznie dziękują Podlaskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich.

 

 

 


Pokaz sprzętu do utrzymania dróg zorganizowany przez Wójta Gminy Czeremcha.

 

 

 

 

 


Gmina Czyże zakończyła montaż drogowskazów do zabudowań kolonijnych.

 

 


W celu poprawy bezpieczeństwa na drodze Osówka - Kojły zainstalowano elementy bezpieczeństwa ruchu.

 

 

 


Remont skarpy drogowej w związku z jej dewastacją, będącą wynikiem działalności bobrów.