powrótZakończyła się przebudowa drogi powiatowej Nr 1602B – ulica w miejscowości Czyże - Etap III. Wartość projektu

1 252 392,90 zł, wkład własny gminy 315 213,19 zł.

 

 

 

 

 

 


Rozpoczęła się przebudowa drogi powiatowej Nr 1602B – ulica w miejscowości Czyże - Etap III.

 

 

 

 


Wykonano prace dotyczące odmulenia rowów przydrożnych wraz z wykarczowaniem krzewów a także zdjęcie zawyżonych poboczy na następujących odcinkach dróg:
– Morze – 500 m,
– Podrzeczany – Sapowo – 300 m,
– Klejniki - 370 m,
– Hukowicze – Lachy – 500 m,
– Klejniki – Śliwowo – 315 m.

 

 

 

 

 

 

 


Gmina Czyże w miejscowości Kamień wykonała remont drogi dojazdowej do pól polegający na wykonaniu rowów odwadniających, utwardzeniu korony drogi odpowiednim kruszywem oraz remoncie przepustów.

 

 

 


Nowa jakość w utrzymanie dróg, którą z powodzeniem wprowadza w życie Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce.

 

 

 

 

 


Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce przeprowadził regenerację nawierzchni na odcinkach dróg:
- Rakowicze - Czyże,
- Czyże - Podrzeczany,
- Kuraszewo - Nowokornino.
Gmina Czyże przeznaczyła na ten cel 10 000 zł.

 

 


Gmina Czyże przeprowadziła gruntowny remont odcinka drogi gminnej w Sapowie o długości 100 m polegający na wykonaniu i utwardzeniu korony drogi.

 


W obrębie wsi Sapowo Gmina Czyże przebudowała zjazd z drogi wojewódzkiej na drogę gminną.

 

 

 


Zakończyły się roboty drogowe w miejscowościach Zbucz i Morze polegające na wykopaniu rowu  odwadniającego na kol. Grabniak i we wsi Zbucz wraz z uporządkowaniem głazów kamiennych oraz wykonanie remontu przepustu na drodze w Morzu na cieku wodnym. Koszt zadania 3 813 zł.

 

 


Wykonano roboty drogowe polegające na wykopaniu rowów odwadniających na długości 600 m oraz wykonano przepust poprzeczny na kol. Grabniak. Koszt zadania 4 568,20 zł.

 

 

 


W miejscowości Kamień, kol. Klejniki, kol. Leszczyny wykonano nowe wiaty turystyczno-przystankowe.

 

 

 


Rozpoczęły się prace remontowe dróg dojazdowych do pól. Prace zostały wykonane już w następujących miejscowościach:
- Morze,
- Zbucz,
- Rakowicze,
- Osówka,
- Szostakowo,
- Kojły.

 

 


Droga wojewódzka Bielsk Podlaski - Narew jest systematycznie dozbrajana w elementy bezpieczeństwa ruchu. Użytkownicy drogi serdecznie dziękują Podlaskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich.

 

 

 


Pokaz sprzętu do utrzymania dróg zorganizowany przez Wójta Gminy Czeremcha.

 

 

 

 

 


Gmina Czyże zakończyła montaż drogowskazów do zabudowań kolonijnych.

 

 


W celu poprawy bezpieczeństwa na drodze Osówka - Kojły zainstalowano elementy bezpieczeństwa ruchu.

 

 

 


Remont skarpy drogowej w związku z jej dewastacją, będącą wynikiem działalności bobrów.