powrótUstawiono oznakowania dojazdów do zabudowań kolonijnych w obrębie sołectwa Kojły i Kuraszewo.

 

 


Zakończyły się remonty dróg lokalnych w następujących miejscowościach:

- Kojły,

- Osówka,

- Szostakowo,

- Kuraszewo,

- Klejniki,

- Zbucz,

- Morze.

Ilość nawiezionej pospółki na drogi 2 300 m3.