powrótZarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce usunął zawyżone pobocza na drodze Klejniki - Gradoczno oraz Nowoberezowo - Szostakowo.

 

 


Zakończył się remont ulicy wiejskiej w miejscowości Osówka. Remont polegał na ułożeniu masy mineralno-asfaltowej na powierzchni 399 m2. Koszt zadania 39 997,76 zł.

 

 

 


Zakończyła się przebudowa nawierzchni dróg gminnych w miejscowościach Kuraszewo i Klejniki kol. Tynkowszczyzna takich jak:
1. Kuraszewo - Usnarszczyzna o długości 150 mb,

 


2. Kuraszewo - kol. Bujakowszczyzna o długości 260 mb,

 


3. Kuraszewo - kol. Nowokornin o długości 150 mb,

 


4. Kuraszewo - kol. o długości 150 mb,

 


5. Klejniki - kol. Tynkowszczyzna o długości 735 mb

 


W obrębie wsi Osówka wykonano gruntowne odmulenie rowów odwadniających, które są wstępem do przebudowy ulicy tejże miejscowości.

 

 

 

 

 


Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce zakończył prace na odcinku drogi Kuraszewo - Nowy Kornin. Dziękujemy za
przebudowę kolejnego odcinka drogi.

 


Zakończyła się budowa zjazdu publicznego z drogi powiatowej Nr 1616B na drogę ginną z miejscowości Szostakowo. Koszt zadania 14 986,20 zł.

 

 

 

 


Rozpoczął się remont drogi powiatowej Kuraszewo - Nowy Kornin - 4 etap.

 

 


Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce przeprowadził gruntowny remont drogi powiatowej Leniewo - Podrzeczany. Dziękujemy!!!

 

 

 


W celu poprawy bezpieczeństwa na łuku drogi powiatowej Nr 1606B Czyże – Rakowicze Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce ustawił słupki ostrzegawcze. Gmina Czyże dziękuje!!!

 

 


Przebudowano przepust pod koroną drogi gminnej w miejscowości Łuszcze. Koszt zadania 18 765,68 zł.

 

 

 


Wykonano remont brodu przejazdowego na rzece Łoknica w miejscowości Hukowicze. W zakresie prac było wydobycie kilkunastu płyt betonowych z dna rzeki, wyrównanie, uzupełnienie i zagęszczenie podłoża oraz ponowne ułożenie płyt betonowych na w/w przejeździe.

 

 


Wykonano odwodnienie części ulicy wiejskiej we wsi Kojły.

 

 

 


Ustawiono oznakowania dojazdów do zabudowań kolonijnych w obrębie sołectwa Kojły i Kuraszewo.

 

 


Zakończyły się remonty dróg lokalnych w następujących miejscowościach:

- Kojły,

- Osówka,

- Szostakowo,

- Kuraszewo,

- Klejniki,

- Zbucz,

- Morze.

Ilość nawiezionej pospółki na drogi 2 300 m3.