powrótZakończyło się jesienne profilowanie dróg gminnych. Profilowanie dróg na terenie Gminy o nawierzchni żwirowej wykonano w dniach 22 - 24 listopada 2016 r. na następujących odcinkach dróg:

- przystanek Leszczyny - Sapowo,

- Tynkowszczyzna – Sapowo,

- Buryckie kol.,

- Śliwowo – Lady,

- Lady – Kojły,

- Kojły kol.,

- Kuraszewo kol.,

- Kuraszewo Usnarszczyzna,

- Kuraszewo Bujakowszczyzna.

 

 

 


Rozpoczęły się prace w ciągu ulicy drogi powiatowej Narew – Bielsk Podlaski w miejscowości Klejniki polegające na odtworzeniu rowów odwadniających.

 

 

 


Ustawiono kolejne oznakowania dojazdów do zabudowań kolonijnych w obrębie następujących sołectw:
- Kamień,
- Kuraszewo kol. Maksymowszczyzna
- Kuraszewo kol. Bujakowszczyzna,
- Klejniki.

 

 

 

 


Wykonano remont drogi polnej dojazdowej do pól oraz posesji zamieszkałej w miejscowości Klejniki. Koszt inwestycji 10 947 zł, długość odcinka 350 m.

 

 

 


Usuwanie poboczy na drodze powiatowej Kojły - Nowoberezowo.

 

 


Zakończono remonty przepustów na drogach gminnych w obrębie sołectwa Zbucz. Koszt remontu to kwota 18 225 zł.

 

 


Zakończyła się przebudowa dwóch przepustów w miejscowości Zbucz. Inwestycja została zrealizowana ze środków Starostwa Powiatowego w Hajnówce w wysokości 40 000 zł i Gminy Czyże w wysokości 40 000 zł. W dniu 12 sierpnia 2016 r. dokonano odbioru tej inwestycji wykonanej przez firmę MAXBUD.

 

 

 


Zakończyły się roboty drogowe polegające na obustronnym odmuleniu rowów przydrożnych wraz ze zdjęciem zawyżonych poboczy na 4 odcinkach dróg gminnych:

- Klejniki - Barani Ług – Podpniska na długości 450 m,

- Klejniki – Śliwowo na długości 600 m,

- Morze – Szeroka przy cmentarzu na odcinku 500 m,

- Tynkowszczyzna – Sapowo na odcinku 100 m.

 

 

 

 


Rozpoczęły się prace związane z przebudową przepustów w miejscowości Zbucz. Inwestycja jest realizowana ze środków Starostwa Powiatowego w Hajnówce oraz Gminy Czyże. Całkowity koszt to kwota 80 000 zł.

 

 

 


Przebudowa drogi Rakowicze – Krzywa zakończona. Inwestycja została zrealizowana ze środków Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim, Gminy Bielsk Podlaski i Gminy Czyże, której wkład finansowy wyniósł 75 250 zł. Wykonawcą drogi był Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku Podlaskim.

 

 

 


Regeneracja nawierzchni drogi powiatowej Czyże - Rakowicze.

 

 

 


W dniu 24 czerwca 2016 r. zakończyły się prace związane z przebudową odcinka drogi powiatowej o długości 500 m Leniewo – Podrzeczany – Łoknica realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce ze środków Gminy Czyże w wysokości 65 000 zł.

 

 


Ustawiono kolejne oznakowania dojazdów do zabudowań kolonijnych w obrębie następujących sołectw:
- Podrzeczany,
- Kuraszewo
Łącznie 11 znaków.

 

 

 


Zakończyły się prace na drodze Klejniki - Sapowo - Miękisze polegające na wykonaniu podbudowy na odcinku długości 1 100 m.

 

 


Rozpoczęły się prace na drodze powiatowej Klejniki - Sapowo - Miękisze polegające na przygotowaniu podbudowy. Prace wykonuje Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce.

 

 


W miejscowości Klejniki odnowiono znaki informacyjne kierunkowe przed wjazdem do wsi.

 


Wyremontowano przystanek autobusowy w miejscowości Klejniki.

 

 


Zakończyły się prace polegające na „wykonaniu nawierzchni z masy mineralno – asfaltowej żwirowo-piaskowej na drodze gminnej Klejniki kol. Tynkowszczyzna - Sapowo na długości 650 mb wraz z obustronnym wykonaniem poboczy”. Koszt inwestycji w wysokości    109 890,00 zł w całości pochodzi z budżetu gminy.

 


Wykonano remont przepustu na ulicy wiejskiej w miejscowości Osówka.

 

 


Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce przystąpił do usuwania zawyżonych poboczy na części dróg powiatowych na terenie Gminy Czyże.

 

 

 

 

 


CZYN SPOŁECZNY


Z inicjatywy sołtysa i Rady Sołeckiej sołectwa Leniewo grupa mieszkańców tej miejscowości we własnym zakresie wyremontowała przystanek autobusowy przy trasie Klejniki – Leniewo – Czyże.
 

 

 

 


Wójt Gminy Czyże składa na ręce Dyrekcji Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku najserdeczniejsze podziękowania za poprawę bezpieczeństwa na odcinku drogi wojewódzkiej w miejscowości Zbucz poprzez odseparowanie ruchu pieszego od jezdni. 

 

 

 

 

 


W miejscowości Czyże postawiono nowy przystanek autobusowy.