powrót


 

Renowacja korony drogi powiatowej Sapowo - Miękisze poprzez wycinkę drzew i wykarczowywanie pni.

 

 


Zakończyły się prace polegające na odmuleniu rowów i usunięciu poboczy na następujących odcinkach dróg:

 

- Kojły - Lady na długości 550 mb.

- Kojły-Osówka na długości 100 mb.

- Kojły - Kuraszewo na długości 50 mb.

- Leszczyny przystanek PKS- kol. Sapowo na długości 600 mb.

- Klejniki- dr. Barani Ług Podpniska na długości 300 mb.

- Śliwowo-Lady na długości 500 mb.

- Leszczyny kol. - Leszczyny wieś na długości 350 mb.

- Kamień- Kuraszewo na odcinku 500 mb

- Morze - Stary Kornin na odcinku 500 mb

- Kuraszewo- kol. Klepacki na odcinku 650 mb

- Leszczyny przyst. PKS po obu stronach 400 mb

- Czyże - Srebrna Górka na odcinku 900 mb

- Zbucz - Karolina od wsi Zbucz na odcinku 500 mb

- Kuraszewo- kol. Bujakowszczyzna 1000 mb ( jedna strona)

 

 

 


Modernizacja odcinka drogi Klejniki - kolonia Śliwowo

 

 


Zakończyła się budowa zatoki autobusowej w miejscowości Zbucz.

 

 

Fotoreportaż


Zakończyła się przebudowa drogi Szostakowo - Stare Berezowo na odcinku 690m położonym w obrębie
Gminy Czyże.

 

 

 


W miejscowości Zbucz rozpoczęła się budowa zatoki autobusowej.

 


Przebudowa drogi Kuraszewo - Nowokornino na odcinku 620 m. Środki w wysokośi 97 000 zł w całości
pochodzą z budżetu gminy Czyże

 

 


Przebudowa drogi Leniewo - Podrzeczany - Łoknica na odcinku 400 m. Środki w wysokośi 60 000 zł w
całości pochodzą z budżetu Starostwa Powiatowego w Hajnówce.

 

 

 


Przebudowa drogi Wólka - Wieżanka - Trywieża

 

 

 


Zakończyła się przebudowa drogi powiatowej Nr 1602B – ulica w miejscowości Czyże - Etap I. Inwestycja współfinansowana ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II - Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój. Koszt inwestycji 814 235,16 zł, wkład własny Gminy 201 959,16 zł. 

 

 

Fotoreportaż


Rozpoczęły się prace dotyczące remontów dróg gminnych i dojazdowych do pól.

 

 

 


Ustawiono kolejne oznakowania dojazdów do zabudowań kolonijnych w obrębie następujących sołectw:

- Klejniki,

- Podrzeczany,

- Sapowo.

Łącznie 10 znaków.

 


Rozpoczęły się roboty drogowe polegające na obustronnym odmuleniu rowów przydrożnych wraz ze zdjęciem zawyżonych poboczy na następujących odcinkach dróg gminnych:

 

- Kojły - Lady na długości 550 mb.

- Kojły - Osówka na długości 100 mb.

- Kojły - Kuraszewo na długości 50 mb.

- Leszczyny przystanek PKS- ko1. Sapowo na długości 600 mb.

- Klejniki - Śliwowo na długości 300 mb.

- Śliwowo - Lady na długości 500 mb.

- Leszczyny kol. - Leszczyny wieś na długości 350 mb.

- Kamień - Kuraszewo na odcinku 500 mb

- Morze - Stary Kornin na odcinku 500 mb

- Kuraszewo - kol. Klepacki na odcinku 650 mb

- Leszczyny przystanek PKS po obu stronach 400 mb

- Zbucz - Karolina od wsi Zbucz na odcinku 500 mb

- Kuraszewo- kol. Bujakowszczyzna 1000 mb ( jedna strona)

 

 


Rozpoczęła sie przebudowa drogi powiatowej Nr 1602B - w miejscowości Czyże - Etap I

 

 

 

 


Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce ustawił znaki drogowe kierunkowe