powrót


 

W listopadzie roku bieżącego mija 10 lat od objęcia przeze mnie funkcji Wójta Gminy Czyże. Jednym z najbardziej palących postulatów, najczęściej zgłaszany w tym okresie przez mieszkańców był stan techniczny dróg gminnych i powiatowych, w związku z tym postanowiłem przedstawić w formie tabeli z podziałem na poszczególne lata moje dokonania w tym zakresie.

 

Tabela długości przebudowanych dróg w latach 2003 – 2012

 

 

Lp.

 

Rok

Długość przebudowanego odcinka w metrach

1.

2003

2 400

2.

2004

3 130

3.

2005

3 260

4.

2006

1 500

5.

2007

   950

6.

2008

3 702

7.

2009

5 051

8.

2010

3 820

9.

2011

3 575

10.

2012

5 773

Razem

33 161


W ramach środków własnych w nawiązaniu do deklaracji w zakresie remontów dróg gminnych w roku bieżącym Gmina dokonała kompleksowych remontów najbardziej newralgicznych z punktu widzenia mieszkańców odcinków dróg dojazdowych prowadzących do kompleksów rolnych sołectwa Kojły i Szostakowo.

 

 

 

Gmina Czyże kontynuuje oznakowywanie dojazdów do zabudowań kolonijnych w obrębie następujących sołectw:

 

- Klejniki kol. Śliwowo, kol. Podpniska

- kolonia Kuraszewo szt. 3

- kolonia Podrzeczany szt. 2

 

 

Zakończenie ciągu komunikacyjnego Czyże - Łuszcze - Lady

 

 

Zakończył się remont drogi powiatowej Nr 1602B Zbucz - Morze na odcinku 1008 m w ramach Programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój. Koszt inwestycji 374 547,21 zł. Partnerem w projekcie jest również
Starostwo Powiatowe w Hajnówce.

 

 

Rozpoczął się remont drogi powiatowej Nr 1602B Zbucz - Morze na odcinku 1008 m w ramach Programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczenstwo - Dostępność - Rozwój. Koszt inwestycji 374 547,21 zł. Partnerem w projekcie jest również Starostwo Powiatowe w Hajnówce.

 

 

Zebranie wiejskie w Leszczynach poświęcone oddaniu do użytku ulicy wiejskiej w tej miejscowości.

 

 

Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Morze o długości 300 m.

 

 

Przebudowa odcinka drogi Klejniki- kol. Śliwowo - Istok długości 915 m.

 

 

Przebudowa odcinka drogi Hukowicze - Leszczyny długości 750 m.

 

 

Zakończyły się prace drogowe polegające na usuwaniu poboczy i odmulaniu rowów. Odcinki wyremontowanych dróg gminnych:

1. Klejniki - kol. Buryckie – odcinek długości 750 m

2. Klejniki – Śliwowo – odcinek długości 400 m

3. Śliwowo – Lady – odcinek długości 500 m

4. Kuraszewo - kol. Bujakowszczyzna – odcinek długości 1040 m

5. Kuraszewo – Usnarszczyzna– odcinek długości 880 m

6. Czyże – Srebrna Górka – odcinek długości 500 m

Zakończyła się przebudowa odcinka drogi powiatowej Lady - Łuszcze o długości 580 m.

Zakończyła się przebudowa odcinka drogi powiatowej Kuraszewo- Nowokornino o długości 630 m.

 

Zakończenie budowy odcinka drogi powiatowej o długości 1030 m Wólka - Wieżanka- Kuraszewo

 

 

Usuwanie poboczy i odmulaniu rowów. Odcinki dróg gminnych do realizacji w roku bieżącym:

1. Klejniki - kol. Buryckie – odcinek długości 750 m

2. Klejniki – Śliwowo – odcinek długości 400 m

3. Śliwowo – Lady – odcinek długości 500 m

4. Kuraszewo - kol. Bujakowszczyzna – odcinek długości 1040 m

5. Kuraszewo – Usnarszczyzna– odcinek długości 880 m

6. Czyże – Srebrna Górka – odcinek długości 500 m

 

Jak co roku w Gminie Czyże przeprowadza się profilowanie dróg. Celem jest usunięcie powstałych nierówności, ale przede wszystkim niwelacja poboczy, które przyczyniają się do niszczenia korony drogi poprzez zatrzymywanie wód opadowych.


W drodze porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Hajnówce Gmina Czyże przeprowadziła gruntowny remont drogi powiatowej Leniewo - Podrzeczany – Łoknica (końcowy odcinek) długości 830 m. Remont polegał na wykonaniu rowów odwadniających i nawożeniu pospółki.

 


Nowe Oznakowanie Miejscowości. Gmina Czyże rozpoczyna w roku 2012 r. prawidłowe oznakowanie dojazdów do zabudowań kolonijnych w obrębie następujących sołectw:

- kolonia. Sapowo,

- kolonia. Klejniki,

- kolonia. Zbucz,

- kolonia. Kuraszewo,

- kolonia. Kojły.