powrót


W ramach inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Czyże” wykonano nową nawierzchnię asfaltową przy Urzędzie Gminy Czyże.

Zmodernizowano nawierzchnię drogi Kuraszewo - Wólka -Trywieża na odcinku 760 m.

Przebudowano drogę we wsi Podrzeczany na odcinku 830 m.

Zmodernizowano nawierzchnię drogi Leniewo - Lady na odcinku 500 m.

Przebudowano drogę Klejniki - Hukowicze na odcinku 1030 m.

Zmodernizowano nawierzchnię drogi we wsi Osówka na długości 250 m

Zmodernizowano nawierzchnię drogi Klejniki - Lachy odcinek 250 m