powrót


Przebudowa drogi Kuraszewo –Lady, odcinek długości 2890 m.

Przebudowa ulicy we wsi Leniewo, odcinek długości 370 m.