www.ugczyze.pl  OFICJALNA STRONA INTERNETOWA                                                                         | Kontakty | Ogłoszenia i komunikaty |
 

O gminie...

Start
Historia
Sołectwa

Rada Gminy
Przyroda
Gospodarka

CEIDG

Podmioty gospodarcze

INSTYTUCJE
Podatki i opłaty
Świetlice

Atrakcje turystyczne
Agroturystyka
Wielokulturowość

Zespoły Śpiewacze

Sport
Parafie
Służba zdrowia
Harcerze

Ochotnicza Straż Pożarna
Mapa gminy
Galeria zdjęć
Film promocyjny
Ciekawe strony
Pogoda w Czyżach

Ogłoszenia mieszkańców

Petycja

Rewiry łowieckie

Projekty UE

Jednostki gminy

Urząd Gminy
Szkoła PODSTAWOWA

Ośrodek Kultury
Biblioteka

GOPS

e-Administracja

BIP

Uchwały Rady Gminy Czyże
Protokoły z sesji
Zamówienia publiczne
Skrzynka Podawcza-ePUAP
Skrzynka Podawcza - CU
Dziennik Urzędowy
Dziennik Ustaw
Monitor Polski

Poradniki


 

 

 

 

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Podatki i opłaty

 

Rodzaj opłaty

jednostka

stawka

uchwała

podatek rolny i leśny 

podatek rolny  1 ha

zł/ha fizycznego

271,80

stawka wg GUS

 podatek rolny powyżej 1 ha

zł/ha przeliczeniowego

135,90

stawka wg GUS

podatek leśny

zł/ha

42,2356

stawka wg GUS

podatek od nieruchomości

 

 

 

budynki mieszkalne

zł/m2

0,79

36.175.2018

budynki pod działalnością

 

17,00

36.175.2018

budynki pozostałe, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

zł/m2

7,90

36.175.2018

budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym

zł/m2

10,98

36.175.2018

budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych

zł/m2

4,78

36.175.2018

grunty z prowadzeniem działalności gospodarczej

zł/m2

0,93

36.175.2018

grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych

zł/1 ha

4,71

36.175.2018

grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

zł/m2

0,40

36.175.2018

budowle

 

2% wartości budowli

36.175.2018

 

stawki za odprowadzanie ścieków

odprowadzanie ścieków
6,04 zł + 8%vat

zł/m3

6,52

Decyzja Nr BI.RET.070.559.2018.IT z dnia 11 października 2018 r. PGW Wody Polskie

opłata stała
3,83 zł + 8%vat

zł/mies.

4,14

Decyzja Nr BI.RET.070.559.2018.IT z dnia 11 października 2018 r. PGW Wody Polskie

ścieki dowożone wozem asenizacyjnym

 12,96 zł + 8%vat

zł/m3

14,00

Zarządzenie Wójta Gminy Czyże

 Nr 109.2016

stawki za dostarczenie wody

zaopatrzenie w wodę
3,16 zł + 8%vat

zł/m3

3,41

Decyzja Nr BI.RET.070.559.2018.IT z dnia 11 października 2018 r. PGW Wody Polskie

opłata stała
2,51 zł + 8%vat

zł/mies.

2,71

Decyzja Nr BI.RET.070.559.2018.IT z dnia 11 października 2018 r. PGW Wody Polskie

zaopatrzenie w wodę stawka obowiązująca we wsi Morze
1,90 zł + 8%vat

zł/m3

2,05

Decyzja Nr BI.RET.070.394.2018.TR z dnia 20 kwietnia 2018 r. PGW Wody Polskie

opłata stała dotyczy stawka obowiązująca we wsi Morze
2,20 zł + 8%vat

zł/mies.

2,38

Decyzja Nr BI.RET.070.394.2018.TR z dnia 20 kwietnia 2018 r. PGW Wody Polskie

stawki opłaty targowej

Uchwała Nr 16.83.2016

stawki podatku od środków transportowych

Uchwała Nr 16.82.2016

Opłata „śmieciowa”

selektywny

zł/osoba

8,00

27.133.2017

zmieszany

zł/osoba

13,00

27.133.2017

Archiwum:

2018

2017

2015

2014

2012

 

 

© Copyright by Urząd Gminy Czyże