W czerwcu bieżącego roku ruszyła pierwsza odsłona rządowego portalu edukacja.gov.pl.
Edukacja.gov.pl to platforma przekazująca kompleksową wiedzę na temat oferty
edukacyjnej w Polsce, w tym szkół podstawowych, ponadpodstawowych i uczelni.
Docelowo usługa będzie umożliwiała zaplanowanie ścieżki edukacyjnej, już od samego
początku, skończywszy na edukacji na poziomie akademickim.

W ramach nowego narzędzia uczniowie będą mogli przejrzeć ofertę studiów wszystkich
uczelni, publicznych i niepublicznych. Celem nowej wyszukiwarki jest dostarczenie
uczniom szkół ponadpodstawowych narzędzia z pomocą, którego już na etapie
składania wstępnej deklaracji maturalnej będą mogli sprawdzić kryteria rekrutacji na
wymarzone kierunkistudiów izgodnie z nimiświadomie wybrać przedmioty maturalne,
których zdanie otworzy im podwoje uczelni.


Nowe narzędzie pozwoli uczniom zoptymalizować wyniki wyszukiwania kierunków
studiów i zminimalizować liczbę przeglądanych stron internetowych z ofertą szkół
wyższych. Z poziomu platformy uczniowie będą mogli za pomocą zamieszczonych na
kartach uczelni i kierunków studiów linków do stron uczelni i rekrutacji zapoznać się
z pełną ofertą podmiotów i szczegółowymi zasadami rekrutacji na rok akademicki
2024/2025 a także z ekonomicznymi losami absolwentów poszczególnych kierunków
studiów.