www.ugczyze.pl  OFICJALNA STRONA INTERNETOWA                                                                         | Kontakty |
 

O gminie...

Start
Historia
Sołectwa

Rada Gminy
Przyroda
Gospodarka

CEIDG

Podmioty gospodarcze

INSTYTUCJE
Podatki i opłaty
Świetlice

Atrakcje turystyczne
Agroturystyka
Wielokulturowość

Zespoły Śpiewacze

Sport
Parafie
Służba zdrowia
Harcerze

Ochotnicza Straż Pożarna
Mapa gminy
Galeria zdjęć
Film promocyjny
Ciekawe strony
Pogoda w Czyżach

Ogłoszenia mieszkańców

Petycja

Rewiry łowieckie

Projekty UE

Jednostki gminy

Urząd Gminy
Szkoła PODSTAWOWA

Ośrodek Kultury
Biblioteka

GOPS

e-Administracja

BIP

Uchwały Rady Gminy Czyże
Protokoły z sesji
Zamówienia publiczne
Skrzynka Podawcza-ePUAP
Skrzynka Podawcza - CU
Dziennik Urzędowy
Dziennik Ustaw
Monitor Polski

Poradniki


 

 

 

 

 

 

 

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Zespół Szkół w Czyżach

17-207 Czyże 64,  tel. (85)6813514, (85)6813586,

http://zsczyze.edupage.org/Wykonano napis na budynku Szkoły Podstawowej w Czyżach.

 


Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


17 lipca 2020 r. Wójt Gminy Czyże przekazał Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Czyżach sprzęt komputerowy zakupiony w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działanie 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”, dotycząca realizacji projektu grantowego pn. zdalna Szkoła+ - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. Kwota dofinansowania 44 727,80 zł”.

 

W ramach pozyskanego grantu zakupiono:

- 13 szt. laptopów,

- 13 szt. słuchawek,

- 13 szt. myszy bezprzewodowych.

 

 


26 czerwca 2020 r. na placu Szkoły Podstawowej w Czyżach odbyło się zakończenie roku szkolnego 2019/2020. Przez panujący koronawirus SARS-CoV-2 liczna uczniów, rodziców, jak również sama uroczystość była ograniczona.

 

Życzymy wszystkim uczniom udanych i bezpiecznych wakacji!!!

 

 

Fotoreportaż


Dyrektor Szkoły Podstawowej w Czyżach po uzgodnieniu z organem prowadzącym szkołę informuje, iż w związku z istniejącym na terenie kraju stanem zagrożenia epidemiologicznego oddziały przedszkolne funkcjonujące przy szkole będą zamknięte co najmniej do dnia 24 maja 2020r. natomiast ogólnodostępne boisko szkolne „Orlik” w roku 2020 jest zamknięte do odwołania.

 

DYREKTOR

SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CZYŻACH

 

Mirosław Pietkiewicz


28 kwietnia 2020 r. Wójt Gminy Czyże przekazał Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Czyżach 12 szt. laptopów zakupionych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działanie 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”, projekt grantowy pn. zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego. Kwota dofinansowania 34 888 zł”.

 


Rozpoczęły się prace termomodernizacyjne na  budynku szkoły w Czyżach.

Zakres prac:

     - montaż stolarki okiennej,

     - docieplenia budynku,

     - wymiany lamp oświetleniowych oraz wykonania instalacji odgromowej,

     - modernizacji wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania, polegającej na wymianie grzejników   wraz z osprzętem.

Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 -2020 Oś priorytetowa V. Gospodarka niskoemisyjna Działanie 5.3. Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej Poddziałanie 5.3.1. Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne Priorytet inwestycyjny Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym.

 

 


W celu systematycznego rozwijania szkolnej infrastruktury oraz podnoszenia kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych do szkoły podstawowej w Czyżach zakupiono 3 monitory interaktywne. Zakup dofinansowano z Rządowego programu „Aktywna tablica”. Kwota dofinansowania 14 000 zł, wkład własny gminy 3 500 zł.

 

 

 


Wydarzenia archiwalne 2019

Wydarzenia archiwalne 2018

Wydarzenia archiwalne 2017

Wydarzenia archiwalne 2016

Wydarzenia archiwalne 2015

Wydarzenia archiwalne 2014

Wydarzenia archiwalne 2013

Wydarzenia archiwalne

 

 

 

© Copyright by Urząd Gminy Czyże