www.ugczyze.pl  OFICJALNA STRONA INTERNETOWA                                                                         | Kontakty | Ogłoszenia i komunikaty |
 

O gminie...

Start
Historia
Sołectwa

Rada Gminy
Przyroda
Gospodarka

CEIDG

Podmioty gospodarcze

INSTYTUCJE
Podatki i opłaty
Świetlice

Atrakcje turystyczne
Agroturystyka
Wielokulturowość

Zespoły Śpiewacze

Sport
Parafie
Służba zdrowia
Harcerze

Ochotnicza Straż Pożarna
Mapa gminy
Galeria zdjęć
Film promocyjny
Ciekawe strony
Pogoda w Czyżach

Ogłoszenia mieszkańców

Petycja

Rewiry łowieckie

Projekty UE

Jednostki gminy

Urząd Gminy
Szkoła PODSTAWOWA

Ośrodek Kultury
Biblioteka

GOPS

e-Administracja

BIP

Uchwały Rady Gminy Czyże
Protokoły z sesji
Zamówienia publiczne
Skrzynka Podawcza-ePUAP
Skrzynka Podawcza - CU
Dziennik Urzędowy
Dziennik Ustaw
Monitor Polski

Poradniki


 

 

 

 

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  Najważniejsze wydarzenia z życia jednostki 

W boksie garażowym Remizy Strażackiej w Klejnikach przeprowadzono kompleksową modernizację instalacji elektrycznej ze środków finansowych w postaci dotacji otrzymanej od Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Zakupiono na potrzeby OSP Klejniki następujące wyposażenie:

 

1.     Węże gaśnicze

2.     Zbiornik wodny o pojemności 2500 l

3.     Ubranie specjalne

4.     Rękawice skórzane

 

 

 

 

 


W dniu 14 marca 2014 roku powołana przez Wójta Gminy Czyże komisja w składzie:
 

Zenaida Gierasimiuk- Sekretarz Gminy
Jerzy Jakimiuk -Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżach
Andrzej Jałoza - inspektor
Leon Topolewski - Radny Gminy Czyże
Agnieszka Grygoruk - Sołtys wsi Klejniki
 

w obecności wykonawcy dokonała odbioru kotłowni wraz z instalację grzewczą. Całkowity koszt inwestycji to 54 500,00 złotych

 

 


Rozpoczęła się budowa kotłowni w budynku w remizo – świetlicy w Klejnikach wraz z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania. Wartość inwestycji 54 500 zł brutto.

 


W dniu 9 lutego 2014 r. w Świetlicy Wiejskiej w Klejnikach odbyło sie spotkanie sprawozdawcze jednostki OSP Klejniki. Podczas zebrania przedstawiono sprawozdanie z działalności jednostki oraz przyjęto plan działalności i plan finansowy na rok bieżący. Ponadto podczas spotkania Mariusz Grygoruk wybrany został na nowego Naczelnika Jednostki OSP Klejniki.

 

 


9 marca 2013 r. w Klejnikach odbyło się zebranie sprawozdawcze jednostki OSP Klejniki. W zebraniach udział wzięli:

·         V-ce Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego, V-ce Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP, Wójt Gminy Czyże - Jerzy Wasiluk,  

·         Komendant Gminny – Eugeniusz Andrejuk,

·         członkowie jednostki OSP Klejniki,

·         Członek Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP- Bazyli Siemiacki

Podczas zebrania przedstawiono sprawozdanie z działalności w/w jednostki OSP oraz przyjęto plan działalności i plan finansowe na rok bieżący.

 

 


 

Zakupiono na potrzeby OSP Klejniki następujące wyposażenie na kwotę 17 820 zł:

 

1.     Aparat ochronny dróg oddechowych

2.     Buty

3.     Agregat prądotwórczy

4.     Ubranie specjalne

5.     Rękawice skórzane

 

Zakupiono z dotacji Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w kwocie  12 040 w ramach zapewnienia gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego, ze środków Województwa Podlaskiego w kwocie 4 000 zł oraz ze środków Zarządu Wojewódzkiego OSP RP 1 400 zł. Pozostałe środki pochodzą z budżetu Gminy.


Zakupiono na potrzeby OSP Klejniki następujące wyposażenie na kwotę 6 686,92 zł:

 

1.     Hełm

2.     Buty

3.     Prądownica PW-52/R TURBO

 

Zakupiono z dotacji Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w kwocie  2 872 zł w ramach zapewnienia gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego oraz ze środków Zarządu Wojewódzkiego OSP RP 1 880 zł. Pozostałe środki pochodzą z budżetu Gminy.

 


W drodze porozumienia Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Ochotniczych Straży Pożarnych w Białymstoku i Wojewódzkiej Komendy Państwowej Straży Pożarnej z Nadleśnictwami, samochody zakupione przez Nadleśnictwa z przeznaczeniem do prowadzenia działań przeciwpożarowych na obszarach leśnych zostały przekazane jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych. W powiecie hajnowskim przekazano 2 samochody ciężarowe Nissan i Toyota Pickup z modułem gaśniczym wysokociśnieniowym następującym jednostkom OSP Narewka - Nadleśnictwo Browsk i OSP Klejniki - Nadleśnictwo Hajnówka

 


W dniu 25 lutego 2012 r. w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Czyże odbyło się zebranie sprawozdawcze OSP w Czyżach z udziałem Prezesa ZOW OSP RP Jana Gradkowskiego, przedstawicieli Urzędu Gminy Białowieża i OSP Białowieża, Prezesa Zarządu OSP Klejniki Leona Topolewskiego i Naczelnika OSP Klejniki Adama Baczyńskiego, przedstawiciela Komendy Powiatowej PSP w Hajnówce Mirosława Kiryluka oraz Wójta Gminy Czyże Jerzego Wasiluka pełniącego funkcje Wiceprezesa Zarządu Oddziału Powiatowego OSP w Hajnówce.

W trakcie zebrania była omówiona szczegółowo działalność jednostki OSP Czyże w roku 2011, zaprezentowany został również plan działalności na rok bieżący. Miłym akcentem zebrania były podziękowania złożone przez Prezesa OSP Klejniki na ręce przedstawiciela Urząd Gminy Białowieża i Prezesa OSP Białowieża za przekazanie jednostce OSP Klejniki średniego samochodu bojowego po karosacji jak również odznaczenie Wójta Gminy Czyże medalem „za zasługi w ochronie przeciwpożarowej Województwa Podlaskiego” wręczonym przez Prezesa ZOW OSP RP Jana Gradkowskiego

Fotoreportaż


Do jednostki OSP Klejniki zakupiono samochód strażacki STAR 29 po gruntownej karosacji

 

 

 


Archiwum

2011

2010

2009

2008

2007

 

 

© Copyright by Urząd Gminy Czyże