www.ugczyze.pl  OFICJALNA STRONA INTERNETOWA                                                                         | Kontakty | Ogłoszenia i komunikaty |
 

O gminie...

Start
Historia
Sołectwa

Rada Gminy
Przyroda
Gospodarka

CEIDG

Podmioty gospodarcze

INSTYTUCJE
Podatki i opłaty
Świetlice

Atrakcje turystyczne
Agroturystyka
Wielokulturowość

Zespoły Śpiewacze

Sport
Parafie
Służba zdrowia
Harcerze

Ochotnicza Straż Pożarna
Mapa gminy
Galeria zdjęć
Film promocyjny
Ciekawe strony
Pogoda w Czyżach

Ogłoszenia mieszkańców

Petycja

Rewiry łowieckie

Projekty UE

Jednostki gminy

Urząd Gminy
Szkoła PODSTAWOWA

Ośrodek Kultury
Biblioteka

GOPS

e-Administracja

BIP

Uchwały Rady Gminy Czyże
Protokoły z sesji
Zamówienia publiczne
Skrzynka Podawcza-ePUAP
Skrzynka Podawcza - CU
Dziennik Urzędowy
Dziennik Ustaw
Monitor Polski

Poradniki


 

 

 

 

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  Najważniejsze wydarzenia z życia jednostki 


Zwieńczenie projektu

 

W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Hajnówce odbyło się szkolenie skierowane do ochotników strażaków z jednostek OSP uczestniczących w projekcie „Wspólnie Chronimy Puszczę Białowieską”. W trakcie szkolenia ochotnikom przekazano specjalne ubrania ochronne typu nomex zakupione w ramach projektu.

 

 

 

 

 

 


Zakupiono na potrzeby OSP Czyże i OSP Klejniki następujące wyposażenie na łączną kwotę 20 153,83 zł:

 

OSP Klejniki:

1. Kurtka Strażacka

2. Kominiarki

3. Latarka diodowa

4. Sygnalizator bezruchu

5. Mundur koszarowy

6. Aparaty oddechowe

Koszt 14 092,82 zł

 

OSP Czyże:

1.    Kurtka strażacka

2.    Linka Strażacka

3.    Wąż ssawny

4.    Lizak podświetlany czerwono –zielony

5.    Sygnalizator bezruchu

6.    Smok ssawny

Koszt 6 061,01 zł

 

Zakupu dokonano dzięki dotacji Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w ramach zapewnienia gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego ze środków Zarządu Wojewódzkiego OSP RP oraz z budżetu Gminy Czyże.

 


W dniu 20 września 2015 r. w Białowieży odbył się VIII Strażacki Turniej Oldbojów. W turnieju rywalizowało ze sobą 13 drużyn. Jednostka OSP Czyże w tym turnieju zajęła 7 miejsce.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


W dniu 21 czerwca 2015 roku w Narwi odbyły się Zawody Sportowo-Pożarnicze szczebla powiatowego o Puchar Wójta Gminy Narew. W zawodach wzięło udział 13 drużyn. Zawody rozgrywane były w dwóch konkurencjach. Strażacy Ochotnicy zmierzyli się w sztafecie pożarniczej 7 x 50 z przeszkodami, a następnie w pożarniczym ćwiczeniu bojowym.

Na zakończenie zawodów Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Hajnówce st. bryg. Jarosław Trochimczyk przekazał Wójtowi Gminy Narew Andrzejowi Pleskowiczowi samochód ratownictwa technicznego IVECO, który stanowił wyposażenie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Hajnówce a obecnie będzie wykorzystywany przez OSP w Trześciance.

 

Drużyny zajęły następujące miejsca:

I miejsce – OSP Kleszczele, z wynikiem 111,70 pkt

II miejsce – OSP Narew z wynikiem 125,30 pkt

III miejsce –OSP Siemianówka z wynikiem 127,60 pkt

IV miejsce – OSP Trześcianka z wynikiem 127,70 pkt

V miejsce – OSP Mochnate z wynikiem 127,90 pkt

VI miejsce – OSP Nowokornino z wynikiem 129,50 pkt

VII miejsce – OSP Dubicze Cerkiewne z wynikiem 130, 90 pkt

VIII miejsce – OSP Czyże z wynikiem 137,90 pkt

IX miejsce – OSP Białowieża z wynikiem 141,70 pkt

X miejsce – OSP Orzeszkowo z wynikiem 147,00 pkt

XI miejsce – OSP Czeremcha z wynikiem 159,80 pkt

XII miejsce – OSP Narewka z wynikiem 161,20 pkt

XIII miejsce – OSP Tofiłowce z wynikiem 163,40 pkt

 

 

Fotoreportaż


Gminne Zawody Ochotniczych Straży Pożarnych oraz Jubileusz 80 - lecia OSP Mochnate z udziałem Wójta Gminy Czyże Wiceprezesa ZOSP RP Jerzego Wasiluka.

 

 

Fotoreportaż


14 lutego 2015 r. w Sali Konferencyjnej Centrum Administracyjnego Gminy Czyże odbyło się doroczne zebranie sprawozdawcze jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Czyżach.

 

Otwarcia zebrania dokonał Jan Ochrymiuk – Prezes OSP, na przewodniczącego zebrania wybrano Jerzego Jakimiuka- Sekretarza Zarządu OSP a  na protokolanta – Sergiusza Noskowicza.

Wśród gości  zaproszonych znaleźli się:

 

1.    Lucyna Golonko – Dyrektor Wykonawczy Biura Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP  RP.

2.    st. asp Mirosław Kiryluk - Starszy Inspektor ds. Kwatermistrzowskich PSP w Hajnówce.

3.    Jerzy Wasiluk – V-ce Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego, V-ce Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP i Wójt Gminy Czyże.

 

Sprawozdanie z działalności OSP oraz sprawozdanie finansowe za 2014 rok przedstawił Janusz Białowieżec – Naczelnik OSP w Czyżach. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej przedstawił jej przewodniczący – Piotr Stepaniuk. W wyniku jawnego głosowania jednogłośnie udzielono absolutorium zarządowi OSP oraz przyjęto plan działalności i plan finansowy na 2015 rok. W trakcie zebrania do składu Jednostki OSP w Czyżach przyjęto jednego członka.

Za najważniejsze zadania uznano kontynuację prac przy wprowadzaniu centralnego ogrzewania w strażnicy OSP oraz przeszkolenia członków OSP.

 

 

 

 


7 lutego 2015 roku w remizo-świetlicy w Klejnikach odbyło się zebranie sprawozdawcze miejscowej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. Zebranie było okazją do podsumowania całokształtu działalności jednostki w 2014 roku, jej gotowości bojowej, dbałości o posiadane mienie oraz ogólnego wizerunku i estetyki strażnicy.

 

 

 

 


Archiwum

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

 

 

© Copyright by Urząd Gminy Czyże