www.ugczyze.pl  OFICJALNA STRONA INTERNETOWA                                                                         | Kontakty | Ogłoszenia i komunikaty |
 

O gminie...

Start
Historia
Sołectwa

Rada Gminy
Przyroda
Gospodarka

CEIDG

Podmioty gospodarcze

INSTYTUCJE
Podatki i opłaty
Świetlice

Atrakcje turystyczne
Agroturystyka
Wielokulturowość

Zespoły Śpiewacze

Sport
Parafie
Służba zdrowia
Harcerze

Ochotnicza Straż Pożarna
Mapa gminy
Galeria zdjęć
Film promocyjny
Ciekawe strony
Pogoda w Czyżach

Ogłoszenia mieszkańców

Petycja

Rewiry łowieckie

Projekty UE

Jednostki gminy

Urząd Gminy
Szkoła PODSTAWOWA

Ośrodek Kultury
Biblioteka

GOPS

e-Administracja

BIP

Uchwały Rady Gminy Czyże
Protokoły z sesji
Zamówienia publiczne
Skrzynka Podawcza-ePUAP
Skrzynka Podawcza - CU
Dziennik Urzędowy
Dziennik Ustaw
Monitor Polski

Poradniki


 

 

 

 

 

 

 

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  Najważniejsze wydarzenia z życia jednostki 


W dniu 10 grudnia 2019 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Podlaskiego z następującym porządkiem obrad:


1. Założenia do przeprowadzenia kampanii zebrań sprawozdawczych w OSP.
2. Informacja o realizacji imprez programowych przez Oddział Wojewódzki Związku OSP RP w 2019 r.
3. Przyjęcie propozycji projektów planów pracy Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP

    i  jego Prezydium na rok 2020.
4. Przedstawienie planów pracy Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP i Kalendarz imprez na

    2020 r.
5. Bieżące sprawy związane z działalnością Związku OSP RP woj. podlaskiego.

 

 

 


W dniu 29 listopada 2019 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP.

 

 

 

 

 


Odnowiono skrzynkę przeciwpożarową w sołectwie Kuraszewo. Nowa lokalizacja skrzynki to świetlica wiejska w Kuraszewie.

 

 


W dniu 17 października 2019 r. odbyło się posiedzenie Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Województwa Podlaskiego.

 

 

 

 

 


16 września 2019 r. przy remizie OSP Czyże odbyło się szkolenie jednostek OSP z powiatu hajnowskiego z zakresu współdziałania z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym.

 

 

 

 

 


W dniu 15.09.2019 r. na stadionie w Białowieży odbył się „XII Strażacki Turniej Oldbojów”. W turnieju wzięło udział 12 drużyn z powiatu hajnowskiego. Zawodnicy startowali w dwóch konkurencjach: sztafeta pożarnicza 7x50 m i ćwiczenie bojowe. Drużyna OSP Czyże zajęła w tym turnieju 5 miejsce.

 

 

 

 

 

 

 


W remizie strażackiej w Czyżach została uruchomiona kotłownia na pellet wraz z centralnym ogrzewaniem całego obiektu. Koszt inwestycji 66 422 zł.

 

 

 

 


W ramach środków przyznanych przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej RP wykonano remont remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Czyżach.

 

 


W ramach środków w wysokości 9 500 zł przyznanych przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej RP wykonano remont remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Klejnikach - w zakresie ocieplenia stropu w pomieszczeniu garażowym.

 

 


6 lipca 2019 r. na stadionie w Narwi odbyły się zawody sportowo-pożarnicze. Gminę Czyże reprezentowała jednostka OSP Klejniki, która zajęła 8 miejsce. Wszystkim drużynom Gratulujemy!

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Jerzy Wasiluk, KPPSP w Hajnówce


W dniu 27 maja 2019 r. przed Urzędem Miasta Hajnówka odbyły się Powiatowe Obchody Dnia Strażaka.

 

 

 

 

 

 

 

 


W dniu 30 marca 2019 r. w „Ziołowym Zakątku” w Korycinie odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Podlaskiego. Tematem posiedzenia było min.:

 

1.    Kierunki działania Związku OSP RP na lata 2019 r.

     2.  Prezentacja treści sprawozdań finansowych za 2018 r. i budżetu na 2019 r.

     3.  Bieżące sprawy związane z działalnością Związku OSP RP województwa podlaskiego

 

Podczas posiedzenia odbyła się prezentacja Kół Gospodyń Wiejskich z województwa podlaskiego, gminę Czyże reprezentowało Koło Gospodyń Wiejskich z Kuraszewa. 

 

 

 

 

 

 

 


18 marca 2019 r. odbyło się posiedzenie Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Podlaskiego. Tematem posiedzenia było min.:

  1. Kierunki działania Związku OSP RP na lata 2019 r. – wynikające z uchwał:

a)     programowej IV Zjazdu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP,

b)     XIV Zjazdu Krajowego Związku OSP RP.

  1. Prezentacja treści s

  2. prawozdań finansowych za 2018 r. i budżetu na 2019 r. celem rekomendacji na Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP.

  3. Bieżące sprawy związane z działalnością Związku OSP RP województwa podlaskiego w tym:

- rozpatrywanie wniosków na odznaczenia,

- podjęcie uchwał.

 

 

 


1 lutego 2019 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Czyże odbyło się walne zebranie sprawozdawcze członków Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Czyżach. W trakcie zebrania złożono sprawozdanie z działalności OSP w Czyżach, sprawozdanie finansowe za 2018 rok oraz sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej. W wyniku jawnego głosowania jednogłośnie udzielono absolutorium zarządowi OSP za 2018 rok oraz przyjęto plan działalności i plan finansowy na 2019 rok.  

 

 

 

 


28 stycznia 2019 r. w siedzibie Straży granicznej w Białymstoku odbyła się narada i podsumowanie działalności Państwowej Straży Pożarnej w zakresie ochrony przeciwpożarowej z udziałem posła na Sejm RP, Ministra Jarosława Zielińskiego.

 

 

 


Archiwum

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

 

 

© Copyright by Urząd Gminy Czyże