www.ugczyze.pl  OFICJALNA STRONA INTERNETOWA                                                                         | Kontakty | Ogłoszenia i komunikaty |
 

O gminie...

Start
Historia
Sołectwa

Rada Gminy
Przyroda
Gospodarka

CEIDG

Podmioty gospodarcze

INSTYTUCJE
Podatki i opłaty
Świetlice

Atrakcje turystyczne
Agroturystyka
Wielokulturowość

Zespoły Śpiewacze

Sport
Parafie
Służba zdrowia
Harcerze

Ochotnicza Straż Pożarna
Mapa gminy
Galeria zdjęć
Film promocyjny
Ciekawe strony
Pogoda w Czyżach

Ogłoszenia mieszkańców

Petycja

Rewiry łowieckie

Projekty UE

Jednostki gminy

Urząd Gminy
Szkoła PODSTAWOWA

Ośrodek Kultury
Biblioteka

GOPS

e-Administracja

BIP

Uchwały Rady Gminy Czyże
Protokoły z sesji
Zamówienia publiczne
Skrzynka Podawcza-ePUAP
Skrzynka Podawcza - CU
Dziennik Urzędowy
Dziennik Ustaw
Monitor Polski

Poradniki


 

 

 

 

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  Najważniejsze wydarzenia z życia jednostki 


20 grudnia 2018 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Czyże uroczyście został przekazany sprzęt dla jednostek OSP Czyże i OSP Klejniki zakupiony ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem – nabycie: wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa (Program I Priorytet IIIB). Kwota przyznanej dotacji 18 483,30 zł, wkład własny gminy 186,70 zł.

 

Wykaz zakupionego sprzętu dla OSP Czyże – 8 885 zł.

 

 1. Wysokociśnieniowe poduszki pneumatyczne do podnoszenia o nośności od 50 kN do 300 kN.

 2. Osprzęt do zasilania z butli sprężonego powietrza wysokociśnieniowych poduszek pneumatycznych.

 3. Plandeka wielofunkcyjna do rozłożenia na ziemi narzędzi.

 

Wykaz zakupionego sprzętu dla OSP Klejniki – 9 785 zł.

 

 1. Torba R1 wraz z wyposażeniem.

 2. Nosze typu deska

 3. Szyny typu Kramera.

 4. Agregat prądotwórczy.

 5. Latarka akumulatorowe szt. 2

 

Zadanie Współfinansowane ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Odnowiono skrzynkę przeciwpożarową w sołectwie Kojły. Nowa lokalizacja skrzynki to świetlica wiejska w Kojłach.

 

 


Odnowiono skrzynkę przeciwpożarową w sołectwie Osówka. Nowa lokalizacja skrzynki to schody przy klubie wiejskim w Osówce.

 

 


W dniu 8 października 2018 r. Wójt Gminy Czyże z udziałem Skarbnika Gminy Czyże podpisał umowę na powierzenie realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem – nabycie: wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa (Program I Priorytet IIIB). Kwota przyznanej dotacji 18 483,30 zł.

 

 

Fundusz Sprawiedliwości


W budynku remizy OSP Czyże został wykonany remont pomieszczeń. Środki w wysokości 12 778 zł pochodziły z dotacji Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej dla jednostek wpisanych w KSRG.

 

 

 

 

 


W dniu 23.09.2018 r. na stadionie w Białowieży odbył się „XI Strażacki Turniej Oldbojów”. W turnieju wzięło udział 12 drużyn z powiatu hajnowskiego. Zawodnicy startowali w dwóch konkurencjach: sztafeta pożarnicza 7x50 m i ćwiczenie bojowe. Drużyna OSP Czyże zajęła w tym turnieju 11 miejsce.

 

 

Fotoreportaż


Spotkanie z przedstawicielami zarządów OSP powiatu hajnowskiego


W dniu 24 kwietnia 2018 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Podlaskiego. Tematem posiedzenia było min.:

 1. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2017 r. oraz przyjęcie budżetu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP na 2018 r.

 2.  Informacja z działalności Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP za 2017 rok.

 3. Informacja z przebiegu kampanii sprawozdawczej w OSP na terenie woj. podlaskiego – Raport OSP.

 4. Program działania Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w 2018 r.

 5. Bieżące sprawy związane z działalnością Związku OSP RP woj. podlaskiego.

 

 

 

 

 


17 lutego 2018 roku w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Czyże odbyło się walne zebranie sprawozdawcze członków Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Czyżach.

 

W zebraniu uczestniczyli:

1.    Dh Jerzy Wasiluk – Wójt Gminy Czyże i Wiceprzewodniczący Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Białymstoku.

2.    st. kpt. mgr inż. Grzegorz Bajko - zastępca komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Hajnówce.

3.       Dh Zenaida Gierasimiuk – Sekretarz Gminy Czyże.

 

W trakcie zebrania złożono sprawozdanie z działalności OSP w Czyżach, sprawozdanie finansowe za 2017 rok oraz sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej. W wyniku jawnego głosowania jednogłośnie udzielono absolutorium zarządowi OSP za 2017 rok oraz przyjęto plan działalności i plan finansowy na 2018 rok.

W szeregi OSP przyjęto jednego nowego członka. Po części oficjalnej wykonano wspólne pamiątkowe zdjęcie wszystkim uczestnikom walnego zebrania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


W lutym 2018 r. odbyły się spotkania sprawozdawcze jednostek OSP Klejniki, OSP Morze, OSP Zbucz i OSP Szostakowo Podczas zebrań przedstawiono sprawozdania z działalności jednostek oraz przyjęto plany działalności i plany finansowe na rok bieżący.

 

 

 

 

 

 


Pożegnanie Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Hajnówce Piotra Rybaka.

 

 

 

 

 


Archiwum

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

 

 

© Copyright by Urząd Gminy Czyże