www.ugczyze.pl  OFICJALNA STRONA INTERNETOWA                                                                         | Kontakty | Ogłoszenia i komunikaty |
 

O gminie...

Start
Historia
Sołectwa

Rada Gminy
Przyroda
Gospodarka

CEIDG

Podmioty gospodarcze

INSTYTUCJE
Podatki i opłaty
Świetlice

Atrakcje turystyczne
Agroturystyka
Wielokulturowość

Zespoły Śpiewacze

Sport
Parafie
Służba zdrowia
Harcerze

Ochotnicza Straż Pożarna
Mapa gminy
Galeria zdjęć
Film promocyjny
Ciekawe strony
Pogoda w Czyżach

Ogłoszenia mieszkańców

Petycja

Rewiry łowieckie

Projekty UE

Jednostki gminy

Urząd Gminy
Szkoła PODSTAWOWA

Ośrodek Kultury
Biblioteka

GOPS

e-Administracja

BIP

Uchwały Rady Gminy Czyże
Protokoły z sesji
Zamówienia publiczne
Skrzynka Podawcza-ePUAP
Skrzynka Podawcza - CU
Dziennik Urzędowy
Dziennik Ustaw
Monitor Polski

Poradniki


 

 

 

 

 

 

 

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  Najważniejsze wydarzenia z życia jednostki 


15 grudnia br. w świetlicy wiejskiej w Czyżach odbyło się zebranie poświęcone sprawom bezpieczeństwa przeciwpożarowego, ze zwróceniem szczególnej uwagi na rozpoczęty sezon grzewczy i okres świąteczny.

W spotkaniu wzięli udział:

Bryg. Piotr Rybak – Komendant Państwowej Straży Pożarnej w Hajnówce.

Jerzy Wasiluk – Wójt Gminy Czyże i Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP.

Piotr Stepaniuk – Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.

Eugeniusz Andrejuk – Komendant Gminny OSP RP w Czyżach.

Na zakończenie odbyło się spotkanie robocze Zarządu Oddziału Ochotniczych Straży Pożarnych w Czyżach poświęcone sprawom bieżącym funkcjonowania miejscowej jednostki OSP oraz przygotowaniom do zebrania sprawozdawczego.

 

 


W dniu 14 grudnia 2017 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Podlaskiego.

Porządek zebrania:

 1. Informacja o sytuacji pożarowej województwa.

 2. Założenia do przeprowadzenia kampanii zebrań sprawozdawczych w OSP.

 3. Informacja o zobowiązaniach wynikających z Uchwały Programowej IV Zjazdu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP.

 4. Powołanie Komisji Problemowych Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP na okres kadencji 2017-2021.

 5. Informacja o realizacji imprez programowych przez Oddział Wojewódzki Związku OSP RP w 2017 r.

 6. Przyjęcie propozycji projektów planów pracy Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP i jego Prezydium na rok 2018.

 7.  Przedstawienie planów pracy Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP i Kalendarz imprez na 2018 r.

 8. Bieżące sprawy związane z działalnością Związku OSP RP woj. podlaskiego.

 

 

 

 

 

 


Na potrzeby jednostki OSP Czyże zakupiono następujące wyposażenie na łączną kwotę 9 709 zł:

 

1.  Buty strażackie szt. 10

2.   Kamizelka ostrzegawcza szt. 6

3.    Hełm strażacki szt. 5

 

Zakupu dokonano dzięki dotacji Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w ramach zapewnienia gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego w kwocie 6 552 zł z dotacji Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Woj. Podlaskiego w kwocie 3 120oraz ze środków Jednostki OSP Czyże w kwocie 37 zł.

 

 

 


24 września 2017 roku w Narwi odbyły się zawody sportowo-pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych z powiatu hajnowskiego. Udział w turnieju wzięło 10 drużyn. Zmagania wygrała drużyna OSP Kleszczele, drugie miejsce zdobyła drużyna OSP Narew a trzecie miejsce drużyna OSP Czyże. Po raz pierwszy drużyna OSP Czyże zdobyła tak wysokie miejsce, to ogromny sukces tej jednostki. GRATULUJEMY i życzymy dalszych sukcesów!!!

 

 

Fotoreportaż


W dniu 17.09.2017 r. na stadionie w Białowieży odbył się „X Strażacki Turniej Oldbojów”. W turnieju wzięło udział 13 dziewięcioosobowych drużyn z powiatu hajnowskiego. Zawodnicy startowali w dwóch konkurencjach: sztafeta pożarnicza 7x50 m i ćwiczenie bojowe. Drużyna OSP Czyże zajęła w tym turnieju 10 miejsce.

 

 

Fotoreportaż


W dniu 15 września 2017 r. odbyło się posiedzenie Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Podlaskiego. Tematem posiedzenia było min.:

 1. Informacja w zakresie działalności Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP za      I półrocze.

 2. Informacja dotycząca współpracy z instytucjami i organizacjami współpracującymi ze Związkiem OSP RP naszego województwa.

 3. Informacja o przebiegu „Akcji 1% dla Związku OSP RP” w 2016 r.

 4. Realizacja planu działalności Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w br. z uwzględnieniem zadań wynikających z realizacji Uchwały Programowej IV Zjazdu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP.

 5. Bieżące sprawy związane z działalnością Związku OSP RP województwa podlaskiego.

 

 

 


Na potrzeby OSP Czyże zakupiono w dniu 26 czerwca 2017 r. podkrzesywarkę. Koszt zakupu w wysokości 2 091 zł został pokryty ze środków:
     1. WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO w wysokości 1 500 zł
     2. Gminy Czyże w wysokości 591 zł

 

 

 


21 czerwca 2017 r. odbyło się I posiedzenie Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Podlaskiego z następującym porządkiem obrad:

 1. Informacja w zakresie działalności Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP.

 2. Przedstawienie kalendarza imprez programowych na 2017 r.

 3. Realizacja planu działalności Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w br. z uwzględnieniem zadań wynikających z realizacji Uchwały Programowej IV Zjazdu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP.

 4. Bieżące sprawy związane z działalnością Związku OSP RP Województwa p
  Podlaskiego w tym:

- rozpatrywanie wniosków na odznaczenia.

 

 

 


W dniu 11 czerwca 2017 r. odbyły się Powiatowe Obchody dnia Strażaka 2017 połączone z nadaniem sztandaru Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej w Hajnówce. Nadanie sztandaru zostało poprzedzone wbiciem pamiątkowych gwoździ w drzewiec sztandaru oraz wpisami do Księgi Pamiątkowej. Następnie zostały wręczone strażakom odznaczenia i awanse na wyższe stopnie służbowe oraz wręczono Odznaki Honorowe „Podlaski Krzyż Floriański”:

- srebrną:

dh Aleksandrowi Sielickiemu,

dh Leonowi Małaszewskiemu,

dh Jerzemu Wasilukowi,

- brązową:

Jerzemu Sirak,

Janowi Chomczuk,

dh Mikołajowi Pawilcz,

dh Lechowi Michalak.

Uroczysty apel zakończył się defiladą pododdziałów pożarniczych.

 

 

Fotoreportaż


25 maja 2017 r. podczas IV Wojewódzkiego Zjazdu Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Podlaskiego zostały wręczone Odznaki Honorowe Województwa Podlaskiego trzem samorządowcom, a jednocześnie druhom strażakom:

- Tadeuszowi Chołko – wójtowi gminy Suwałki,

- Zenonowi Białobrzeskiemu – wójtowi gminy Zbójna,

- Kazimierzowi Dąbkowskiemu, byłemu, ale wieloletniemu wójtowi gminy Łomża.

Odznaki wręczył Marszałek Jerzy Leszczyński wspólnie z wicemarszałkiem Maciejem Żywno i radnym wojewódzkim Markiem Komorowskim.

 

Przewodniczącym IV Wojewódzkiego Zjazdu Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Podlaskiego został wybrany Jarosław Trochimczyk (Hajnówka) i to pod jego egidą strażacy z Podlaskiego wybierali nowe władze.

 

Nowym prezesem został Andrzej Koc komendant powiatowy PSP w Wysokiem Mazowieckiem a funkcję jednego z wiceprezesów już po raz drugi pełnić będzie druh Jerzy Wasiluk – Wójt Gminy Czyże.

 

 

 

 

 

 

 


W dniu 23 maja 2017 r. w Białymstoku odbyło się uroczyste podpisanie umów o udzielenie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

 

 

 

 

 

 

 


Pożegnanie zastępcy dowódcy JRG w Hajnówce Krzysztofa Lange przechodzącego na zasłużoną emeryturę.

 

 

 

 


W dniu 9 maja 2017 r. odbyło się zebranie Społecznego Komitetu Fundacji Sztandaru dla Komendy
Powiatowej Straży Pożarnej w Hajnówce.

 

 

 


W dniu 20 kwietnia 2017 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Podlaskiego. Tematem posiedzenia było min.:

 1. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP i jego władz za okres III kadencji w latach 2012-2016.

 2. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2016 r. oraz przyjęcie budżetu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP na 2017 r.

 3.  Informacja z działalności Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP za 2016 rok.

 4. Informacja z przebiegu kampanii sprawozdawczej w OSP i sprawozdawczo – wyborczej w Oddziałach Powiatowych ZOSP RP.

 5. Program działania Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w 2017 r.

 6. Bieżące sprawy związane z działalnością Związku OSP RP woj. podlaskiego.

 

 

 


4 lutego 2017 r. w miejscowościach Szostakowo, Zbucz i Morze  odbyły się zebrania sprawozdawcze jednostek OSP typu M. W zebraniach udział wzięli:

·         V-ce Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego, V-ce Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP, Wójt Gminy Czyże - Jerzy Wasiluk,

·         Komendant Gminny ZOSP RP – Eugeniusz Andrejuk,

·         Prezes Zarządu  Gminnego OSP RP w Czyżach – Piotr Stepaniuk,

·         członkowie wyżej wymienionych jednostek,

 

Podczas zebrania przedstawiono sprawozdania z działalności w/w jednostek OSP oraz przyjęto plany działalności i plany finansowe na rok 2017.

 

 

Fotoreportaż


2 lutego 2017 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Hajnówce odbyła się narada roczna, podczas której omówiono następujące tematy:

1. Informacja o stanie bezpieczeństwa pożarowego powiatu hajnowskiego i realizacji „Kierunków działań w zakresie ratownictwa, ochrony ludności i obrony cywilnej w 2016 r.”

2. Kierunki działania PSP w 2017 roku.

3. Sprawy różne.

 

 

 

 

 


21 stycznia 2017 roku w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Czyże odbyło się walne zebranie sprawozdawcze członków Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Czyżach.

 

W trakcie zebrania odznaczony Odznaką Honorową „Podlaskim Krzyżem Floriańskim” został Prezes Zarządu Jednostki OSP Czyże Jan Ochrymiuk.

W szeregi OSP przyjęto czterech nowych członków: Mateusz Gawryluk, Adam Ochryciuk, Łukasz Andrejuk i Mateusz Siemieniuk. Po części oficjalnej wykonano wspólne pamiątkowe zdjęcie wszystkim uczestnikom walnego zebrania.

 

Odznaka „Podlaski Krzyż Floriański” nadawana jest członkom Ochotniczych Straży Pożarnych, działaczom Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, funkcjonariuszom Państwowej Straży Pożarnej oraz innym osobom fizycznym, które wykazały męstwo, odwagę i dzielność w działaniach ratowniczych mających na celu ratowanie życia i zdrowia ludzkiego oraz mienia zagrożonego w czasie pożaru lub innego miejscowego zagrożenia

 

 

Fotoreportaż


Archiwum

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

 

 

© Copyright by Urząd Gminy Czyże